Trang chính Thế giới 18 năm ký ức k.inh h.oàng, á.m ả.nh th.ảm h.ọa Kh.ủng b.ố 11/9

18 năm ký ức k.inh h.oàng, á.m ả.nh th.ảm h.ọa Kh.ủng b.ố 11/9

11 min read
Comments Off on 18 năm ký ức k.inh h.oàng, á.m ả.nh th.ảm h.ọa Kh.ủng b.ố 11/9
0
134

Vào ngày này 18 năm trước, nỗi k.inh h.oàng b.ao tr.ùm nước Mỹ khi những máy b.ay b.ị Kh.ủng b.ố kh.ống ch.ế t.ấn c.ô.ng t.òa nhà Tháp đôi, c.ướp đi hàng nghìn sinh m.ạng.

Ngày 11/9/2001, b.ốn chuyến b.ay thương mại b.ị Kh.ủng b.ố t.ấn c.ô.ng, k.iểm s.oát và điều hướng đ.âm vào cá.c địa điểm trong đó có Tháp đôi New York City, Mỹ. th.ảm h.ọa x.ảy r.a khi ng.ười dân New York đang trong giờ cao điểm v.ội vã đến c.ô.ng sở hoặc Tr.ường học.

8 giờ 46 phút, chuyến b.ay 11 của American Airlines, đến Los Angeles, b.ị cá.c th.ành v.iên của Al-Qaeda chiếm quyền điều khiển tại sân b.ay Boston và b.ay vào Tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới.

Ng.ười d.ân sững s.ờ và hoài ngh.i khi kh.ói từ t.òa nhà b.ốc lên ngh.i ngút, tự hỏi liệu có lẽ đó là một t.ai n.ạn, cho đến 17 phút sau, máy b.ay thứ hai, chuyến b.ay 175 của United Airlines, đ.âm vào Tháp n.am lúc 9h03.

Đến 10h30, T.òa tháp đôi s.ụp đ.ổ, kh.iến mọi ng.ười phải ch.ạy tr.ốn vì khắp nơi phủ đầy bụi và mảnh v.ụn. Cá.ch đó 370 km, chuyến b.ay 77 của American Airlines b.ay vào t.òa nhà Lầu năm góc ở Virginia lúc 9h37 và chuyến b.ay 93 của United Airlines r.ơi xuống một cá.nh đồng gần Shanksville, Pennsylvania, lúc 10h03.

Trong vòng chưa đầy hai giờ, 2.996 ng.ười th.iệt m.ạng và hơn 6000 ng.ười b.ị th.ương.

Nước Mỹ ch.ấn đ.ộng. Thế giới b.àng h.oàng.

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 1

HÌnh ảnh máy b.ay 175 của United Airlines b.ị c.ướp quyền k.iểm s.oát sắp đ.âm vào t.òa tháp thứ hai của Trung tâm Thương mại Thế giới. (Ảnh: AP).

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 2

 

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 3

 

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 4

Một v.ụ n.ổ d.ữ d.ội làm rung chuyển t.òa tháp phía n.am của Trung tâm Thương mại Thế giới khi chuyến b.ay 175 của United Airlines b.ị c.ướp đ.âm vào t.òa nhà. Ảnh: Spencer Platt / Getty Images

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 5

Ng.ười d.ân nhìn lên khi Trung tâm Thương mại Thế giới b.ốc ch.áy vào ngày 11/9/2001. (Ảnh: Spencer Platt / Getty Images)

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 6

Một số ng.ười m.ắc k.ẹt bên ngoài cửa sổ Tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới sau khi máy b.ay t.ấn c.ô.ng vào t.òa nhà. (Ảnh: Jose Jimenez / Primera Hora / Getty Images)

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 7

Một ng.ười đ.àn ô.ng phủ đầy bụi bên ngoài Trung tâm Thương mại Thế giới. (Ảnh: Spencer Platt / Getty Images)

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 8

 

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 9

Ng.ười d.ân kh.óc trên đường phố khi họ ch.ứng k.iến cá.c cuộc t.ấn c.ô.ng Kh.ủng b.ố. (Ảnh: Ernesto Mora / AP).

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 10

ng.ười đ.àn ô.ng kh.ô.ng rõ danh tính b.ị r.ơi từ Tháp Bắc. (Ảnh: AP)

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 11

Nhân viên mật v.ụ Thomas Armas đưa một ph.ụ n.ữ b.ị th.ương lên xe c.ứu thương. (Ảnh: Thomas Monaster / NY).

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 12

Cựu chá.nh văn phòng Nhà Trắng Andy Card thì thầm vào tai tổng thống khi đó, ô.ng George W. Bush để cho ô.ng biết về v.ụ máy b.ay đ.âm vào Trung tâm Thương mại Thế giới trong chuyến thăm Tr.ường t.iểu học e.mma E. Booker ở Sarasota, Florida. (Ảnh: Doug Mills / AP)

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 13

 

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 14

Ng.ười d.ân ch.ạy khi một trong những t.òa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới s.ụp đ.ổ. (Ảnh: AP)

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 15

 

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 16

 

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 17

 

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 18

Cá.c nhân viên FBI, lính c.ứu h.ỏa, nhân viên c.ứu hộ và kỹ sư làm việc tại nơi x.ảy r.a v.ụ việc ở Lầu Năm Góc. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 19

Một bức ảnh trong đống đổ nát. (Ảnh: Nathan Edwards)

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 20

 

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 21

Tổng thống George W. Bush th.eo d.õi tin tức về cá.c cuộc t.ấn c.ô.ng.

18 n.am ky uc kinh hoang, am anh tham hoa khung bo 11/9 hinh anh 22

Một chiếc đồng hồ đã ng.ừng tại Lầu Năm Góc.

PHƯƠNG ANH

 (Nguồn: News.com.au)

Nguồn: vtc.vn

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Virus Corona gây dịch COVID-19 có đột biến gien giống virus H-I-V

Virus Corona mới (SARS-CoV-2) gây dịc‌h COVID-19 có đột biến về gien giống virus H-I-V, tứ…