Trang chính Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi đã được đăng ngày 13 tháng 9 năm 2012 và được cập nhật lần cuối vào ngày 10 tháng 5 năm 2018. Nó điều chỉnh các điều khoản về quyền riêng tư của trang web của chúng tôi, đặt tại Tapchimoi.info và các công cụ chúng tôi cung cấp cho bạn (“Trang web” hoặc “Dịch vụ”). Mọi thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong Chính sách bảo mật của chúng tôi, có nghĩa như được chỉ định trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi có thể truy cập tại

Quyền riêng tư của bạn

Trang web của chúng tôi tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật của chúng tôi là một tuyên bố pháp lý giải thích cách chúng tôi có thể thu thập thông tin từ bạn, cách chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn và cách bạn có thể giới hạn chia sẻ thông tin của mình. Bạn sẽ thấy các điều khoản trong Chính sách bảo mật của chúng tôi được viết hoa. Các thuật ngữ này có ý nghĩa như được mô tả trong phần Định nghĩa bên dưới.

Chính sách bảo mật

Dữ liệu cá nhân: Dữ liệu cá nhân nghĩa là dữ liệu về một cá nhân đang sống có thể được xác định từ những dữ liệu đó (hoặc từ những thông tin đó hoặc các thông tin khác thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng xâm nhập vào quyền sở hữu của chúng tôi). việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng truy cập trang) .Cookies: Cookie là những mẩu dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của Người dùng. Bộ điều khiển Dữ liệu: Bộ điều khiển Dữ liệu có nghĩa là một người tự nhiên hoặc pháp nhân ( một mình hoặc chung hoặc chung với những người khác) xác định mục đích và cách thức mà bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, hoặc sẽ được xử lý. Theo Bộ xử lý dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ): Bộ xử lý dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ) có nghĩa là bất kỳ người tự nhiên hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Bộ điều khiển dữ liệu. Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của nhiều Nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để xử lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.Data Subject: Data Subject là bất kỳ cá nhân đang sống nào là đối tượng của Dữ liệu cá nhân. Người dùng: Người dùng là cá nhân sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Người dùng tương ứng với Chủ đề dữ liệu, chủ thể của Dữ liệu cá nhân. Thu thập và sử dụng thông tinChúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại dữ liệu thu thập dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ liệu cá nhân”). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn: Địa chỉ email, Tên, Địa chỉ, Tiểu bang, Tỉnh, Mã ZIP / Mã bưu điện, Thành phố, Cookie và Dữ liệu sử dụng.

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để liên hệ với bạn với các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả thông tin liên lạc nào từ chúng tôi bằng cách làm theo liên kết hủy đăng ký hoặc hướng dẫn được cung cấp trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi.

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách truy cập và sử dụng Dịch vụ (“Dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của bạn, thời gian trên các trang đó số nhận dạng thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Dữ liệu theo dõi & cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và giữ một số thông tin nhất định.

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể yêu cầu trình duyệt của bạn từ chối tất cả cookie hoặc để cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookie chúng tôi sử dụng: cookie phiên (chúng tôi sử dụng các cookie này để vận hành Dịch vụ của chúng tôi) và cookie ưu tiên (chúng tôi sử dụng các cookie này để ghi nhớ tùy chọn của bạn và các cài đặt khác nhau).

Sử dụng tapchimoi sử dụng dữ liệu được thu thập cho các mục đích khác nhau:

Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôiĐể thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôiĐể cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn để làm như vậyĐể cung cấp hỗ trợ khách hàngĐể thu thập phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ của mìnhĐể theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuậtĐể cung cấp cho bạn tin tức, khuyến mại đặc biệt và thông tin chung về các hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự với những gì bạn đã mua hoặc hỏi về trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó DataWe sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi là…)

Comments are closed.