Trang chính Giáo dục Bộ Giáo Dục th.ông báo: 7 khoản tiền phụ huynh kh.ông phải đóng trong năm học 2020

Bộ Giáo Dục th.ông báo: 7 khoản tiền phụ huynh kh.ông phải đóng trong năm học 2020

8 min read
Comments Off on Bộ Giáo Dục th.ông báo: 7 khoản tiền phụ huynh kh.ông phải đóng trong năm học 2020
0
265

Th.ông tư số 55/TT-BGDĐT mới đây quyđịnh về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu cá.c khoản ph;ụ.c vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban.

Nhiều trường học ở Hà Nội đã t.ổ ch.ức họp phụ huynh, trong đó có việc th.ông báo, triển khai cá.c khoản thu đầu năm học.

Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Giáo d;ụ.c – Đào tạo Hà Nội đã có những văn bản gửi cá.c sở, ngành liên quan về thực hiện việc thu chi đầu năm học. Trong đó nhấn mạnh Ban đại diện cha mẹ học sinh kh.ông được phép thu 7 khoản tiền.

Cụ thể, theo văn bản số 1772/UBND-KGVX gửi Sở Giáo d;ụ.c và Đào tạo Hà Nội cùng đơn vị liên quan về việc thực hiện cá.c khoản thu trong lĩnh vực giáo d;ụ.c và đào tạo năm học 2019-2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội c;ấ.m việc L.ợi d.ụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu cá.c khoản thu ngoài quy định tại Th.ông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu cá.c khoản ph;ụ.c vụ trực tiếp cho hoạt động của ban.

Vào đầu năm học, phụ huynh lại lo cá.c khoản đóng góp. Ảnh minh h.ọ.a: DAN

Ngoài ra, đại diện cha mẹ học sinh kh.ông được thu 7 khoản sau:

1.Bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường.

2.Trông coi phương tiện tham gia giao th.ông của học sinh.

3.Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường.

4.Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

5.Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

6.Hỗ trợ công tá.c quản lý, t.ổ ch.ức dạy học và cá.c hoạt động giáo d;ụ.c.

7.Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới cá.c công trình của nhà trường.

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng cá.c nguồn tài trợ, quà biếu, tặng tại cá.c cơ sở giáo d;ụ.c được thực hiện theo quy định tại Th.ông tư số 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho cá.c cơ sở giáo d;ụ.c thuộc hệ thống giáo d;ụ.c quốc dân.

Ủy ban nhân dân y.ê.u cầu cá.c sở và ủy ban nhân dân cá.c quận, huyện, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra cá.c khoản thu, chi trong cá.c cơ sở giáo dục trên địa bàn; x;ử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo d;ụ.c và trá.ch nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo d;ụ.c trên địa bàn đã để x;ả.y ra lạm thu.

BÍCH HÀ

Nguồn https://laodong.vn/giao-duc/7-khoan-tien-phu-huynh-khong-phai-dong-trong-nam-hoc-2019-2020-753772.ldo

.https://tinnongnews.com/bo-giao-duc-thong-bao-7-khoan-tien-phu-huynh-khong-phai-dong-trong-nam-hoc-2020.html?

Load More In Giáo dục
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Xôn xao với bảng liệt kê của cô giáo lớp 1 có hơn 20 hạng mục cần sắm, số tiền đóng gần 80 triệu đồng

Khoản tiền đầu năm học luôn là nỗi lo với biết bao nhiêu phụ huynh. Đầu năm học, cô giáo l…