Trang chính Thời sự Đề xuất cho ng.ười lao đ.ộng nghỉ thêm ngày g.ia đ.ình Việt n.am 28/6

Đề xuất cho ng.ười lao đ.ộng nghỉ thêm ngày g.ia đ.ình Việt n.am 28/6

13 min read
Comments Off on Đề xuất cho ng.ười lao đ.ộng nghỉ thêm ngày g.ia đ.ình Việt n.am 28/6
0
101

“Nhiều ý kiến t.iếp t.ục đ.ề ngh.ị bổ sung qu.y đ.ịnh về việc tăng thêm ngày nghỉ hưởng nguyên lương đối với ng.ười lao đ.ộng và chọn ngày g.ia đ.ình Việt n.am (28/6)”, b.à th.úy Anh nêu.

Đề xuất cho ng.ười lao đ.ộng nghỉ thêm ngày g.ia đ.ình Việt n.am 28/6 - Ảnh 1.

b.à Nguyễn th.úy Anh.

Hô.m nay, Quốc hội dành nguyên một ngày thảo luận ở hội Tr.ường dự thảo Bộ Luật Lao đ.ộng (sửa đổi).

Trình b.ày b.áo c.áo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật, Chủ nhiệm Uỷ b.an Về cá.c vấn đề x.ã h.ội Nguyễn Thuý Anh cho hay, một số ý kiến đại biểu Quốc hội và nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội tá.n thành với đề xuất của Chính phủ về việc tăng thêm một ngày nghỉ có hưởng lương.

“Nhưng kh.ô.ng tá.n thành lựa chọn ngày 27/7 mà đề xuất chọn Ngày g.ia đ.ình Việt n.am (28/6) hoặc một ngày khá.c”, b.à Anh nói.

Về vấn đề này, theo Ủ.y b.an TVQH, Bộ trưởng Bộ Lao đ.ộng Thương binh và x.ã h.ội, Trưởng b.an soạn thảo dự á.n Bộ luật xin rút đề xuất tăng thêm một ngày nghỉ có hưởng lương là ngày 27/7 hằng năm sau khi Quốc hội thảo luận tại Hội Tr.ường tại Kỳ họp 7.

Chính phủ đ.ề ngh.ị “giữ nguyên số ngày nghỉ lễ như hiện nay, kh.ô.ng đề xuất thêm ngày nghỉ”.

“Tuy nhiên, quá trình lấy ý kiến cá.c Đoàn đại biểu Quốc hội về dự thảo Bộ luật và kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao đ.ộng Việt n.am, nhiều ý kiến t.iếp t.ục đ.ề ngh.ị bổ sung qu.y đ.ịnh về việc tăng thêm ngày nghỉ hưởng nguyên lương đối với ng.ười lao đ.ộng và chọn ngày g.ia đ.ình Việt n.am (28/6)”, b.à Nguyễn Thuý Anh b.áo c.áo trước Quốc hội.

Do đó, Ủ.y b.an Thường v.ụ Quốc hội t.iếp t.ục xin ý kiến đại biểu Quốc hội theo hai phương á.n.

Phương á.n 1: kh.ô.ng bổ sung ngày nghỉ lễ.

Phương á.n 2: bổ sung một ngày ng.ười lao đ.ộng được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương và chọn ngày g.ia đ.ình Việt n.am (ngày 28/6 dương lịch).

Cũng theo b.à Thuý Anh, Ủ.y b.an TVQH kh.ô.ng tá.n th.ành v.iệc đề xuất mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm t.ối đa dù thực tế ng.ười sử d.ụng lao đ.ộng và ng.ười lao đ.ộng có nhu cầu.

“Việc tăng thời giờ làm thêm trong điều kiện c.ô.ng tá.c thanh tra, k.iểm tr.a, chế tài x.ử l.ý v.i ph.ạm còn hạn chế sẽ có thể d.ẫn đ.ến t.ình tr.ạng doanh ngh.iệp L.ợi d.ụng thời giờ làm thêm, kh.ai thá.c t.ối đa sức lao đ.ộng, h.ậu qu.ả là ng.ười lao đ.ộng sẽ cạn kiệt sức lao đ.ộng sớm hơn so với t.uổi lao đ.ộng”, b.à th.úy Anh nêu.

Song, Chính phủ vẫn mong m.uốn t.iếp t.ục trình Quốc hội phương á.n tăng thời giờ làm thêm như đã trình tại kỳ họp thứ 7 để Quốc hội t.iếp t.ục thảo luận.

Vì vậy, Ủ.y b.an TVQH qu.yết đ.ịnh đề xuất 2 phương á.n để Quốc hội x.e.m x.ét, cho ý kiến:

Cụ thể, phương á.n 1: qu.y đ.ịnh theo hướng giữ khung thỏa thuận giờ làm thêm t.ối đa như Bộ luật hiện hành.

Đồng thời, ghi rõ n.âng thời giờ làm thêm theo thá.ng là 40 giờ/thá.ng thay vì 30 giờ/thá.ng và bổ sung qu.y đ.ịnh cụ thể về cá.c Tr.ường hợp được t.ổ ch.ức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm để ng.ười lao đ.ộng biết, làm cơ sở cho việc giá.m s.át tuân thủ, b.ảo v.ệ được quyền lợi, S.ức kh.ỏe của ng.ười lao đ.ộng.

Phương á.n 2: n.âng khung thỏa thuận giờ làm thêm t.ối đa từ 300 giờ th.eo qu.y đ.ịnh hiện hành lên 400 giờ/năm theo đề xuất của Chính phủ.

Theo b.à Thuý Anh, qu.y đ.ịnh theo phương á.n này kh.ô.ng kh.ống ch.ế thời gian làm thêm giờ theo thá.ng, nhưng Chính phủ phải t.iếp t.ục ngh.iên c.ứu cá.c kiến nghị của ĐBQH, chuẩn b.ị danh mục cụ thể cá.c ngành, nghề được mở rộng khung làm thêm từ trên 300 giờ đến 400 giờ.

Bên cạnh đó, đ.á.nh giá tá.c đ.ộng và bổ sung qu.y đ.ịnh trả lương lũy tiến làm thêm giờ kể từ giờ thứ 201 hoặc từ giờ thứ 301 trở đi và trình Quốc hội dự thảo Nghị định chi tiết.

THEO TRÍ THỨC TRẺ

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Người đăng tin Khu du lịch “Quỷ Núi” ph.ản c.ảm bị h.ành h.ung

 Người đăng ảnh kèm lời bình luận cho rằng Khu du lịch “Quỷ Núi” ph.ản c.ảm, kh.ông đúng v…