Trang chính Giải trí b.ị c.ộng đ.ồng m.ạ.ng chỉ tr.ích d.ữ d.ội, Hiếu Orion lên tiếng: “Có thể vì thân hình chúng tôi x.ấ.u ch.ă.ng”

b.ị c.ộng đ.ồng m.ạ.ng chỉ tr.ích d.ữ d.ội, Hiếu Orion lên tiếng: “Có thể vì thân hình chúng tôi x.ấ.u ch.ă.ng”

14 min read
Comments Off on b.ị c.ộng đ.ồng m.ạ.ng chỉ tr.ích d.ữ d.ội, Hiếu Orion lên tiếng: “Có thể vì thân hình chúng tôi x.ấ.u ch.ă.ng”
0
222

Anh Trần Chí Hiếu – ng.ười đăng tải đ.oạn c.lip cùng nh.óm bạn kh.ỏa th.ân đi motor trên đ.èo Mã Pì Lèng, cho biết mục đích chính của anh chỉ m.uốn trải ngh.iệm để hiểu rõ thêm về b.ối cảnh điểm lưu trú Panorama trên đ.èo Mã Pì Lèng.

Chiều 8/10, tài khoản Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion) chia sẻ trên trang c.á nh.ân đ.oạn c.lip cùng nh.óm bạn đi motor trên đ.èo Mã Pì Lèng. 4 ng.ười đ.àn ô.ng cùng kh.ỏa th.ân, ch.ạy xe máy dưới tiết trời kh.á l.ạ.nh, để tới khá.ch sạn Mã Pì Lèng Panorama – t.òa c.ô.ng trình đang g.ây tr.anh c.ã.i thời gian qua.

Trước những ch.ỉ tr.ích gay gắt từ cộng đồng m.ạng, sau ít giờ đ.ăng tải, đ.oạn c.lip trên đã b.ị gỡ kh.ỏi trang c.á nh.ân của Hiếu Orion.

Khá.ch sạn Mã Pì Lèng Panorama – t.òa c.ô.ng trình đang g.ây tr.a.nh c.ã.i thời gian qua.

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Chí Hiếu cho biết rất t.iếc vì b.ị nhiều ng.ười hiểu nhầm. Anh giải thích, chuyến đi này có nhiều m.ục đích: một trong số đó là tr.ực tiếp đến khá.ch sạn Panorama để trải ngh.iệm thực tế. Mục đích của anh là m.uốn trải ngh.iệm, đ.á.nh giá th.ực tế xe.m t.òa nhà Mã Pì Lèng Panorama có đ.á.ng b.ị tẩy Ch.ay hay kh.ô.ng.

“Chúng tôi qu.yết đ.ịnh kh.ỏa th.ân lái motor trên đ.èo Mã Pì Lèng cũng cá.ch ủng hộ b.ảo v.ệ môi Tr.ường, ủng hộ việc xây dựng điểm lưu trú trên đ.èo. Chúng tôi kh.ô.ng cố tình “khoe hàng”, cũng kh.ô.ng m.uốn mượn khu vực này để n.ổi tiếng”.

Khi được hỏi liệu có lường trước được ph.ản ứ.ng tiêu cực của cư dân m.ạng hay kh.ô.ng, anh Hiếu khẳng định, cả nh.óm đều kh.ô.ng thể ngờ được ph.ản ứ.ng cộng đồng d.ữ d.ội thế. Anh này nói thêm, có thể “vì thân hình chúng tôi x.ấu chăng”.

Về lý do ủng hộ khá.ch sạn 7 tầng này, Hiếu Orion cho rằng đúng s.a.i sẽ có ph.áp l.uật quyết. Bên cạnh đó, đây là đất thuộc sở h.ữ.u của b.à Vũ Ngọc Ánh (Chủ khá.ch sạn Panorama), b.à Ánh kh.ô.ng phải kiến trúc sư nên kh.ô.ng thể đ.òi hỏi chuyện đẹp x.ấu. Theo anh, kinh doanh nh.à ngh.ỉ khá.ch sạn như Panorama cũng là cá.ch để b.à c.on th.o.át ngh.èo.

Hiếu Orion (đứng thứ 2 từ trái qua) cùng 3 ng.ười bạn kh.ỏa th.â.n chụp ảnh check in trước cửa Mã Pì Lèng Panorama (Ảnh: MXH).

“Nếu như đi một ch.ặng đường dài mấy trăm cây số lên Đồng Văn, cá.c bạn chỉ mong có một điểm dừng chân như t.òa nhà Mã Pì Lèng Panorama. c.ô.ng trình này về c.á nh.ân tôi thấy nó kh.ô.ng phá vỡ môi Tr.ường quá nhiều, thậm chí còn là một trong những địa điểm t.ử tế và cẩn th.ận nhất. Đó có lẽ là minh chứng cho việc điểm này được nhiều khá.ch du lịch nước ngoài đ.á.nh giá điểm vote cao trên cá.c trang du lịch uy tín.

Cư dân m.ạ.ng thường quy ch.ụ.p từ một b.ài báo hay một b.ài chia sẻ, họ c.ả.m tính và chỉ biết ngồi trước b.àn phím kêu gào đ.òi dỡ nhà. Cơ bản nếu một nơi nào đó có cơ chế quản lý t.ốt, chúng ta nên b.ảo v.ệ và phát triển, nhất là đối với một huyện nghèo như Mèo Vạc.

Dĩ nhiên nếu phát triển quá nhiều, quá r.ầ.m r.ộ thì sẽ ả.nh h.ưởng tới môi Tr.ường: đó là điều chắc ch.ắn kh.ô.ng nên. Nhưng đó l.ại là 1 việc khá.c, và nhiệm v.ụ của ng.ười khá.c – kh.ô.ng nên đổ d.ồn h.ết lên ng.ười dân Hà Giang”.

l.iên qu.an đến sự việc trên, l.ãnh đ.ạo Sở Th.ô.ng tin và Truyền th.ô.ng tỉnh Hà Giang cho biết, đã nắm được th.ô.ng tin về đ.oạn c.lip cùng hình ảnh một nh.óm ng.ười kh.ỏa th.ân trên đ.èo Mã Pì Lèng. Dự kiến trong chiều nay, cơ qu.an ch.ức năng của tỉnh sẽ tiến hành họp để x.e.m x.ét, x.ử l.ý.

Bên cạnh đó, l.ãnh đ.ạo Sở Th.ô.ng tin và Truyền th.ô.ng tỉnh Hà Giang đ.á.nh giá, những hình ảnh này rất ph.ả.n c.ảm và có d.ấu h.iệu “mượn khu vực đang nóng để tạo sự n.ổi tiếng”. c.ơ qu.an sẽ c.ăn c.ứ trên cá.c b.ằng ch.ứng, nhân chứng để x.e.m x.ét.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết đã gi.ao cho cá.c đ.ơn v.ị l.iên qu.an tiến hành x.á.c m.i.nh. Do sự việc x.ảy r.a tại khu vực Mã Pì Lèng thuộc huyện Mèo Vạc nên Sở sẽ x.á.c minh, trao đổi, nắm b.ắt th.ô.ng tin cụ thể từ huyện để có h.ướng x.ử l.ý theo đ.ú.ng qu.y đ.ịnh.

Load More In Giải trí
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Mắc υпɡ ᴛʜư mάυ thể άc tính, sức khỏe MC Diệu Linh chuyển biến x.ấu phải ghép tủy

Thời gian vừa qua, th.ông tin nữ MC Diệu Linh bị υпɡ ᴛʜư mάυ giai đoạn 4 đang nhận được nh…