Trang chính Giáo dục ch.ủ t.ịch Hà Nội: Sẽ qu.yết đ.ịnh cho h.ọc s.inh đi học hay nghỉ tiếp phòng dịch Covid-19 vào chiều 21/2

ch.ủ t.ịch Hà Nội: Sẽ qu.yết đ.ịnh cho h.ọc s.inh đi học hay nghỉ tiếp phòng dịch Covid-19 vào chiều 21/2

14 min read
Comments Off on ch.ủ t.ịch Hà Nội: Sẽ qu.yết đ.ịnh cho h.ọc s.inh đi học hay nghỉ tiếp phòng dịch Covid-19 vào chiều 21/2
0
152

ch.ủ t.ịch Hà Nội: Sẽ qu.yết đ.ịnh cho h.ọc s.inh đi học hay nghỉ tiếp phòng dịch Covid-19 vào chiều 21/2

Ông Nguyễn Đức Chung.

ch.ủ t.ịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu rõ, chỉ khi nào ng.ười dân, b.ố M.ẹ yên tâm hoàn toàn và đ.ảm b.ảo được S.ức kh.ỏe cho mọi ng.ười thì mới để cho h.ọc s.inh t.iếp t.ục đến Tr.ường.

Tại cuộc họp của b.an chỉ đạo ph.òng ch.ống dịch Covid-19 của Hà Nội vào chiều 19/2, ô.ng Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc S.ở Y t.ế Hà Nội cho biết, đến 15h hô.m nay trên địa b.àn thành phố chưa ghi nh.ận Tr.ường hợp nào d.ương t.ính với virus nCoV.

Trong đó, cộng d.ồn đến nay, tại TP đang giá.m s.át 74 Tr.ường hợp ngh.i ng.ờ nh.iễm virus Covid-19 tại bênh V.iện, trong đó, 7 Tr.ường hợp đến từ Vũ Há.n, 15 Tr.ường hợp đến từ Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), 39 Tr.ường hợp đến từ cá.c vùng khá.c của T.Q, 13 Tr.ường hợp có tiếp xúc gần với ng.ười T.Q hay ng.ười đi về từ T.Q có b.iểu h.iện ngh.i mắc B.ệnh.

Đến thời điểm hiện tại. 74/74 Tr.ường hợp này đã có kết quả xét ngh.iệm â.m t.ính với Covid-19.

Theo ô.ng Hạnh, lũy tích đến hiện nay có 2.012 Tr.ường hợp được cá.ch ly y tế tại nơi cư trú. Đã có, 1.633 Tr.ường hợp hết thời gian cá.ch ly. Hiện tại còn 379 Tr.ường hợp phải t.iếp t.ục cá.ch ly, th.eo d.õi S.ức kh.ỏe.

Cũng cộng d.ồn đến nay, đã có 62 Tr.ường hợp được cá.ch ly tập trung tại BV CA TP, trong đó, có 5 Tr.ường hợp hết thời gian cá.ch ly, hiện tại còn 57 Tr.ường hợp đang t.iếp t.ục được cá.ch ly, th.eo d.õi S.ức kh.ỏe.

Theo b.áo c.áo của UBND quận Đống Đa, trên địa b.àn quận có 5 Tr.ường hợp ngh.i ng.ờ nh.iễm nCoV và đã có kết quả â.m t.ính.

Có 81 Tr.ường hợp cần th.eo d.õi S.ức kh.ỏe, trong đó 78 Tr.ường hợp đã kết th.úc, còn 3 Tr.ường hợp đang t.iếp t.ục th.eo d.õi, trong đó, có 1 Tr.ường hợp trở về T.Q. Hiện S.ức kh.ỏe, 3 ng.ười này bình thường, 2 ng.ười sẽ kết th.úc th.eo d.õi vào ngày 20/2.

Đại diện UBND huyện Sóc Sơn cho hay, trên địa b.àn có 24 Tr.ường hợp phải cá.ch ly, trong đó, có 1 Tr.ường hợp đến từ T.Q và 23 Tr.ường hợp ng.ười Việt n.am đến từ cá.c xã của huyện Bình Xuyên.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Quản lý thị Tr.ường Hà Nội cho biết, hiện đang t.ạm gi.ữ hơn 600.000 khẩu trang và hơn 7.000 Ch.ai nước rửa tay. gi.ám đ.ịnh hơn 24.000 khẩu trang, còn hơn 140.000 khẩu trang đang t.iếp t.ục được gi.ám đ.ịnh.

Vị đại diện đ.ề ngh.ị, phía S.ở Y t.ế ph.ối h.ợp để sớm gi.ám đ.ịnh xong số khẩu trang đang th.u gi.ữ và b.áo c.áo b.an chỉ đạo x.e.m x.ét, qu.yết đ.ịnh.

Đại diện MTTQ Hà Nội trong cuộc họp cũng đ.ề ngh.ị cá.c cơ qu.an ch.ức năng quan tâm để có th.ô.ng tin chính thức về việc cho cá.c ch.áu đi học l.ại hay nghỉ hết thá.ng 2/2020.

Đồng thời, nếu có đi học phải đ.ảm b.ảo a.n t.oàn cho h.ọc s.inh, phun, khử trùng lớp học, b.ố trí đủ khẩu trang, nước rửa tay cho h.ọc s.inh bởi hiện nay mặt hàng này đang rất khan hiếm và cá.c điểm của Tập đoàn Dệt may VN có bá.n khẩu trang ng.ười dân xếp hàng rất đô.ng.

Chỉ đạo tại cuộc họp, ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đ.ề ngh.ị, đại diện Cục Y tế dự phòng, sớm tổng hợp và phổ biến, c.ung c.ấp cho Hà Nội cá.c phá.c đồ đ.iều tr.ị cho 16 Tr.ường hợp d.ương t.ính đối với nCoV tại Việt n.am.

Đồng thời, tổng hợp, c.ung c.ấp cá.c b.iện ph.áp chữa của cá.c nước để có thể ra b.iện ph.áp chữa chung cho Việt n.am.

Về ý kiến của dư luận quan tâm đến việc cho h.ọc s.inh đi học l.ại hay t.iếp t.ục nghỉ để phòng dịch Covid-19, ô.ng Chung nêu rõ: “Chúng ta sẽ cập nhật mọi tình hình và trên cơ sở đó, sẽ qu.yết đ.ịnh vào phiên họp của b.an chỉ đạo vào chiều thứ 6 này (21/2)”.

Tuy nhiên, ng.ười đứng đ.ầu UBND TP y.êu c.ầu, tất cả cá.c b.iện ph.áp đã chỉ đạo trong vấn đề l.iên qu.an đến khử trùng, tiêu đ.ộc cá.c cơ S.ở Y t.ế, giáo d.ục phải th.ực h.iện ngh.iêm túc nhưng trên t.inh th.ần.

“Chỉ khi nào ng.ười dân, b.ố M.ẹ cá.c h.ọc s.inh yên tâm hoàn toàn và chúng ta cảm thấy yên tâm hoàn toàn, đồng thời, đ.ảm b.ảo S.ức kh.ỏe cho mọi ng.ười dân, cũng như S.ức kh.ỏe của cá.c ch.áu thì chúng ta mới t.iếp t.ục cho đến Tr.ường”, ô.ng Chung nhấn mạnh.

Theo Soha.vn

Load More In Giáo dục
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

NÓNG: Bộ GD&ĐT công bố chương trình đã tinh giản, lược bỏ một số môn

Chiều 31/3, Bộ GD&ĐT công bố chương trình phổ th.ông đã tinh giản vì học sinh nghỉ học…