Trang chính Cộng đồng mạng c.ô g.ái tr.ẻ b.ị đ.á.nh gh.en, t.át tới tấp trong nh.à ngh.ỉ: “Để xe.m ngày mai còn dám đi cặp bồ với ch.ồng ng.ười khá.c kh.ô.ng”

c.ô g.ái tr.ẻ b.ị đ.á.nh gh.en, t.át tới tấp trong nh.à ngh.ỉ: “Để xe.m ngày mai còn dám đi cặp bồ với ch.ồng ng.ười khá.c kh.ô.ng”

10 min read
Comments Off on c.ô g.ái tr.ẻ b.ị đ.á.nh gh.en, t.át tới tấp trong nh.à ngh.ỉ: “Để xe.m ngày mai còn dám đi cặp bồ với ch.ồng ng.ười khá.c kh.ô.ng”
0
311

ph.át h.iện ch.ồng cùng nhân tình ở trong nh.à ngh.ỉ, ng.ười v.ợ nhanh ch.óng tìm đến tận nơi đ.á.nh gh.en d.ã m.an. Dù b.ị túm tóc, đ.á.nh đ.ập tới tấp nhưng c.ô nhân tình chỉ biết co rúm ng.ười, ô.m mặt ch.ịu trận mà kh.ô.ng dám lên tiếng phản khá.ng.

Mới đây, trên m.ạng x.ã h.ội chia sẻ đ.oạn c.lip ghi l.ại hình ảnh c.ô gái b.ị nh.óm ng.ười túm tóc, đ.á.nh gh.en d.ã m.an ngay bên trong nh.à ngh.ỉ được chia sẻ lên m.ạng x.ã h.ội kh.iến nhiều ng.ười xôn xao.

th.eo d.õi hình ảnh trong đ.oạn c.lip ch.o th.ấy, sau khi b.ắt quả t.ang c.ô gái qua l.ại với ch.ồng m.ình, ng.ười ph.ụ n.ữ cùng nh.óm ch.ị e.m đã tìm đến tận nh.à ngh.ỉ, gi.ật tóc đ.á.nh túi bụi. b.ị nh.óm ph.ụ n.ữ vây quanh túm tóc, c.ô g.ái tr.ẻ ngồi bệt dưới nền nhà chỉ biết d.ùng t.ay che kín mặt. ng.ười v.ợ b.ức x.úc liên tục ch.ửi bới, đ.á.nh thẳng vào mặt c.ô gái, “m.ày hết chỗ để đi à…”.

Chưa hả c.ơn giận, ng.ười ph.ụ n.ữ được cho là v.ợ còn liên tục d.ùng ch.ân đạp vào ng.ười r.ồi cầm dép đ.ập tới tấp vào v.ai, đ.ùi c.ô gái. b.ị đ.á.nh đau, thậm chí gi.ật tóc rất mạnh nhưng c.ô nhân tình chỉ biết kh.óc th.út thít, d.ùng t.ay che mặt và co rúm ng.ười ch.ịu trận.

Từ đ.oạn c.lip ch.o th.ấy đây kh.ô.ng phải lần đ.ầu tiên ng.ười v.ợ ph.át h.iện và c.ảnh c.áo c.ô gái khi ph.át h.iện có qu.an h.ệ ng.oài l.uồng với ch.ồng m.ình.

ng.ười v.ợ tiếp đó vừa gi.ật tóc, đ.á.nh đ.ập d.ã m.an r.ồi nói, “Để xe.m ngày mai còn dám đi cặp bồ với ch.ồng ng.ười khá.c kh.ô.ng. Đi b.ay với ch.ồng ng.ười khá.c… Xe.m ai bênh m.ày, m.ày b.ị làm sao cũng kh.ô.ng ai bênh, m.ày hiểu chưa. b.ao nhiêu lần mà mặt m.ày còn nhơn nhơn. Bêu chưa, sướng chưa. Thích gi.ật ch.ồng ng.ười khá.c à”.

c.ô g.ái tr.ẻ b.ị đ.á.nh gh.en, t.át tới tấp trong nh.à ngh.ỉ: Để xe.m ngày mai còn dám đi cặp bồ với ch.ồng ng.ười khá.c kh.ô.ng - Ảnh 2.

Thấy c.ô v.ợ liên tục t.át, đạp v.ào đ.ầu c.ô nhân tình, một số ng.ười ch.ứng k.iến lên tiếng ngăn cản, “Đ.á.nh vào ng.ười nó thôi, đừng đ.á.nh v.ào đ.ầu nó”.

Sau khi đã đ.á.nh đủ, ng.ười v.ợ túm tóc y.êu c.ầu c.ô nhân tình đứng dậy và l.ôi xuống tầng 1 của khá.ch sạn. Tuy nhiên, sau đó vẫn t.iếp t.ục gi.ật tóc, đạp mạnh vào ng.ười r.ồi m.ắng ch.ửi, “m.ày biết m.ày hành t.ao b.ao nhiêu năm kh.ô.ng? Sau lần này t.ao cho M.ẹ m.ày xe.m c.lip của m.ày xe.m M.ẹ m.ày có còn bênh m.ày được kh.ô.ng”.

Lúc này một c.ô gái ở bên ngoài đ.ề ngh.ị d.ừng l.ại thì sự việc mới tạm thời ch.ấm d.ứt.

c.ô g.ái tr.ẻ b.ị đ.á.nh gh.en, t.át tới tấp trong nh.à ngh.ỉ: Để xe.m ngày mai còn dám đi cặp bồ với ch.ồng ng.ười khá.c kh.ô.ng - Ảnh 3.

b.ị đ.á.nh đau nhưng c.ô g.ái tr.ẻ chỉ biết ngồi im ch.ịu trận, d.ùng t.ay che mặt m.ình

Đoạn c.lip trên sau khi được chia sẻ lên m.ạng x.ã h.ội đã kh.iến nhiều ng.ười xôn xao. Một số ng.ười cho rằng h.ành v.i qua l.ại với ng.ười đã có g.ia đ.ình của c.ô g.ái tr.ẻ là sai. Song việc ng.ười v.ợ r.a t.ay đ.á.nh đ.ập ng.ười khá.c một cá.ch d.ã m.an như vậy cũng có phần kh.ô.ng đúng.

THEO HELINO

Load More In Cộng đồng mạng
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Lại thêm 1 nam thanh niên khoe trốn cách ly sau khi về từ vùng ‘tâm dịch’ Hàn Quốc

Cơ quan chức năng huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa yêu cầu 1 nam thanh niên khoe “trốn được cách…