Trang chính Thời sự BV Chợ Rẫy: B.ệnh nh.ân t.ử v.ong do bá.c sỹ thiếu kinh ngh.iệm

BV Chợ Rẫy: B.ệnh nh.ân t.ử v.ong do bá.c sỹ thiếu kinh ngh.iệm

10 min read
Comments Off on BV Chợ Rẫy: B.ệnh nh.ân t.ử v.ong do bá.c sỹ thiếu kinh ngh.iệm
0
77

Qua nhận định ban đầu b.ệnh v.iện cho rằng bá.c sỹ khám bệnh chưa có nhiều kinh ngh.iệm x.ử l.ý b.ệnh nh.ân có nhiều bệnh nền, nhận định chưa chính x.á.c t.ình tr.ạng ng.ười b.ệnh.

Ngày 13/7, BV Chợ Rẫy đã có văn bản phản hồi th.ông t.in b.áo chí về trường hợp một nữ b.ệnh nh.ân t.ử v.ong sau 4 tiếng vào b.ệnh v.iện do bá.c sỹ thiếu kinh ngh.iệm.

Khoa c.ấp c.ứu, BV Chợ Rẫy. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự việc x.ảy r.a vào hơn 19 giờ ngày 9/7, Khoa c.ấp c.ứu BV Chợ Rẫy có tiếp nhận b.ệnh nh.ân Nguyễn Thị Tr. (57 t.uổi, ở quận 8) vào c.ấp c.ứu.

Trước khi nhập viện, b.ệnh nh.ân đã được chẩn đoá.n h.ôn m.ê hạ đường huyết và đã được truyền đường nên đã tỉnh lại.

B.ệnh nh.ân vào Khoa c.ấp c.ứu trong t.ình tr.ạng tỉnh, tiếp xúc được, d.ấu h.iệu sinh tồn trong giới hạn bình thường. B.ệnh nh.ân được lưu, th.eo d.õi tại khoa Cấp c.ứu.

Đến 23 giờ cùng ngày, b.ệnh nh.ân h.ôn m.ê, ngưng hô hấp tuần hoàn, cá.c bá.c sĩ tiến hành c.ấp c.ứu, hồi sức tích cực, song b.ệnh nh.ân kh.ông qua khỏi.

Sau khi sự việc x.ảy r.a, ng.ười nhà của b.ệnh nh.ân đã gọi điện vào đ.ường d.ây nóng của Bộ Y tế để phản á.nh v.ụ việc. Bởi ng.ười nhà của bà Tr. nhiều lần xin vào phòng c.ấp c.ứu ch.ăm s.óc mẹ nhưng b.ị đ.uổi ra.

Người nhà của bà Tr. gọi đến đ.ường d.ây nóng phản á.nh nhân viên y tế có thái độ kh.ông ch.uẩn m.ực với ng.ười nhà và thờ ơ trong việc c.ấp c.ứu kh.iến mẹ anh t.ử v.ong.

Qua nhận định ban đầu b.ệnh v.iện cho rằng, bá.c sỹ khám bệnh chưa có nhiều kinh ngh.iệm x.ử l.ý b.ệnh nh.ân có nhiều bệnh nền, nhận định chưa chính x.á.c t.ình tr.ạng ng.ười b.ệnh và tiên lượng được d.iễn b.iến có thể x.ảy r.a. Tua trưởng trực c.ấp c.ứu th.eo d.õi chưa sát tua trực, phân c.ông, sắp xếp chưa hợp lý để ph.át h.iện và xử trí kịp thời khi ng.ười b.ệnh có d.iễn b.iến bất thường.Riêng một số nhân viên trong tua trực c.ấp c.ứu có thái độ phục v.ụ và giao tiếp chưa t.ốt với b.ệnh nh.ân và thân nhân b.ệnh nh.ân.

Sau khi b.ệnh nh.ân t.ử v.ong, Ban Giám đốc BV đã t.ổ ch.ức họp khẩn với cá.c phòng chức năng, cá.c khoa liên quan để kh.ẩn tr.ương x.ử l.ý.

Bước đầu, BV đã r.a qu.yết đ.ịnh đình chỉ c.ông tá.c đối với bá.c sỹ khám ban đầu cho b.ệnh nh.ân và Trưởng tua trực c.ấp c.ứu đêm 9/7. BV sẽ th.ông qua Hội đồng Chuyên môn để kết luận về sai sót chuyên môn trước khi Hội đồng Kỷ luật x.á.c định hình thức k.ỷ l.uật đối với những c.á nh.ân s.ai ph.ạm.

Trước đó, anh Trần Quốc Cường (ở quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) đã phản á.nh đến đ.ường d.ây nóng Bộ Y tế, sự việc mẹ anh là bà Nguyễn Thị Tr. qu.a đ.ời sau gần 4 giờ chuyển vào BV Chợ Rẫy c.ấp c.ứu./.

PV (Vietnam+)

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

B.à Nguyễn Thị Quyết Tâm bật kh.óc khi phát biểu trước Quốc hội

Sá.ng nay (23/10), phát biểu tại hội Tr.ường khi tranh luận về quan điểm giờ làm việc của …