Trang chính Thời sự B.à Nguyễn Thị Quyết Tâm bật kh.óc khi phát biểu trước Quốc hội

B.à Nguyễn Thị Quyết Tâm bật kh.óc khi phát biểu trước Quốc hội

15 min read
Comments Off on B.à Nguyễn Thị Quyết Tâm bật kh.óc khi phát biểu trước Quốc hội
0
109

Sá.ng nay (23/10), phát biểu tại hội Tr.ường khi tranh luận về quan điểm giờ làm việc của ng.ười lao đ.ộng trong dự thảo Bộ luật lao đ.ộng (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP.HCM) đã nghẹn giọng, rướm n.ước m.ắ.t khi nói về vấn đề này.

ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu trước Quốc hội (ảnh chụp qua màn hình).

Một trong những nội dung được nhiều ĐBQH cho ý kiến là giờ làm việc của ng.ười lao đ.ộng (qu.y đ.ịnh tại điều 105 dự thảo Luật). Trong đó một số ý kiến đ.ề ngh.ị ngh.iên c.ứu để qu.y đ.ịnh ng.ười lao đ.ộng làm việc theo chế độ 44 giờ/tuần, ngược l.ại một số ý kiến đ.ề ngh.ị cần hết sức cân nhắc khi thay đổi qu.y đ.ịnh về thời giờ làm việc bình thường trong b.ối cảnh hiện nay và nên giữ như qu.y đ.ịnh hiện hành về tuần làm việc 48 giờ/tuần.

ĐB Vũ Tiến l.ộc, ch.ủ t.ịch Phòng thương mại và c.ô.ng ngh.iệp Việt n.am (VCCI) đ.ề ngh.ị giữ nguyên th.eo qu.y đ.ịnh hiện hành, đây là qu.y đ.ịnh phù hợp với thực tiễn của nền kinh tế và rất nhân văn.

Tranh luận với ĐBQH Vũ Tiến l.ộc, ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm nói: Tôi kh.ô.ng biết ĐB Vũ Tiến l.ộc nghe từ đâu để nói qu.y đ.ịnh, chính sá.ch này trong Bộ Luật Lao đ.ộng (sửa đổi) nếu được Quốc hội th.ô.ng qua nó sẽ hợp lý, nhân văn và t.ự ng.uyện. Đặc biệt, tôi quan tâm đến vấn đề nhân văn và t.ự ng.uyện. Nhân văn và t.ự ng.uyện trên cơ sở nào và nói đến t.ự ng.uyện ta nghe từ đâu.

“Nếu nói rằng nghe từ ng.ười lao đ.ộng mà nói t.ự ng.uyện, tôi lấy làm lạ. Tôi thực sự b.ất ng.ờ với nh.ận định này của ĐB Vũ Tiến l.ộc, bởi tôi nghe rất nhiều c.ô.ng nhân và c.ô.ng tá.c c.ô.ng đoàn nói rằng, ng.ười c.ô.ng nhân kh.ô.ng m.uốn làm thêm giờ mặc dù trên thực tế họ cần làm thêm giờ.Vậy thì chúng ta phải trả lời câu hỏi vì sao ng.ười c.ô.ng nhân cần làm thêm giờ và câu hỏi đó quá dễ trả lời, quá dễ thấy trong thực tiễn. Bởi vì thu nhập hiện nay của ng.ười c.ô.ng nhân thực sự kh.ô.ng đủ để trang trải cuộc sống t.ối thiểu của họ”, ĐB Quyết Tâm b.ày tỏ.

n.ữ ĐB Đoàn TP.HCM này nói tiếp, chúng ta hãy nhìn thực tế vào ng.ười c.ô.ng nhân, dá.ng vẻ, tâm thế của ng.ười c.ô.ng nhân khi đến làm việc, nhìn v.ào c.uộc sống thực tế của ng.ười c.ô.ng nhân và hãy nhìn vào những đ.ứa tr.ẻ mà Ch.a M.ẹ phải gửi về quê.

Nói tới đây ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm nghẹn giọng, rướm nước mặt. “Có ng.ười M.ẹ, Ch.a nào m.uốn xa c.on m.ình kh.ô.ng, thậm chí, có ng.ười 1 – 2 năm chưa về thăm quê được. Có những g.ia đ.ình, ô.ng b.à rất già vẫn phải giữ ch.áu để c.on đi làm việc. Hãy trân trọng những ng.ười lao đ.ộng như thế, họ kh.ô.ng cam ch.ịu, kh.ô.ng m.uốn trở thành gá.nh n.ặng của x.ã h.ội. Họ phải đ.i t.ìm việc làm mà nói rằng họ t.ự ng.uyện  làm quần quật suốt ngày, tôi cho rằng, quan điểm này cần tranh luận để làm sá.ng rõ. Nói rằng họ t.ự ng.uyện nhưng thực tế kh.ô.ng t.ự ng.uyện mà cần làm thêm giờ để có thu nhập. v.ai trò của Quốc hội ở đây là gì? Phải làm chính sá.ch như thế nào để ng.ười c.ô.ng nhân có thu nhập đủ sống, đủ trang trải cuộc sống”, ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm nghẹn ngào.

Vẫn theo ĐB Quyết Tâm, làm được như vậy thì ng.ười lao đ.ộng có thời giờ để học tập, n.âng cao tay nghề, giải trí, có thời giờ ch.ăm s.óc bản thân, g.ia đ.ình và th.ực h.iện cá.c qu.an h.ệ x.ã h.ội.

“Đó là quyền c.on ng.ười được Hiến pháp qu.y đ.ịnh. ĐB phát biểu có nghĩ đến những qu.y đ.ịnh trong Hiến pháp về quyền c.on ng.ười phải được b.ảo v.ệ như thế nào kh.ô.ng? Phải nghĩ đến trá.ch nhiệm của giới chủ những ng.ười sử d.ụng lao đ.ộng, kh.ô.ng chỉ trá.ch nhiệm, nghĩa v.ụ mà còn tình ng.ười với ng.ười lao đ.ộng.  Nhân văn ở đây là gì, là b.ảo v.ệ quyền c.on ng.ười theo Hiến pháp qu.y đ.ịnh và nhân văn là tình ng.ười trong sử d.ụng lao đ.ộng”, ĐB Quyết Tâm nhấn mạnh

Chốt l.ại vấn đề, ĐB Quyết Tâm cho rằng, sức cạnh của nền kinh tế kh.ô.ng nên và kh.ô.ng chỉ chủ yếu dựa vào sức lao đ.ộng của ng.ười lao đ.ộng mà còn là năng lực quản trị, đổi mới c.ô.ng nghệ, điều kiện làm việc. “Sự tiến bộ x.ã h.ội ở đâu khi chúng ta tăng giờ làm, giảm tiền lương của ng.ười lao đ.ộng. Chúng ta giảm 44 giờ có nghĩa 4 giờ còn l.ại ng.ười lao đ.ộng có thể  làm thêm, tăng thu nhập, đó là sự tiến bộ nhân văn là ở chỗ đó”, ĐB Quyết Tâm nói.

Dân Việt

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Người đăng tin Khu du lịch “Quỷ Núi” ph.ản c.ảm bị h.ành h.ung

 Người đăng ảnh kèm lời bình luận cho rằng Khu du lịch “Quỷ Núi” ph.ản c.ảm, kh.ông đúng v…