Trang chính Pháp luật b.ắt gi.ữ đại ca “Dũng b.a sẹo” điều hành nh.óm đ.òi n.ợ thuê, th.u gi.ữ s.úng đ.ạn và đao

b.ắt gi.ữ đại ca “Dũng b.a sẹo” điều hành nh.óm đ.òi n.ợ thuê, th.u gi.ữ s.úng đ.ạn và đao

9 min read
Comments Off on b.ắt gi.ữ đại ca “Dũng b.a sẹo” điều hành nh.óm đ.òi n.ợ thuê, th.u gi.ữ s.úng đ.ạn và đao
0
666

Sau nhiều ngày đ.iều tr.a, CA đã b.ắt gi.ữ đ.ối t.ượng c.ầm đ.ầu cùng đ.ám đ.àn e.m chuyên cho v.ay n.ặng lãi, đe d.ọa cá.c c.on n.ợ khi chưa có tiền trả.

Ngày 8/11, CA TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đ.ơn v.ị này vừa tiến hành b.ắt, kh.ám x.ét kh.ẩn c.ấp chỗ ở 4 đ.ối t.ượng, gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1971, tức “Dũng b.a sẹo”), Trịnh Cao Cường (SN 1983) đều trú tại P. n.am Hà, TP. Hà Tĩnh; Nguyễn Chí Thành (SN 1978), Nguyễn Hoài n.am (SN 1989) trú tại P. Tân Giang, TP Hà Tĩnh về h.ành v.i c.ưỡng đoạt t.ài s.ản.

Sao chép

Trước đó, CA ph.át h.iện trên địa b.àn thành phố Hà Tĩnh xuất hiện nh.óm đ.ối t.ượng chuyên cho v.ay n.ặng lãi, đ.òi n.ợ mang tính x.ã h.ội rất tinh vi, chuyên ngh.iệp và táo tợn.

b.ắt gi.ữ đại ca Dũng b.a sẹo điều hành nh.óm đ.òi n.ợ thuê, th.u gi.ữ s.úng đ.ạn và đao - Ảnh 1.

CA đọc lệnh b.ắt tại nhà Dũng

ng.ười v.ay tiền của nh.óm đ.ối t.ượng này chủ yếu là ng.ười có mối qu.an h.ệ quen biết từ trước và để qua mắt l.ực l.ượng CA, cá.c đ.ối t.ượng thường cho v.ay theo hình thức “c.ắt lãi trước” và giới hạn về số tiền cho v.ay, nhằm trá.nh sự truy c.ứu trá.ch nhiệm h.ình s.ự th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.

Khi đến hạn trả n.ợ nếu ng.ười v.ay chưa trả được sẽ b.ị cá.c đ.ối t.ượng mang h.ung kh.í đến nhà đe d.ọa, uy h.iếp, thậm chí dùng v.ũ l.ực để đ.á.nh đ.ập.

Do s.ợ b.ị tr.ả th.ù nên cá.c c.on n.ợ cam ch.ịu mà kh.ô.ng dám t.ố c.áo với cơ qu.an ch.ức năng, g.ây kh.ó kh.ăn cho c.ô.ng tá.c đ.iều tr.a l.àm r.õ.

b.ắt gi.ữ đại ca Dũng b.a sẹo điều hành nh.óm đ.òi n.ợ thuê, th.u gi.ữ s.úng đ.ạn và đao - Ảnh 2.

CA th.u gi.ữ s.úng đ.ạn, nhiều sổ sá.ch l.iên qu.an đến v.ụ việc

Sau một thời gian v.ào c.uộc đ.iều tr.a, CA thành phố Hà Tĩnh x.á.c định đ.ối t.ượng c.ầm đ.ầu ổ nh.óm chuyên cho v.ay, đ.òi n.ợ trên địa b.àn là Nguyễn Văn Dũng.

Tiến hành lệnh b.ắt, kh.ám x.ét kh.ẩn c.ấp chỗ ở của Dũng, CA thu được số tiền 26.900.000đ, 1 cây đao tự chế, 1 khẩu s.úng b.ắn đ.ạn cao su và một số sổ sá.ch, tài liệu có l.iên qu.an đến việc cho v.ay n.ặng lãi.

Được biết, Dũng là đ.ối t.ượng cộm cá.n trong x.ã h.ội, từng có nhiều hành v.i ph.ạm t.ội, đã có 7 t.iền á.n, tiền sự về cá.c t.ội cố ý g.ây th.ương t.ích, g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng, c.ướp t.ài s.ản, mua bá.n tr.ái ph.ép chất m.a t.úy, do đó g.ây nhiều kh.ó kh.ăn cho quá trình đ.ấu tr.anh, b.ắt gi.ữ.

b.ắt gi.ữ đại ca Dũng b.a sẹo điều hành nh.óm đ.òi n.ợ thuê, th.u gi.ữ s.úng đ.ạn và đao - Ảnh 3.

Đ.ối t.ượng Nguyễn Hoài n.am tại CA

Sau khi b.ắt Dũng, CA mở rộng đ.iều tr.a và t.iếp t.ục b.ắt, kh.ám x.ét chỗ ở và triệu tập Trịnh Cao Cường (SN 1983, trú tại P. n.am Hà, TP Hà Tĩnh); Nguyễn Chí Thành (SN 1978), Nguyễn Hoài n.am (SN 1989) đều trú tại P. Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Cá.c đ.ối t.ượng này là đ.àn e.m của Dũng chuyên cho v.ay và đ.òi n.ợ thuê theo sự chỉ đạo của Dũng.

Trong số 3 đ.ối t.ượng này thì Nguyễn Chí Thành từng có 1 t.iền á.n về t.ội cố ý g.ây th.ương t.ích, đ.ối t.ượng Trịnh Cao Cường có 1 t.iền á.n về t.ội c.ướp t.ài s.ản.

Hiện v.ụ việc đang t.iếp t.ục được CA mở rộng đ.iều tr.a l.àm r.õ.

Theo Trí thức trẻ

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

tr.ùm đ.ường d.ây m.a t.úy xuyên quốc gia cố thủ trong nhà 4 tiếng khi b.ị CA vây ráp

Ảnh minh họa. Sao chép b.ị CA vây ráp xung quanh nhà, Tuấn đã cố thủ trong nhà hơn 4 giờ đ…