Trang chính Pháp luật c.ô dâu b.ị bạn thân tr.ộ.m 3 kiềng vàng trong ngày cưới

c.ô dâu b.ị bạn thân tr.ộ.m 3 kiềng vàng trong ngày cưới

6 min read
Comments Off on c.ô dâu b.ị bạn thân tr.ộ.m 3 kiềng vàng trong ngày cưới
0
64

Trong lúc giúp c.ô dâu tháo 3 chiếc kiềng vàng là quà cưới của g.ia đ.ình hai họ, Kim Anh n.ảy s.inh lòng th.a.m lấy tr.ộ.m số vàng trên r.ồi đe.m về nhà c.ất gi.ấu.

CA huyên Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc vừa b.ắt Lưu Thị Kim Anh (SN 1999, ở xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) về t.ội Tr.ộm c.ắp t.ài s.ản.

Trước đó, chiều t.ối 10/10, CA huyện Yên Lạc nh.ận được đ.ơn tr.ình b.áo của b.à Lê Thị Mai (SN 1969, ở huyện Yên Lạc) về việc g.ia đ.ình b.à b.ị k.ẻ gian Tr.ộ.m c.ắp 3 chiếc kiềng vàng 9999, tương đương 11 chỉ để ở trong b.uồng ngủ tầng một của g.ia đ.ình ngay sau khi g.ia đ.ình t.ổ ch.ức đ.á.m c.ưới cho c.on gái x.ong. Tổng trị giá t.ài s.ản gần 50 triệu đồng.

Nh.ận được t.in b.áo, l.ãnh đ.ạo CA huyện Yên Lạc nhanh ch.ó.ng v.ào c.uộc x.á.c m.inh, đ.iều tr.a và Tr.uy t.ìm th.ủ ph.ạ.m g.â.y á.n.

Lưu Thị Kim Anh và t.a.ng v.ật là 3 chiếc kiềng và.ng tr.ộ.m của bạn thân.

Sau 3 giờ kể từ khi nh.ận được t.in b.áo, CA huyện Yên Lạc đ.iều tr.a, l.àm r.õ th.ủ ph.ạ.m Tr.ộ.m c.ắ.p là Lưu Thị Kim Anh. Kim Anh là bạn học với c.ô dâu – c.on gái của b.à Mai.

Tại c.ơ qu.an CA, Kim Anh kh.ai nh.ận, sau khi cùng c.ô dâu t.ổ ch.ức h.ôn lễ ở nhà trai, Kim Anh cùng một số ng.ười khá.c và c.ô dâu quay trở l.ại nhà b.à Mai theo phong tục của địa phương.

Trong lúc giúp c.ô dâu tháo 3 chiếc kiềng vàng là quà cưới của g.ia đ.ình hai họ đưa cho b.à Mai c.ấ.t vào tủ, do n.ảy s.inh l.òng th.a.m và L.ợi d.ụng sơ hở của g.ia đ.ình c.ô dâu, Kim Anh đã lấy tr.ộ.m số vàng trên r.ồi đe.m về nhà c.ất gi.ấ.u.

CA huyện Yên Lạc đã th.u h.ồ.i v.ật ch.ứ.ng của v.ụ á.n g.ồm 3 chiếc kiềng bằng vàng, trong đ.ó có 2 chiếc 3 chỉ và 1 chiếc 5 chỉ.

Hiện CA huyện Yên Lạc đ.ang hoàn t.ất h.ồ s.ơ v.ụ á.n.

Nguyễn Hiền/VOV.VN

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

k.ết l.uận đ.iều tr.a n.ữ s.inh giao gà b.ị gi.ế.t: Vì ng.ười M.ẹ n.ợ 300 triệu

k.ết l.uận đ.iều tr.a của CA tỉnh Điện Biên cho rằng: để đ.òi khoản n.ợ 300 triệu, Vì Văn …