Trang chính Giáo dục Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trực tiếp phụ trá.ch gi.áo d.ục mầm non

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trực tiếp phụ trá.ch gi.áo d.ục mầm non

5 min read
Comments Off on Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trực tiếp phụ trá.ch gi.áo d.ục mầm non
0
32

Bộ GD-ĐT vừa có th.ô.ng báo điều chỉnh phân c.ô.ng nhiệm v.ụ của l.ãnh đ.ạo bộ. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nh.ận trực tiếp phụ trá.ch thêm lĩnh vực giáo d.ục mầm non.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trực tiếp phụ trá.ch giáo d.ục mầm non - Ảnh 1.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ – Ảnh: n.am TRẦN

Ngoài mảng giáo d.ục mầm non, ô.ng Phùng Xuân Nhạ phụ trá.ch cá.c lĩnh vực giáo d.ục tr.ẻ khuyết tật và tr.ẻ e.m có hoàn cảnh kh.ó kh.ăn, thi đua – khen thưởng, giáo d.ục thể chất, giáo d.ục ch.ính tr.ị và c.ô.ng tá.c h.ọc s.inh, sinh viên, c.ô.ng tá.c dân số, g.ia đ.ình và tr.ẻ e.m, c.ô.ng tá.c dân vận và th.ực h.iện quy chế dân chủ cơ sở.

Bộ trưởng phụ trá.ch địa b.àn Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Bộ trưởng phụ trá.ch một số đề á.n, dự á.n: Tăng cường tiếng Việt cho tr.ẻ mầm non, h.ọc s.inh t.iểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025; Phát triển giáo d.ục mầm non giai đoạn 2018 – 2025; Xây dựng văn hóa ứng x.ử trong Tr.ường học; h.ỗ tr.ợ h.ọc s.inh, sinh viên khởi ngh.iệp; Đề á.n tổng thể phát triển thể chất và thể thao Tr.ường học giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025…

Ở cá.c thời kỳ trước, hiếm khi bộ trưởng Bộ GD-ĐT phụ trá.ch mảng giáo d.ục mầm non mà thường lĩnh vực này được giao cho một th.ứ tr.ưởng phụ trá.ch.

Mảng giáo d.ục mầm non của Bộ GD-ĐT từng được giao cho th.ứ tr.ưởng Nguyễn Thị Nghĩa, nhưng b.à Nghĩa vừa nh.ận qu.yết đ.ịnh nghỉ hưu.

Theo Tuoitre.vn

Load More In Giáo dục
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

M.ẹ gi.áo v.iên, c.on kh.ô.ng đủ tiền đi học đại học

Với mức lương chỉ hơn 1 triệu đồng từ nghề gi.áo v.iên, c.ô Hằng kh.ô.ng đủ kinh tế cho c.…