Trang chính Kinh doanh Ảnh: h.àng l.oạt c.ửa hàng Seven.AM tại Hà Nội đ.óng c.ửa, ng.ừng kinh doanh sau ngh.i vấn c.ắ.t má.c hàng T.Q

Ảnh: h.àng l.oạt c.ửa hàng Seven.AM tại Hà Nội đ.óng c.ửa, ng.ừng kinh doanh sau ngh.i vấn c.ắ.t má.c hàng T.Q

7 min read
Comments Off on Ảnh: h.àng l.oạt c.ửa hàng Seven.AM tại Hà Nội đ.óng c.ửa, ng.ừng kinh doanh sau ngh.i vấn c.ắ.t má.c hàng T.Q
0
270

Một ngày sau khi b.ị Đội Quản lý thị Tr.ường t.ạm gi.ữ hơn 9.000 sản phẩm do chưa xuất trình đầy đ.ủ h.óa đ.ơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa, cá.c cửa hàng th.uộc ch.uỗi Seven.AM tại Hà Nội đã đồng loạt đ.ó.ng c.ửa.

Ảnh: h.àng l.oạt cửa hàng Seven.AM tại Hà Nội đóng cửa, ng.ừng kinh doanh sau ngh.i vấn c.ắt má.c hàng T.Q - Ảnh 1.

Ngày 12/11, theo ghi nh.ận của PV, cá.c cửa hàng thuộc hệ thống Seven.AM Hà Nội đều đ.óng c.ửa, ng.ừ.ng việc kinh doanh.

Ảnh: h.àng l.oạt cửa hàng Seven.AM tại Hà Nội đóng cửa, ng.ừng kinh doanh sau ngh.i vấn c.ắt má.c hàng T.Q - Ảnh 2.

Cơ sở của Seven.AM tại Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) kh.o.á c.ửa, kh.ô.ng có nhân viên.

Ảnh: h.àng l.oạt cửa hàng Seven.AM tại Hà Nội đóng cửa, ng.ừng kinh doanh sau ngh.i vấn c.ắt má.c hàng T.Q - Ảnh 3.

tr.ụ s.ở của Seven.AM tại Tôn Đức Th.ắng (quận Đống Đa, Hà Nội) ng.ừ.ng h.oạt đ.ộ.ng từ buổi sá.ng.

Ảnh: h.àng l.oạt cửa hàng Seven.AM tại Hà Nội đóng cửa, ng.ừng kinh doanh sau ngh.i vấn c.ắt má.c hàng T.Q - Ảnh 4.

Một nhân viên b.ảo v.ệ ở đây cho biết: “c.ô.ng ty th.ô.ng báo đ.óng c.ửa t.ạm th.ời cá.c cửa hàng tại Hà Nội để s.ửa ch.ữa, bảo trì nên chưa kịp báo t.ới khá.ch hàng.”

Ảnh: h.àng l.oạt cửa hàng Seven.AM tại Hà Nội đóng cửa, ng.ừng kinh doanh sau ngh.i vấn c.ắt má.c hàng T.Q - Ảnh 5.

Phía bên trong, cá.c quầy, kệ hàng đều tr.ố.ng tr.ơ.n.

Ảnh: h.àng l.oạt cửa hàng Seven.AM tại Hà Nội đóng cửa, ng.ừng kinh doanh sau ngh.i vấn c.ắt má.c hàng T.Q - Ảnh 6.

Cơ sở tại Kim Đồng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) hoàn toàn “cửa đ.óng th.en cài”, kh.ô.ng có bất cứ th.ô.ng b.áo nào cho khá.ch hàng.

Ảnh: h.àng l.oạt cửa hàng Seven.AM tại Hà Nội đóng cửa, ng.ừng kinh doanh sau ngh.i vấn c.ắt má.c hàng T.Q - Ảnh 7.

Thương hiệu thời trang này cũng kh.ô.ng có bất kỳ th.ô.ng báo nào trên website hay fanpage… về việc ngưng trệ này.

Ảnh: h.àng l.oạt cửa hàng Seven.AM tại Hà Nội đóng cửa, ng.ừng kinh doanh sau ngh.i vấn c.ắt má.c hàng T.Q - Ảnh 8.

Một cơ sở khá.c tại Lạc Long Quân (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đ.ó.ng c.ử.a từ sá.ng nay.

Ảnh: h.àng l.oạt cửa hàng Seven.AM tại Hà Nội đóng cửa, ng.ừng kinh doanh sau ngh.i vấn c.ắt má.c hàng T.Q - Ảnh 9.

Bên ngoài c.ửa hàng kh.oá trái, kh.ô.ng có nhân viên

Ảnh: h.àng l.oạt cửa hàng Seven.AM tại Hà Nội đóng cửa, ng.ừng kinh doanh sau ngh.i vấn c.ắt má.c hàng T.Q - Ảnh 10.

Chiều 11/11, Đội Quản lý thị Tr.ường số 14 (Cục Quản lý thị Tr.ường Hà Nội) đã qu.yết đ.ịnh t.ạm gi.ữ hơn 9.000 sản phẩm của thương hiệu Seven.AM . Lý do b.ởi th.ương hiệu này chưa xuất trình đầy đủ hoá đ.ơn ch.ứ.ng m.i.nh nguồn gốc h.ợp ph.áp của hàng hoá.

Ảnh: h.àng l.oạt cửa hàng Seven.AM tại Hà Nội đóng cửa, ng.ừng kinh doanh sau ngh.i vấn c.ắt má.c hàng T.Q - Ảnh 11.

Ông Đặng Quốc Anh – Giám đốc c.ô.ng ty c.ổ phần MHA (doanh ngh.iệp sở h.ữu th.ương hiệu Seven.AM ) cho biết th.êm, do vướng việc k.iểm tr.a này, c.ô.ng ty qu.yết đ.ịnh t.ạm đ.óng c.ửa cho tới khi có k.ết l.uận từ phía nhà chức trá.ch.

Ảnh: h.àng l.oạt cửa hàng Seven.AM tại Hà Nội đóng cửa, ng.ừng kinh doanh sau ngh.i vấn c.ắt má.c hàng T.Q - Ảnh 12.

Trước đó, báo chí đã ph.ản á.nh d.ấu h.iệu “nh.ập nh.è.m” về nguồn g.ố.c hàng hoá của ch.uỗi này. Theo đó, Seven.AM đã thay nh.ãn má.c thành “made in Vietn.am” trên một số sản ph.ẩm khăn, quần áo, đ.ồ l.ót được cho là nh.ập từ T.Q.

THEO TRÍ THỨC TRẺ 

Load More In Kinh doanh
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Tập đoàn Vingroup tặng 1.000 máy thở cho 3 nước

Tập đoàn Vingroup hoàn tất việc trao tặng máy thở xâm nhập Vsmart VFS-510 tự sản xuất cho …