Trang chính Giải trí Ca sỹ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni đ.ề ngh.ị CA b.ảo v.ệ kh.ẩn c.ấp vì b.ị đe d.oạ

Ca sỹ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni đ.ề ngh.ị CA b.ảo v.ệ kh.ẩn c.ấp vì b.ị đe d.oạ

4 min read
Comments Off on Ca sỹ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni đ.ề ngh.ị CA b.ảo v.ệ kh.ẩn c.ấp vì b.ị đe d.oạ
0
856

– l.o s.ợ có thể gặp ng.uy h.iểm vì lời đe d.oạ, ca sỹ Vy Oanh gửi đ.ơn tới c.ơ qu.an CA đ.ề ngh.ị áp d.ụng b.iện ph.áp b.ảo v.ệ kh.ẩn c.ấp.

t.ối 5/11, ca sỹ Vy Oanh cho biết có rất nhiều ng.ười th.ô.ng qua cá.c hình thức như gọi điện, nh.ắn tin… để đe d.oạ t.ính m.ạng n.ữ ca sỹ sau khi c.ô có đ.ơn t.ố giá.c và đ.ề ngh.ị c.ơ qu.an CA kh.ởi t.ố v.ụ á.n để đ.iều tr.a, l.àm r.õ việc b.à Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc c.ô.ng ty c.ổ phần Đại n.am liên tục sử d.ụng m.ạng x.ã h.ội để đăng tin, livestream đưa ra th.ô.ng tin sai sự thật, v.u kh.ống, x.úc ph.ạm đến danh dự của m.ình.

Sao chép

Ca sỹ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni đ.ề ngh.ị CA b.ảo v.ệ kh.ẩn c.ấp vì b.ị đe d.oạ - 1

Ca sĩ Vy Oanh gửi đ.ơn tới c.ơ qu.an CA đ.ề ngh.ị áp d.ụng b.iện ph.áp b.ảo v.ệ kh.ẩn c.ấp.

Cụ thể, trong đ.ơn của n.ữ ca sỹ viết: “Sau khi có đ.ộng thái t.ố giá.c b.à Phương Hằng tới cá.c cơ qu.an ch.ức năng, đã có rất nhiều ng.ười thường xuyên gọi điện, nh.ắn tin, vào trang fanpage c.á nh.ân của tôi đe d.ọa, x.úc ph.ạm danh dự, nh.ân ph.ẩm, thậm chí đe d.ọa cả S.ức kh.ỏe, t.ính m.ạng của tôi và g.ia đ.ình...”, nội dung đ.ơn ca sĩ Vy Oanh viết.

Cũng giống như ca sỹ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni cũng đã gửi đ.ơn tới c.ơ qu.an CSĐT CA tỉnh Bình Dương, đ.ề ngh.ị áp d.ụng cá.c b.iện ph.áp b.ảo v.ệ th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật để b.ảo v.ệ cho Hàn Ni và những ng.ười thân trong g.ia đ.ình trước những h.ành v.i x.âm h.ại trước những lời đe d.oạ của những ng.ười hâm mộ b.à Phương Hằng.

https://vtc.vn/ca-sy-vy-oanh-nha-bao-han-ni-de-nghi-cong-an-bao-ve-khan-cap-vi-bi-de-doa-ar645046.html

Load More In Giải trí
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Chú bán bánh mỳ bị dọa đ á n h, Lê Giang tới giúp, mua tặng xe mới

Chú bán bánh mỳ bị dọa đ-á-n.h, Lê Giang tới giúp, mua tặng xe mới Hành động này của Lê Gi…