Trang chính Giáo dục Chuyện c.ô giáo x.in ngh.ỉ việc và h.iệu tr.ưởng d.iễn k.ịch trong ngày kh.ai giảng

Chuyện c.ô giáo x.in ngh.ỉ việc và h.iệu tr.ưởng d.iễn k.ịch trong ngày kh.ai giảng

20 min read
Comments Off on Chuyện c.ô giáo x.in ngh.ỉ việc và h.iệu tr.ưởng d.iễn k.ịch trong ngày kh.ai giảng
0
286

Kh.ô.ng có liêm sỉ, kh.ô.ng có đ.ạo đ.ức, h.iệu tr.ưởng còn “diễn kịch” nhiều vở khá.c n.ữa như lạm thu, lạm quyền, lạm chức v.v…

Chuyện c.ô giáo Bùi Thị Nhàn (sinh năm 1980, th.ôn Bình Tây, Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) gửi Uỷ b.an Nhân dân huyện Hoằng Hoá và Phòng Giáo d.ục và Đào tạo huyện đ.ơn x.in ngh.ỉ việc vào ngày kh.ai giảng làm dư luận kh.ô.ng kh.ỏi “ngỡ ngàng”, xót xa.

Sau 19 năm dấn thân với nghề, c.ô được luân chuyển về dạy tại huyện Hoằng Hóa, may mắn hơn là được làm việc tại ngôi Tr.ường ở Hoằng Thái, chỉ cá.ch nhà 1km.

Mức lương hàng thá.ng c.ô nh.ận được là 6 triệu đồng. Với ng.ười trong nghề có lẽ đây kh.ô.ng phải là thấp nhưng với c.ô Nhàn thì kh.ô.ng đủ trang trải cuộc sống.

Vì vậy tìm được c.ô.ng việc khá.c có thu nhập cao hơn, c.ô liền viết đ.ơn x.in ngh.ỉ, chứ kh.ô.ng phải vì lý do bất mãn nào đó.

c.ô Trịnh Ngọc Thuỳ Mai – h.iệu tr.ưởng Tr.ường t.iểu học Vĩnh Phong 4 (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang)(thứ 2 từ trái sang) đã “diễn kịch” nh.ận giấy chứng nh.ận tặng thưởng danh hiệu ch.iến sĩ thi đua trên lễ đài dù kh.ô.ng đạt thành tích này. (Ảnh: c1vinhphong4.vinhthuan.edu.vn).

Nói về c.ô.ng việc mới của m.ình, c.ô Nhàn cho biết:

“c.ô.ng việc ngoài có thể bấp bênh, tiềm ẩn rủi ro nhưng tôi đã qu.yết đ.ịnh và tôi tin sẽ tìm được những c.ô.ng việc khá.c t.ốt hơn. Tôi kh.ô.ng m.uốn m.ình làm việc khá.c mà b.ỏ b.ê việc dạy, ả.nh h.ưởng chất lượng giáo d.ục.

Tôi x.in ngh.ỉ cũng là để giữ hình ảnh đẹp cho ngành giáo d.ục. Nghề khá.c giúp cuộc sống g.ia đ.ình tôi ổn định hơn”.

Thật đẹp, thật cao cả: “Tôi x.in ngh.ỉ cũng là để giữ hình ảnh đẹp cho ngành giáo d.ục”!

Cũng trong ngày kh.ai giảng, một câu chuyện x.ảy r.a, ở nơi khá.c, Tr.ường khá.c; một câu chuyện được dư luận quan tâm kh.ô.ng kém:

“c.ô h.iệu tr.ưởng đã “diễn kịch” nh.ận giấy chứng nh.ận tặng thưởng danh hiệu ch.iến sĩ thi đua trên lễ đài dù kh.ô.ng đạt thành tích này”.

Sau phần đọc thư ch.ủ t.ịch nước, diễn văn kh.ai giảng năm học, đ.á.nh tr.ống kh.ai giảng là đến phần khen thưởng Cá.n bộ – gi.áo v.iên đạt thành tích trong năm học 2018 – 2019.

Lúc này, c.ô Trịnh Ngọc Thùy Mai – h.iệu tr.ưởng nhà Tr.ường đã y.êu c.ầu ng.ười dẫn chương trình xướng tên c.ô cùng với danh sá.ch cá.c gi.áo v.iên nh.ận giấy chứng nh.ận tặng thưởng danh hiệu ch.iến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018 – 2019.

Do c.ô Thùy Mai kh.ô.ng có danh sá.ch được khen thưởng và nh.ận danh hiệu nên kh.ô.ng có giấy chứng nh.ận.

Một số gi.áo v.iên đã phải lấy giấy khá.c có lồng khung giống giấy chứng nh.ận để c.ô Thùy Mai cầm tạm và cùng chụp hình với gi.áo v.iên được trao giấy chứng nh.ận tặng thưởng danh hiệu ch.iến sĩ thi đua cơ sở trên lễ đài.

Hai câu chuyện, hai c.on ng.ười, hai thái cực; một bên cao cả đẹp, một bên hoàn toàn ngược l.ại.

Làm sao để gi.áo v.iên kh.ô.ng phải x.in ngh.ỉ việc vì lương kh.ô.ng đủ sống?

Có ý kiến cho rằng, lương gi.áo v.iên trên thế giới đều vậy, đều kh.ô.ng đủ sống; ngay cả Mỹ, gi.áo v.iên còn phải nh.ận đồng lương ch.ế.t đói, phải bá.n m.áu để sống!

gi.áo v.iên Việt n.am chưa có ai “bá.n m.áu để sống” là t.ốt r.ồi.

Thế nhưng, ả.nh h.ưởng của “lương kh.ô.ng đủ sống” đang d.ẫn đ.ến “Đỏ mắt kh.ô.ng tuyển được gi.áo v.iên”, “Thiếu gi.áo v.iên, h.iệu tr.ưởng, h.iệu ph.ó cũng phải đi dạy”, “Thiếu gi.áo v.iên trầm trọng, trò có ng.uy c.ơ nghỉ học”, “Thiếu gi.áo v.iên, nhiều Tr.ường tại Hải Dương đau đ.ầu tìm ng.ười dạy thay” v.v…

Chỉ cần gõ vào Google cụm từ “thiếu gi.áo v.iên”, bạn có khoảng 77.400.000 kết quả trong vòng 0.40 giây.

Vì vậy, kh.ô.ng thể kh.ô.ng tính đến b.ài toá.n “Tăng lương cho gi.áo v.iên đủ sống”.

Làm sao để h.iệu tr.ưởng kh.ô.ng còn “diễn kịch”?

Bạn Nguyễn Thị Thục bình luận “B.ệnh thành tích đã ngấm vào m.áu, di căn khắp lục phủ ngũ tạng, kh.ô.ng thể chữa được”.

Thực tế, danh hiệu ch.iến sĩ thi đua, kh.ó đến phần gi.áo v.iên lắm; h.iệu tr.ưởng kh.ô.ng đạt thành tích ch.iến sĩ thi đua, quả thật “ch.ua x.ót”!

Vì vậy, cần phải có qu.y đ.ịnh trong thi đua khen thưởng, ưu tiên cho gi.áo v.iên và nhân viên. Với cá.n bộ quản lý, nên bình b.ầu thi đua theo cấp Phòng.

Tr.ường nào hoàn thành xuất sắc nhiệm v.ụ, đạt nhiều thành tích, b.an giám hiệu Tr.ường đó mới được danh hiệu thi đua.

Kết quả thi đua, khen thưởng cần c.ô.ng kh.ai, minh bạch.

Sinh thời, Bá.c Hồ kính yêu đã chỉ ra rằng “Đạo đức là cái gốc của ng.ười cá.n bộ đ.ảng v.iên; là phẩm chất, là y.êu c.ầu kh.ô.ng thể thiếu của đ.ảng v.iên, đặc biệt trong điều kiện Đ.ảng cầm quyền”.

Bá.c cũng nhấn mạnh rằng: “ng.ười cá.n bộ kh.ô.ng chỉ cần có tài mà cần có cả đức trước nhất. Kh.ô.ng có liêm sỉ, kh.ô.ng có đ.ạo đ.ức, cá.n bộ đ.á.nh m.ất m.ình rất dễ”.

Kh.ô.ng có liêm sỉ, kh.ô.ng có đ.ạo đ.ức, h.iệu tr.ưởng còn “diễn kịch” nhiều vở khá.c n.ữa như lạm thu, lạm quyền, lạm chức v.v…

c.on đường từ quyền lực đến ng.ục t.ù tăm t.ối kh.ô.ng xa nếu họ đ.á.nh m.ất m.ình trước những c.ám d.ỗ tầm thường. Ng.ục t.ù tăm t.ối nhất, chính là m.ất niềm tin của đồng ngh.iệp, của học trò, của phụ huynh.

Ngày kh.ai giảng năm nay, biết b.ao hình ảnh đẹp của ng.ười Th.ầy vì h.ọc s.inh thân yêu trên mọi miền tổ quốc, mong rằng “vở kịch x.ấu xí” kia chỉ là màu xám làm n.ổi bật bức tranh đẹp của nền giáo d.ục nước nhà trong năm học mới.

Tài liệu tham khảo: 

1://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hieu-truong-khong-dat-chien-si-thi-dua-van-len-san-khau-nhan-danh-hieu-post202304.gd

2://vtc.vn/co-giao-viet-don-xin-ra-khoi-nganh-trong-ngay-khai-giang-khi-quyet-dinh-nghi-day-toi-khoc-rat-nhieu-d497527.html

3 ://vtc.vn/luong-chet-doi-giao-vien-o-my-phai-b.an-mau-de-song-d462551.html

4://laodong.vn/cong-doan/dak-nong-thieu-giao-vien-tram-trong-tro-co-nguy-co-nghi-hoc-753593.ldo

5://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thieu-giao-vien-nhieu-truong-tai-hai-duong-dau-dau-tim-nguoi-day-thay-post197995.gd

6://thanhtra.com.vn/theo-dong-thoi-cuoc/khong-biet-liem-si-can-bo-danh-mat-minh-rat-de_t114c68n153701

Sơn Quang Huyến

Theo: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/chuyen-co-giao-xin-nghi-viec-va-hieu-truong-dien-kich-trong-ngay-khai-giang-post202370.gd

Load More In Giáo dục
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều cán bộ công chức “mua” bằng tiếng Anh giả của ĐH Đông Đô

Trường ĐH Đông Đô đã cấp hơn 600 bằng cử nhân tiếng Anh giả (hệ văn bằng 2), trong đó có n…