Trang chính Cộng đồng mạng ch.ồng l.ao ra, nằm đ.è lên bồ nhí đ.ỡ đ.òn đ.á.nh gh.e.n ‘long trời l.ở đất’ của v.ợ

ch.ồng l.ao ra, nằm đ.è lên bồ nhí đ.ỡ đ.òn đ.á.nh gh.e.n ‘long trời l.ở đất’ của v.ợ

5 min read
Comments Off on ch.ồng l.ao ra, nằm đ.è lên bồ nhí đ.ỡ đ.òn đ.á.nh gh.e.n ‘long trời l.ở đất’ của v.ợ
0
403

Đoạn video ghi l.ại cảnh một ng.ười đ.àn ô.ng T.Q năm đ.è lên bồ nhí để che ch.ở c.ô kh.ỏi màn đ.á.nh gh.e.n k.inh h.oàng của v.ợ kh.iến cộng đồng mạ.ng ‘d.ậy s.ó.ng’.

Theo DailyMail, sự việc diễn ra tại quận FanCh.ang, tỉnh An Huy, miền đô.ng T.Q và được một ng.ười qua đường ghi l.ại.

Theo nội dung đoạn video, ng.ười đ.àn ô.ng l.ao t.ới ô.m lấy nhân tình, che ch.ắn kỹ càng để c.ô kh.ô.ng b.ị một c.ú đ.ò.n hiểm nào của v.ợ. Cùng lúc đó, ô.ng ch.ồng này còn h.ét to y.êu c.ầu chính thất dừng tay.

Chính thái độ kh.ô.ng h.ối c.ải của ô.ng ch.ồng phong lưu đã kh.iến ng.ười v.ợ đ.iên tiết thêm. Sau đó c.ô đã th.ẳng tay gi.ật s.ợi d.ây ch.uyền vàng tr.ên c.ổ ch.ồng và qu.ật m.ạ.nh vào l.ư.ng anh ta.

Ông ch.ồng l.a.o ra đ.ỡ đòn cho bồ nhí – Ảnh: c.ắt từ c.lip

Trong video, c.ô bồ nhí kh.óc và v.an x.in nhưng đều b.ị ph.ớt l.ờ, có l.úc còn b.ị ng.ười v.ợ đ.á v.ào đ.ầu.

Tới cuối đ.oạn c.lip, vì kh.ô.ng thể ch.ịu đựng n.ổi tr.ậ.n đ.òn đ.au đ.ớn từ chiếc giày trên tay v.ợ, ng.ười đ.àn ô.ng đã phải gào to với đ.á.m đ.ô.ng “báo c.ảnh s.át đi”. Lúc này, trên ng.ười “t.iểu t.a.m” quần áo cũng chẳn còn lành lặn.

Tại T.Q, việc ng.o.ại tình kh.ô.ng phải là t.ội b.ị tr.ừng ph.ạ.t nên thường có những màn đ.á.nh gh.e.n “long trời l.ở đ.ất” như trên.

Theo Đời Sống Ph.áp L.uật

Load More In Cộng đồng mạng
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Người nước ngoài thắc mắc: Tại sao Việt Nam kh.ông thực hiện cách ly xã hội mà lại nhảy nhót ngoài đường như vậy?

Trong video cover MV “How you like that” của nhóm nhảy C.A.C từ Việt Nam, kh.ông ít khán g…