Trang chính Thế giới B.ắt gi.ữ c.hồng Hàn Quốc đ.ánh v..ợ Việt t.àn nh.ẫ.n đến g.ãy x.ương s.ườn

B.ắt gi.ữ c.hồng Hàn Quốc đ.ánh v..ợ Việt t.àn nh.ẫ.n đến g.ãy x.ương s.ườn

10 min read
Comments Off on B.ắt gi.ữ c.hồng Hàn Quốc đ.ánh v..ợ Việt t.àn nh.ẫ.n đến g.ãy x.ương s.ườn
0
96

C.ảnh s.át Hàn Quốc vừa b.ắt gi.ữ một ng.ười đ.àn ô.ng nước này vì c.áo b.uộc b.ạo h.à.nh gia đình sau khi hình ảnh ngh.i ph.ạm đ.ánh đ.ập t.àn nh.ẫn vợ người Việt được l.an tr.uyền trên m.ạng xã hội.

Cảnh chồng Hàn Quốc đ.ánh vợ Việt t.àn nh.ẫn gây ph.ẫn n.ộ

C.ảnh s.át Hàn Quốc vừa b.ắt gi.ữ một người đ.àn ô.ng nước này b.ạo h.ành gia đình sau khi hình ảnh ngh.i ph.ạm đ.ánh đ.ập t.àn nh.ẫn vợ người Việt được lan truyền trên m.ạng xã hội.

C.ảnh s.át Hàn Quốc ngày 7/7 x.á.c nhận đã b.ắt gi.ữ ngh.i ph.ạm 36 tuổi trong đoạn video đ.ánh đ.ập vợ người Việt g.ây ph.ẫn n.ộ trên m.ạng xã hội tuần qua, theo Korea Times.

Theo th.ông tin ban đầu, v.ụ h.ành h.ung x.ảy ra vào ngày 4/7. Ngh.i ph.ạm đ.á.nh đ.ập vợ mình trong suốt 3 tiếng tại nhà riêng ở Yeongam, tỉnh Nam Jeolla. Vụ b.ạo h.ành diễn ra ngay trước mặt đứa con 2 tuổi của hai vợ chồng.

C.ảnh s.át cho biết người vợ 30 tuổi kh.ông nói sõi tiếng Hàn. N.ạn nh.ân bị đ.ánh g.ãy x.ương sườn và chịu nhiều ch.ấn th.ương khá.c. Quá trình đ.iều tr.ị sẽ k.éo dài trong 4 tuần.

Theo Korea Herald, n.ạ.n nh.ân có quốc tịch Việt Nam, nhập cư Hàn Quốc theo diện kết h.ôn. Danh tính của ngh.i ph.ạm và n.ạn nh.ân chưa được c.ơ qu.an đ.iều tr.a t.iết l.ộ.

C.ảnh s.át cho biết ngh.i ph.ạ.m đang trong t.ình tr.ạng s.ay x.ỉn khi h.ành h.u.ng vợ mình trước mặt đứa con trai 2 tuổi. Ảnh: Korea Times.

Một đồng hương người Việt đã tr.ình b.áo c.ảnh s.át về vụ b.ạo h.ành gia đình ngh.iêm trọng vào ngày 5/7. Đoạn video ghi lại hình ảnh v.ụ việc làm r.úng đ.ộng dư luận Hàn Quốc suốt tuần qua, được chia sẻ mạnh trên m.ạng xã hội nước này.

Trong đoạn video, người chồng vũ phu liên t.ục t.á.t và đá vợ mình. N.ạn nh.ân co người dưới sàn chống cự nhưng tiếp tục bị h.ắn đ.ấm vào đầu và bụng. Người đàn ông Hàn Quốc có đoạn la hét, nh.ắc vợ mình rằng cô kh.ông còn sống ở Việt Nam.

C.ảnh s.át địa phương đã đưa n.ạn nh.ân và đứa con đến một cơ sở thuộc Trung tâm Quyền lợi Ph.ụ n.ữ Nhập cư Hàn Quốc. Theo người đồng hương trình b.áo v.ụ việc, ngh.i ph.ạm đ.ánh đ.ập v.ợ mình chỉ vì cô kh.ông nói được tiếng Hàn l.ưu l.oát.

C.ảnh s.át ban đầu chỉ triệu tập ngh.i ph.ạm để đ.iều tr.a, nhưng sau đó tiến hành b.ắt gi.ữ khẩn cấp vào ngày 6/7 vì tính chất ngh.iêm tr.ọng của v.ụ việc. Cơ quan đ.iều tr.a cũng lo ng.ại kh.ả năng ngh.i ph.ạ.m t.ái d.iễn b.ạo h.ành gia đình.

C.ảnh s.át Yeongam đang xin l.ệ.nh b.ắt gi.ữ chính thức đối với ngh.i ph.ạm và th.am m.ưu về những b.iện ph.áp b.ảo vệ dành cho người v.ợ gốc Việt.

Nguồn tin của Zing.vn cho biết đ.ại s.ứ qu.án Việt Nam ở Hàn Quốc đang th.u th.ập thêm th.ông tin về vụ việc.

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Tóm tắt b.áo c.áo đặc biệt của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu: Bắc Cực chúng ta từng biết đã biến m.ất, hãy tin vào mắt của bạn

Những ngh.iên c.ứu được trình b.ày trong b.áo c.áo IPCC rất có giá trị, Mathis từ V.iện Hà…