Trang chính Pháp luật Ch.ủ t.ịch địa ốc Alibaba nói “học ng.u ra làm CA xã” có thể bị x.ử l.ý thế nào?

Ch.ủ t.ịch địa ốc Alibaba nói “học ng.u ra làm CA xã” có thể bị x.ử l.ý thế nào?

19 min read
Comments Off on Ch.ủ t.ịch địa ốc Alibaba nói “học ng.u ra làm CA xã” có thể bị x.ử l.ý thế nào?
0
400

Những ph.át ng.ôn m.iệt th.ị CA xã và ch.ủ t.ịch xã của Ch.ủ t.ịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba gây ph.ẫn n.ộ d.ư l.uận.

Chủ tịch địa ốc Alibaba nói "học ngu ra làm CA xã" có thể bị x.ử l.ý thế nào?
Ông Luyện đã có những ph.át ng.ôn m.iệt th.ị đến CA xã và ch.ủ t.ịch xã trong buổi livestream vào tối 17/6

Sau khi Cơ quan C.ảnh s.át đ.iều tr.a CA TX.Phú Mỹ t.ạm gi.ữ 2 nhân viên của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba để đ.iều tr.a làm rõ về h.ành v.i cố ý làm hư hỏng tài sản thì tối 17.6, trên Fanpage của Địa ốc Alibaba ph.át trực tiếp chương trình t.ọa đ.àm nhân viên: “Sự việc c.ưỡng ch.ế s.ai qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật – Tập đoàn địa ốc Alibaba làm gì để v.ượt qua?”.

Trong video clip, ông Luyện đã có những ph.át ng.ôn g.ây s.ốc. Cụ thể là ông tự hỏi và tự trả lời: “Học cái gì để ra làm CA xã? Học ngu ra làm CA xã. Cá.c anh chị để ý mấy th.ằng qu.ậy qu.ậy, phá làng ph.á x.óm, chẳng làm thì thì kêu v.ô làm CA xã. Nó chẳng chịu đi học”.

V.i ph.ạm L.uật An n.inh m.ạng, có tình tiết tăng n.ặng

Theo dõi những lời miệt thị, x.úc ph.ạm đối với CA xã, ch.ủ t.ịch xã của ông Luyện, Luật sư Trần Đăng Sĩ, hãng l.uật G.iải Ph.óng (Đoàn Luật sư TP.HCM), nhận định: “Đây chính là h.ành v.i v.i ph.ạm cá.c quy định của ph.áp l.uật, cụ thể là v.i ph.ạm quy định của Bộ l.uật d.ân sự khi ông Luyện đã có h.ành v.i, thể hiện th.ông qua cá.c phát ngôn nhằm m.ục đ.ích nhục mạ, miệt thị, x.úc ph.ạm nh.ân ph.ẩm, danh dự của t.ổ ch.ức, cá nhân khá.c.

Ngoài ra, cá.ch thức ông Luyện sử d.ụng để truyền đưa c.ông khai cá.c nội dung x.úc ph.ạm, nh.ục m.ạ này là th.ông qua m.ạng xã hội. Cụ thể được quy định tại khoản 3 điều 16 và Điều 18 L.uật a.n n.inh m.ạng.

Ông Luyện đã sử d.ụng kh.ông gian m.ạng, c.ông nghệ th.ông tin, phương tiện điện t.ử để v.i ph.ạm ph.áp l.uật. Có những nội dung l.àm nh.ục, v.u kh.ống, x.úc ph.ạm ngh.iêm trọng danh dự, uy tín, nh.ân ph.ẩm của người khá.c. Ngoài ra còn th.ông tin bịa đặt, s.ai sự thật x.âm ph.ạm danh dự, uy tín, nh.ân ph.ẩm hoặc g.ây th.iệt h.ại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, t.ổ ch.ức, cá nhân khá.c”.

“Ông Luyện đã v.i ph.ạm L.uật a.n n.inh m.ạng”, LS Sĩ khẳng định.

Theo LS Sĩ, trong trường hợp này, t.ổ ch.ức cá nhân bị ông Luyện x.úc ph.ạm, miệt thị có thể t.ố c.áo đến cơ qu.an nhà nước có th.ẩm qu.yền để yêu cầu xử ph.ạt v.i ph.ạm h.ành ch.ính đối với h.ành v.i của ông Luyện theo quy định. Cũng có thể yêu cầu x.ử l.ý h.ình s.ự nếu thấy có căn cứ đủ truy c.ứu trá.ch nhiệm h.ình s.ự.

Về vấn đề h.ình s.ự, với tính chất của h.ành v.i mà ông Luyện đã thực hiện có thể thấy có d.ấu h.iệu của h.ành v.i l.àm nh.ục người khá.c được quy định tại điều 155 và t.ội v.u kh.ống tại điều 156 theo Bộ l.uật h.ình s.ự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

Cụ thể, luật đã quy định rõ: “Người nào x.úc ph.ạm ngh.iêm trọng nh.ân ph.ẩm, danh dự của người khá.c, thì bị ph.ạt c.ảnh c.áo, ph.ạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc ph.ạt cải tạo kh.ông gi.am gi.ữ đến 3 năm”.

“Nhưng với trường hợp của ông Luyện đã sử d.ụng m.ạng máy tính hoặc m.ạng viễn th.ông, phương tiện điện t.ử để ph.ạm t.ội nên thuộc trường hợp tăng n.ặng tại điểm e khoản 2 điều 155, có thể b.ị ph.ạt t.ù từ 3 tháng đến 2 năm và t.ăng nặng tại khoản 2 điều 156 ph.ạt t.ù từ 1 năm đến 3 năm”, LS Sĩ phân tích thêm.

Chủ tịch địa ốc Alibaba nói học ngu ra làm CA xã có thể bị x.ử l.ý thế nào? - Ảnh 1.

Tối 25/6, ông Luyện cúi đầu x.in l.ỗi đến CA xã, ch.ủ t.ịch xã sau những phát ngôn gây sốc

CA xã và ch.ủ t.ị.ch xã đã làm đơn t.ố c.á.o

Theo LS Sĩ, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên và CA xã Tóc Tiên cần làm đơn t.ố c.áo gửi đến c.ơ qu.an có th.ẩm quyền để xem xét x.ử l.ý về h.ành v.i có d.ấu h.iệu v.i ph.ạm pháp luật của ông Luyện.

Sau khi tiếp nhận đơn t.ố c.áo sẽ xem xét, đ.ánh giá.c mức đ.ộ của h.ành v.i, cơ qu.an ch.ức n.ăng sẽ quyết đ.ịnh x.ử l.ý, có thể là xử ph.ạt hành chính hoặc x.ử l.ý h.ình s.ự.

Sáng 26/6, trả lời ph.óng viên về v.ụ việc, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho biết đã xem đoạn video clip nhục mạ của ông Luyện đối với l.ực l.ượng CA xã cũng như ch.ủ t.ịch xã.

“Tôi đã hướng dẫn Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên và CA xã Tóc Tiên làm đơn t.ố c.áo về những phát ngôn nh.ục m.ạ, m.iệt th.ị của ông Luyện lên CA tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Th.ông tin – Truyền th.ông và cá.c cơ quan liên qu.an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để x.ử l.ý theo đúng qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật”, ông Thắm nói.

Chiều cùng ngày, ông Thân Đăng Phong, Ch.ủ t.ịch UBND xã Tóc Tiên, cho biết đã làm đơn t.ố c.áo gửi cơ quan ch.ức n.ăng đ.iều tr.a, x.ử l.ý ông Luyện.

Trước đó, ngày 25.6, đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc CA tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng cho biết đã chỉ đạo Phòng An ninh ch.ính tr.ị nội bộ thẩm định, đề xuất x.ử l.ý theo đúng qu.y đ.ịnh ph.áp l.u.ật đối với những phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện , Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba .

Sau miệt thị là… cúi đầu x.in l.ỗi

Tối 25/6, ông Luyện đã livestream và c.ông khai lời x.in l.ỗi l.ực l.ượng CA xã, ch.ủ t.ịch xã sau khi có những phát ngôn m.iệt th.ị, gây b.ức x.úc dư luận.

Theo ông Luyện, sở dĩ có những ph.át ng.ôn như vậy vì quá b.ức x.úc trước việc bị c.ưỡng ch.ế khu đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mà Công ty Alibaba đang ph.ân ph.ối đất nền.

Ông Luyện nói: “Hô.m nay, cho phép tôi gửi lời x.in l.ỗi và cảm ơn chân thành tới những vị là ch.ủ t.ịch xã, l.ực l.ượng CA xã trên đất nước Việt Nam – những người giỏi và có tâm…”

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

tr.uy n.ã cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa

Bộ Công an đang tr.uy n.ã bà Hồ Thị Kim Thoa (sinh năm 1960, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương…