Trang chính Thời sự Bộ CA ngh.iên c.ứu đưa “b.óng cười” vào danh mục chất m.a t.úy

Bộ CA ngh.iên c.ứu đưa “b.óng cười” vào danh mục chất m.a t.úy

12 min read
Comments Off on Bộ CA ngh.iên c.ứu đưa “b.óng cười” vào danh mục chất m.a t.úy
0
55

Bộ CA cho biết đang phối hợp với cá.c cơ quan ch.ức n.ăng ngh.iên c.ứu việc đề xuất đưa “bóng cười” vào danh mục cá.c chất m.a t.úy và tiền chất để có căn cứ đấu tranh.

Cử tri tỉnh Bạc Liêu mới đây gửi câu hỏi tới Bộ CA liên quan đến t.ình tr.ạng sử d.ụng “bóng cười” hiện nay.

Cử tri cho rằng việc mua bán, sử d.ụng “bóng cười” hết sức ng.uy h.iểm, có thể gây ch.ế.t người, tuy nhiên l.ực l.ượng chức n.ăng chỉ ph.ạt hành chính là chưa đủ r.ăn đ.e; kiến nghị cần có chế tài thật m.ạnh để x.ử l.ý.

Bộ CA ngh.iên cứu đưa “bóng cười” vào danh mục chất m.a t.úy - Ảnh 1.

Bộ CA ngh.iên cứu đưa “bóng cười” vào danh mục ch.ất m.a t.úy. Ảnh minh họa

Trả lời vấn đề này, Bộ CA cho biết “bóng cười” thực chất là quả bóng bay được bơm một loại khí có c.ông thức hóa học là N2O (Dinitơ oxit hay nitrous oxide).

Khi hít khí sẽ có khả năng tá.c đ.ộng mạnh lên một điểm của hệ thần kinh gây cười, tạo cảm giá.c lâng lâng sảng khoái cho người sử d.ụng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên sử d.ụng N2O có thể gây ra cá.c rối loạn như cảm giá.c châm chích ở đầu cá.c chi và đi đứng loạng choạng, rối loạn khí sắc, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, rối loạn nhịp tim và hạ huyết áp, thiếu m.áu, thiếu B12.

Tuy nhiên, N2O kh.ông nằm trong danh mục cá.c chất m.a t.úy và tiền ch.ất được ban hành theo Nghị định số 73/2018 mà là h.óa ch.ất được quản lý chuyên ngành bởi Bộ Công thương, chủ yếu sử d.ụng để gây tê, giảm đau trong lĩnh vực y tế hoặc dùng để đóng gói, bảo quản thực phẩm.

Hành vi v.i ph.ạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh N2O được x.ử l.ý theo cá.c quy định tại Nghị định số 115/2016, Nghị định số 163/2013.

Mặc dù N2O kh.ông nằm trong danh mục cá.c chất m.a t.úy và tiền chất nhưng trước tình hình giới trẻ sử d.ụng “ b.óng cười ” g.ây ả.nh h.ưởng đến sức khỏe, ng.uy h.iểm đến t.ính m.ạng (nhất là sử d.ụng đồng thời với m.a t.úy tổng hợp, chất hướng thần, như vụ việc xảy ra tại Công viên nước Hồ Tây, Hà Nội kh.iến 7 người ch.ế.t), Bộ CA cho biết đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, x.ử l.ý.

Trong đó, Bộ chỉ đạo CA cá.c đơn vị, địa phương tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh qu.yết l.iệt với t.ội ph.ạm mua bán, t.ổ ch.ức, chứa chấp, l.ôi k.éo, c.ưỡng b.ức người khá.c sử d.ụng m.a t.úy tổng hợp, đặc biệt tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và cá.c sự kiện, lễ hội.

Đồng thời, phối hợp với cá.c bộ liên quan s.iết ch.ặt trong nhập khẩu và bổ sung quy định quản lý chặt chẽ hoạt đ.ộng mua bán, kinh doanh khí N2O trong nước; tăng cường c.ông tá.c kiểm tra, giá.m s.át, quản lý chặt chẽ cá.c mặt hàng h.óa ch.ất kh.ông rõ nguồn gốc, ngăn chặn thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam; yêu cầu cơ sở kinh doanh ký cam kết kh.ông bán “bóng cười” vào mục đích sử d.ụng cho con người…

Đặc biệt, Bộ CA cho hay sẽ phối hợp cùng cá.c l.ực l.ượng ch.ức n.ăng nắm tình hình, x.á.c định thực trạng sử d.ụng “bóng cười” và cá.c chất hướng thần mới ở trong nước, tham khảo quy định của Ban Kiểm soát m.a t.úy quốc tế (INCB) và cá.c nước trên thế giới về cá.c chất này, khi có đủ c.ăn cứ sẽ đề xuất Chính phủ đưa vào danh mục cá.c chất m.a t.úy và tiền chất để có căn cứ đ.ấu tr.anh, x.ử l.ý cá.c đ.ối t.ượng mua bán, vận chuyển, sản xuất, t.ổ ch.ức sử d.ụng tr.ái ph.ép cá.c chất này (hiện nay chưa có qu.ốc gia nào đưa “bóng cười” vào danh mục chất m.a t.úy ).

THEO PHÁP LUẬT TP.HCM

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Bộ GTVT ph.ản đ.ối quan điểm ‘bá.n xăng cho ph.ụ n.ữ là t.ội á.c’

Bộ GTVT cho rằng quan điểm ‘bá.n xă.ng cho ph.ụ n.ữ là t.ội á.c’ là quan điểm …