Trang chính Pháp luật Đ.âm cн.ếт b.ảo v.ệ khi b.ị c.an ngăn đ.á.nh v.ợ ở Quảng n.am: Ngh.i c.an kh.ai g.ì?

Đ.âm cн.ếт b.ảo v.ệ khi b.ị c.an ngăn đ.á.nh v.ợ ở Quảng n.am: Ngh.i c.an kh.ai g.ì?

7 min read
Comments Off on Đ.âm cн.ếт b.ảo v.ệ khi b.ị c.an ngăn đ.á.nh v.ợ ở Quảng n.am: Ngh.i c.an kh.ai g.ì?
0
104

Cơ qu.an ch.ức năng tỉnh Quảng n.am đang củng cố h.ồ s.ơ để kh.ởi t.ố Lương Ngọc Thuận về h.ành v.i gi.ết ng.ười. Thuận đâ.m ch.ết b.ảo v.ệ của Trung tâm y tế khi ng.ười này can Thuận đ.á.nh v.ợ.

ngh.i c.an Lương Ngọc Thuận ẢNH: CÔNG AN QUẢNG n.am CUNG CẤP  

Chiều 10.9, Phòng c.ảnh s.át h.ình s.ự, CA tỉnh Quảng n.am cho biết l.iên qu.an v.ụ một b.ảo v.ệ của Trung tâm Y tế (TTYT) H.Quế Sơn (Quảng n.am) b.ị đ.âm cнếт khi c.an ng.ăn ch.ồng đ.á.nh v.ợ, đ.ơn v.ị đang t.ạm gi.ữ h.ình s.ự Lương Ngọc Thuận (21 t.uổi, ở xã Quế An, H.Quế Sơn) để đ.iều tr.a về h.ành v.i gi.ết ngư.ời. Đồng thời, đang củng cố h.ồ s.ơ để kh.ởi t.ố b.ị c.an.

Trung tâm Y tế  H.Quế Sơn, nơi x.ảy r.a sự việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hành đ.ộng bất nhân

Theo l.ời kh.ai b.an đ.ầu của Lương Ngọc Thuận tại c.ơ qu.an đ.iều tr.a, khoảng 20 giờ 30 ngày 7.9, Thuận và v.ợ là ch.ị L.T.T.T (18 t.uổi) x.ảy r.a m.âu thu.ẫn về việc chăm c.on ốm tại TTYT H.Quế Sơn.

Trong lúc nóng giận, Thuận k.éo v.ợ xuống dưới sân TTYT H.Quế Sơn và đ.á.nh v.ợ. Tại đây, Thuận d.ùng ch.ân đạp vào vùng bụng v.ợ. Thấy Thuận đ.á.nh v.ợ, ô.ng Trần Phước Hùng (62 t.uổi, ở TT.Đô.ng Phú, H.Quế Sơn), nhân viên b.ảo v.ệ tại TTYT H.Quế Sơn, vào c.an ng.ăn thì x.ảy r.a x.ô x.át với Thuận. B.ực t.ức vì hành đ.ộng của ô.ng Hùng, Thuận rú.t c.on d.ao dài khoảng 20 cm thủ sẵn trong ng.ười và đ.âm hai nh.át vào vùng s.ườn của ô.ng Hùng. Sau khi g.ây á.n, Thuận b.ỏ ch.ạy và vứt d.ao ở bờ kênh. Theo ô.ng Đinh Hữu Long, Giám đốc TTYT H.Quế Sơn, sau khi được sơ c.ứu tại TTYT, ô.ng Hùng được chuyển ra b.ệnh v.iện đa kh.oa Vĩnh Đức (TX.Điện b.àn, Quảng n.am), sau đó t.iếp t.ục chuyển ra b.ệnh v.iện đa kh.oa Đà Nẵng, nhưng n.ạn nh.ân t.ử v.ong vào khoảng 0 giờ 8.9.

Nh.ận t.in b.áo, CA H.Quế Sơn đến h.iện tr.ường kh.ám ngh.i.ệm và cử tr.inh s.át Tr.uy t.ìm Thuận. Thuận b.ị b.ắt gi.ữ tại khu vực bờ hồ ở TT.Đô.ng Phú (H.Quế Sơn).

Nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/dam-chet-bao-ve-khi-bi-can-ngan-danh-vo-nghi-can-khai-gi-1124566.html

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

kh.ởi t.ố ‘tú b.à’ x.inh đ.ẹp điều hành đ.ường d.ây m.ại .d.âm nghìn USD

Nguyễn Thị Cúc (30 t.uổi, Hà n.am) b.ị kh.ởi t.ố về t.ội m.ôi gi.ới m.ại d.âm, gắn cho dàn…