Trang chính Kinh doanh Đại gia Việt, t.uổi 30 có chục triệu USD, 10 năm chỉ 1 đôi giày

Đại gia Việt, t.uổi 30 có chục triệu USD, 10 năm chỉ 1 đôi giày

29 min read
Comments Off on Đại gia Việt, t.uổi 30 có chục triệu USD, 10 năm chỉ 1 đôi giày
0
182

b.à Đặng Thị Hoàng Yến, Hồ Hùng Anh, Lê Viết Hải là những cái tên doanh nhân được nhắc tới tuần qua.

ch.ủ t.ịch ngàn tỷ chỉ một đôi giày

Chia sẻ với báo chí, ô.ng Trần Trọng Kiên, ch.ủ t.ịch của Thiên Minh Group cho biết, ô.ng b.ắt đ.ầu kinh doanh từ năm 21 t.uổi. Do nhà nghèo nên sau khi t.ốt ngh.iệp Tr.ường Y, ô.ng chọn kinh doanh.

Ông thấy m.ình may mắn khi xuất phát điểm thấp, nhưng khi tôi b.ắt đ.ầu làm kinh doanh, thì ngành du lịch mà tôi tham gia tăng trưởng rất nhanh. Chỉ trong vòng vài năm, khi ngoài 20 t.uổi, tôi đã thành triệu phú. 30 t.uổi ô.ng đã có cả chục triệu USD t.ài s.ản.

Ông quan điểm: “Tiền kiếm được cũng chỉ cần để mua đến 2-3 căn nhà là đủ, mua quần áo để mặc, lo cho c.on cái học hành. Còn giày thì 10 năm đi kh.ô.ng đổi”. Ông kh.ô.ng quan tâm giá trị t.uyệt đ.ối của số tiền kiếm được mà quan tâm đến việc m.ình sẽ dùng nó để tăng trưởng và đóng góp như nào để cho cộng đồng.

“Tôi biết m.ình kh.ô.ng thể nào so sá.nh về sự giàu có so với những ng.ười Việt n.am giàu nhất bây giờ. Nhưng tôi cũng hiểu m.ình có một số tiền tích lũy nhiều hơn phần lớn những ng.ười Việt khá.c”, ô.ng nói.

Khối tiền 3,5 ngàn tỷ chưa biết b.ao giờ đ.òi được

CTCP Đầu tư và c.ô.ng ngh.iệp Tân Tạo – Itaco (ITA) do n.ữ đại gia Đặng Thị Hoàng Yến làm ch.ủ t.ịch vừa c.ô.ng b.ố b.áo c.áo tài chính soát xét bá.n niên với khá nhiều nội dung đ.á.ng chú ý.

Trong đó, một điểm mà kiểm toá.n đặc biệt lưu ý là về khả năng th.u h.ồi khoản đ.ầu tư và phải thu từ 2 c.ô.ng ty có l.iên qu.an với tổng trị giá hơn 3,5 ngàn tỷ đồng. Kiểm toá.n ngh.i ng.ờ khả năng th.u h.ồi khoản tiền khổng lồ l.iên qu.an đến Nhiệt điện Kiên Lương.

Sự đắp chiếu của dự á.n cũng gắn liên với sự m.ất t.ích b.í ẩ.n của ch.ủ t.ịch Đặng Thị Hoàng Yến trong nhiều năm qua. b.à Yến kh.ô.ng xuất hiện trong 6 đại hội c.ổ đô.ng liên tiếp của doanh ngh.iệp này. Sáu năm liên tục, ô.ng Đặng Thành Tâm (nguyên đại biểu Quốc hội kh.óa 13) thế v.ai ng.ười ch.ị.

Tuy nhiên, b.à Yến vẫn ký cá.c văn bản điều hành quan trọng của ITA. Trong b.áo c.áo quản trị 6 thá.ng đ.ầu năm 2019, b.à Đặng Thị Hoàng Yến vẫn tham dự đủ cả 4 cuộc họp, tương ứng với tỷ lệ tham dự 100%.

Thêm 10 ngàn tỷ, đại gia Hồ Hùng Anh làm v.ụ lớn

Techcomb.ank của tỷ phú Hồ Hùng Anh vừa có nghị quyết phát hành 10 ngàn tỷ đồng trái phiếu kh.ô.ng chuyển đổi có kỳ hạn t.ối đa 3 năm trong năm nay. Sau khi phát hành, dự kiến vốn chủ sở hữu của Techcomb.ank sẽ tăng lên hơn 61 ngàn tỷ đồng. Việc huy đ.ộng vốn được giải thích là để đ.áp ứng nhu cầu huy đ.ộng vốn trung dài hạn và kế hoạch kinh doanh của Techcomb.ank năm 2019.

Hồi thá.ng 4/2018, Techcomb.ank đã bá.n hơn 164 triệu c.ổ phiếu cho NĐT nước ngoài, thu về 21.000 tỷ (hơn 920 triệu USD). Với số tiền lợi nhuận tích lũy và thặng dư lớn, ngay sau khi lên sàn, Techcomb.ank chốt danh sá.ch c.ổ đô.ng để chia c.ổ phiếu thưởng tỷ lệ 200% tăng vốn từ hơn 11,6 ngàn tỷ đồng lên gần 35 ngàn tỷ đồng, trở thành một trong 3 ng.ân hàng niêm yết có quy mô vốn điều lệ lớn nhất tại Việt n.am, chỉ thua một chút so với Vietcomb.ank.

c.on trai đại gia Lê Viết Hải r.a t.ay

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa c.ô.ng b.ố th.ô.ng tin về việc ô.ng Lê Viết Hiếu, Phó Tổng Giám đốc của tập đoàn đã hoàn tất mua 200.000 c.ổ phiếu HBC, qua đó trở thành c.ổ đô.ng của Hòa Bình với tỉ lệ sở hữu 0,09%.

Ông Lê Viết Hiếu là c.on trai của ô.ng Lê Viết Hải – ch.ủ t.ịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Xây dựng Hòa Bình. Ông Hải hiện là c.ổ đô.ng lớn nhất của Hòa Bình với 37 triệu c.ổ phiếu HBC, tương ứng tỉ lệ sở hữu 16,05%. Ông cũng vừa mua vào một triệu c.ổ phiếu HBC từ ngày 15-21/8 theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Cùng với ô.ng Hải, Phó TGĐ Nguyễn Văn Tịnh và giám đốc tài chính Trần Quang Đại cũng đã mua vào hàng trăm ngàn c.ổ phiếu HBC.

Trước đó v.ào đ.ầu thá.ng 8, h.àng l.oạt l.ãnh đ.ạo và những ng.ười l.iên qu.an của Hòa Bình đã đăng ký mua vào 2,7 triệu c.ổ phiếu HBC trong khoảng thời gian từ thá.ng 8 đến đ.ầu thá.ng 9 qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Hiện c.ổ phiếu HBC quanh ngưỡng 13.500 đồng/cp, mức thấp nhất trong gần 3 năm qua.

Đại gia kiếm lợi trăm tỷ

m.âu th.uẫn giữa cá.c nh.óm c.ổ đô.ng tại Eximb.ank k.éo dài nhiều năm qua, nhất là sau khi ô.ng Lê Hùng Dũng nghỉ hưu năm 2015. Tình hình trở nên ph.ức t.ạp hơn b.ao giờ hết, đặc biệt từ sau ngày 22/3/2019, thời điểm 7 th.ành v.iên HĐQT Eximb.ank đã họp và b.ầu ra ch.ủ t.ịch HĐQT mới là b.à Lương Thị Cẩm Tú thay cho ô.ng Lê Minh Quốc.

b.à Lương Thị Cẩm Tú được biết đến là một gương mặt đại diện của n.amAb.ank. b.à Tú (1980) từng là TGĐ Ng.ân hàng n.am Á (n.amAb.ank) của cố doanh nhân Tư Hường. b.à Tú vào HĐQT Eximb.ank thá.ng 4/2018 tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 của nhà băng này.

c.uộc ch.iến quyền lực tại Eximb.ank nóng rực trở l.ại b.ắt đ.ầu từ cuối thá.ng 3/2019 sau khi th.ành v.iên HĐQT Lương Thị Cẩm Tú được b.ầu giữ chức v.ụ ch.ủ t.ịch HĐQT của ng.ân hàng nhiệm kỳ VI (2015-2020) thay cho ô.ng Lê Minh Quốc dù ô.ng Quốc chưa hết nhiệm kỳ.

Ông Minh Quốc đã có đ.ơn kiện và t.òa á.n TP.HCM đã áp d.ụng b.iện ph.áp kh.ẩn c.ấp tạm thời nhưng. Tuy nhiên, ô.ng Lê Minh Quốc sau đó có đ.ơn xin rút y.êu c.ầu kh.ởi k.iện và có đ.ơn từ nhiệm kh.ỏi vị trí ch.ủ t.ịch HĐQT.

Ông Cao Xuân Ninh (1962) sau đó được b.ầu làm ch.ủ t.ịch Eximb.ank thay cho 2 nh.ân v.ật đ.ối đ.ầu trong một cuộc ch.iến tr.anh giành chiếc ghế cao nhất tại Eximb.ank trong nhiều thá.ng trước đó.

Dù vậy, loạt d.iễn b.iến vừa qua, b.ao gồm h.oãn ĐHĐCĐ cuối thá.ng 5, ĐHĐCĐ bất thành cuối thá.ng 6, hay việc ô.ng Cao Xuân Ninh xin t.ừ ch.ức ch.ủ t.ịch ch.o th.ấy HĐQT Eximb.ank vẫn còn rất nhiều xung khắc.

Đức Long Gia Lai thay CEO

c.ô.ng ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai vừa c.ô.ng b.ố bổ nhiệm ô.ng Trần Cao Châu vào vị trí Tổng Giám đốc. Đồng thời, DLG cũng tiến hành m.iễn nh.iệm chức danh này đối với ô.ng Nguyễn Trung Kiên.

Chia sẻ về vấn đề này, nguyên Tổng Giám đốc DLG, ô.ng Nguyễn Trung Kiên cho biết, trong suốt quá trình điều hành, bản thân ô.ng cũng đã nỗ lực hết sức, nhưng nhiều kế hoạch đưa ra chưa theo đúng Nghị quyết HĐQT d.ẫn đ.ến kh.ô.ng phát huy được hiệu quả như mong đợi.

Bản thân ô.ng Kiên th.ừa nh.ận m.ình kh.ô.ng đ.áp ứng được kỳ vọng mà HĐQT giao phó. Vì vậy, việc thoái vị và nhường vị trí l.ãnh đ.ạo này cho ng.ười kế nhiệm có đủ tầm, đủ kinh ngh.iệm, năng lực và bản lĩnh để điều hành xuyên suốt Nghị quyết HĐQT là tất yếu. Bản thân ô.ng lui về vị trí phù hợp hơn, kh.ai thá.c đúng năng lực bản thân để phát huy hiệu quả t.ốt nhất.

Vinac.onex bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc thứ 5

Ngày 06/9/2019, Hội đồng quản trị Tổng c.ô.ng ty c.ổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt n.am (VCG) đã qu.yết đ.ịnh bổ nhiệm ô.ng Nguyễn Khắc Hải, kỹ sư Xây dựng, Th.ành v.iên Hội đồng quản trị, Phó tổng Giám đốc c.ô.ng ty c.ổ phần Vinac.onex 25 giữ chức v.ụ Phó tổng Giám đốc với thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 06/9/2019. Ông Nguyễn Khắc Hải sinh ngày 3/2/1973 tại ngh.i l.ộc, Nghệ An.

Như vậy, sau khi được bổ nhiệm thêm, Vinac.onex có 5 Phó tổng Giám đốc, gồm cá.c ô.ng: Thân Thế Hà, Dương Văn Mậu, Nguyễn Hữu Tới, Lê Doanh Yên và Nguyễn Khắc Hải. Tổng giám đốc là ô.ng Nguyễn Xuân Đô.ng. ch.ủ t.ịch HĐQT là ô.ng Đào Ngọc Thanh.

Theo BCTC hợp nhất quý II mới được c.ô.ng b.ố, Vinac.onex ghi nh.ận doanh thu thuần 2.297 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bá.n giảm 5% đẩy lợi nhuận gộp tăng 3% lên 284 tỷ đồng. Vinac.onex kết th.úc quý II với khoản lãi sau thuế c.ổ đô.ng c.ô.ng ty M.ẹ 174 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. EPS đạt 394 đồng.

Quốc Cường Gia Lai lợi nhuận sụt giảm

Giải tr.ình b.áo cáo riêng, QCG nêu doanh thu bá.n hàng và c.ung c.ấp dịch v.ụ tăng, chủ yếu do đặc thù của hoạt đ.ộng kinh doanh bất đ.ộng sản dài (thường 2-3 năm), do lượng sản phẩm b.àn giao trong 6 thá.ng đ.ầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm 2018 với giá trị là 419,9 tỷ đồng, tương đương tăng 320,4%.

c.ăn c.ứ cá.c ng.uyên nh.ân chủ yếu trên, lợi nhuận trước thuế của 6 thá.ng đ.ầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ 2018 là 10,6 tỷ đồng, tương ứng 66,4%; lợi nhuận sau thuế 6 thá.ng đ.ầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ 2018 là 7,6 tỷ đồng, tương ứng 57,2%.

Về b.áo c.áo tài chính hợp nhất, tương tự doanh thu bá.n hàng và c.ung c.ấp dịch v.ụ tăng, lượng sản phẩm b.àn giao trong 6 thá.ng đ.ầu năm tăng so với cùng kỳ 2018 với giá trị 136,7 tỷ đồng, tương đương 31,3%.

Tuy nhiên do giá bá.n sản phẩm ghi nh.ận doanh thu 6 thá.ng đ.ầu năm 2019 kh.ô.ng t.ốt so với cùng kỳ năm trước đã L.àm gi.ảm lợi nhuận so với cùng kỳ.

Theo : Vietn.amnet

Load More In Kinh doanh
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

b.à Lê Hoàng Diệp Thảo t.ung b.ằng ch.ứng mới khẳng định ‘vẫn là c.ổ đô.ng sá.ng lập Trung Nguyên’

b.à Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định cho tới thời điểm hiện tại, b.à vẫn đang là c.ổ đô.ng sá…