Trang chính Pháp luật Chủ quán bánh xèo h.ành h.ạ d.ã m.an trẻ 15 tuổi: Sẽ đón nhận hình ph.ạt nào?

Chủ quán bánh xèo h.ành h.ạ d.ã m.an trẻ 15 tuổi: Sẽ đón nhận hình ph.ạt nào?

25 min read
Comments Off on Chủ quán bánh xèo h.ành h.ạ d.ã m.an trẻ 15 tuổi: Sẽ đón nhận hình ph.ạt nào?
0
147

Theo luật sư, với h.ành v.i v.i ph.ạm pháp luật của chủ quán có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm h.ình s.ự về Tội h.ành h.ạ người khác hoặc Tội cố ý gây th.ương t.ích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Người dân rất b.ức x.úc trước th.ông tin nữ chủ quán bánh xèo tại Bắc Ninh h.ành h.ạ d.ã m.an em Trương Quang D. (15 tuổi), nhiều người đang thắc mắc hình ph.ạt nào sẽ dành cho nữ chủ quán này. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh để giúp mọi người nắm b.ắt rõ về vấn đề này.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thị Ánh T. (chủ quán bánh xèo) khai nhận, trước đó do nhân viên D. lười làm, ở bẩn, ăn vụng, chậm chạp, nên có đ.ánh mắng để “r.ăn đ.e, dạy dỗ”. Ngày 21/11/2020, T. phát hiện mất tiền nên ngh.i ng.ờ em D. ăn cắp nên T. quát mắng, d.ọa nạt khiến em D. sợ hãi và b.ỏ tr.ốn. Nữ chủ quán nói sau đó có đi tìm D. nhưng kh.ông thấy.

Tại cơ quan công an, D. khai nhận đang làm thuê cho T., D. nói D. và 1 nhân viên nữa của quán là Võ Văn Đ., 21 tuổi thường xuyên bị chủ quán đ.ánh đập, gây nhiều th.ương t.ích trên cơ thể, b.ắt làm việc nhiều giờ.

D. kể sau những lần ch.ửi mắng, từ cuối tháng 10 liên tục bị ông bà chủ đ.ánh ở phía sau quán. Mỗi lần bực tức hoặc thấy em kh.ông làm được việc, cô ấy véo tai, t.át vào mặt, đá vào người và dùng chày đập đá đ.ánh vào đầu, lưng. Có lần D. bị dùng cái cạo vảy cá đ.ánh thẳng vào lưng nên đến giờ khắp lưng vẫn còn lỗ chỗ. Ông chủ cũng đ.ánh nhưng kh.ông dùng h.ung kh.í.

Theo luật sư Hữu, việc x.ác định nữ chủ quán có phạm tội hay kh.ông, phạm tội gì và mức ph.ạt như thế nào thì phải chờ đợi kết quả đ.iều tr.a của cơ quan công an, cũng như dựa vào quá trình tranh tụng tại phiên tòa, tòa án sẽ đưa ra phán quyết cụ thể.

Tuy nhiên, nếu những th.ông tin nêu trên hoàn toàn đúng sự thật thì có thể T. sẽ bị truy cứu trách nhiệm h.ình s.ự theo điểm a khoản 2 Điều 140 Bộ luật h.ình s.ự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về Tội h.ành h.ạ người khác. Cụ thể, trong trường hợp này là h.ành h.ạ người dưới 16 tuổi, sẽ bị ph.ạt t.ù từ 01 năm đến 03 năm.

Đồng thời, luật sư Hữu lưu ý thêm, nếu cơ quan đ.iều tr.a x.ác định được việc h.ành h.ạ nêu trên nhằm cố ý gây th.ương t.ích cho D. thì T. sẽ bị truy cứu trách nhiệm h.ình s.ự về Tội cố ý gây th.ương t.ích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134.

Điều 134. Tội cố ý gây th.ương t.ích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây th.ương t.ích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị ph.ạt cải tạo kh.ông gi.am gi.ữ đến 03 năm hoặc ph.ạt t.ù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng v.ũ kh.í, vật liệu n.ổ, h.ung kh.í nguy hiểm hoặc th.ủ đ.oạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc h.óa ch.ất nguy hiểm;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác kh.ông có khả năng tự vệ;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

đ) Có t.ổ ch.ức;

e) L.ợi d.ụng chức vụ, quyền hạn;

g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án ph.ạt t.ù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý v.i ph.ạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục b.ắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai ngh.iện b.ắt buộc;

h) Thuê gây th.ương t.ích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây th.ương t.ích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;

i) Có tính chất c.ôn đ.ồ;

k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của n.ạn nh.ân.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị ph.ạt t.ù từ 02 năm đến 06 năm:

a) Gây th.ương t.ích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60%;

b) Gây th.ương t.ích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) t.ái ph.ạm nguy hiểm;

đ) Gây th.ương t.ích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị ph.ạt t.ù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Gây th.ương t.ích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu kh.ông thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;

b) Gây th.ương t.ích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

c) Gây th.ương t.ích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

d) Gây th.ương t.ích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị ph.ạt t.ù từ 07 năm đến 14 năm:

a) Làm ch.ế.t người;

b) Gây th.ương t.ích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây th.ương t.ích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

d) Gây th.ương t.ích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

đ) Gây th.ương t.ích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

5. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị ph.ạt t.ù từ 12 năm đến 20 năm hoặc t.ù chung thân:

a) Làm ch.ế.t 02 người trở lên;

b) Gây th.ương t.ích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

6. Người nào chuẩn bị v.ũ kh.í, vật liệu n.ổ, h.ung kh.í nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, h.óa ch.ất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm t.ội ph.ạm nhằm gây th.ương t.ích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị ph.ạt cải tạo kh.ông gi.am gi.ữ đến 02 năm hoặc ph.ạt t.ù từ 03 tháng đến 02 năm.

Theo Nhịp Sống Việt

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Nghịch t.ử doạ cho n.ổ bình gas trên tầng 2, đòi bố “chi” 700 triệu đồng để trả nợ

Để có tiền trả nợ, Hoàng đã mang bình gas lên tầng 2 rồi khoá cửa, nh.ắn tin cho bố anh ta…