Trang chính Kinh doanh Dư luận phản đối, E’VN điều chỉnh mức dự kiến tăng lương l.ãnh đ.ạo

Dư luận phản đối, E’VN điều chỉnh mức dự kiến tăng lương l.ãnh đ.ạo

16 min read
Comments Off on Dư luận phản đối, E’VN điều chỉnh mức dự kiến tăng lương l.ãnh đ.ạo
0
168

Tập đoàn Điện lực Việt n.am (E’VN) đã chính thức lên tiếng về kế hoạch tăng lương cho l.ãnh đ.ạo và ng.ười lao đ.ộng loạt b.ài phản á.nh của Báo t.uổi tr.ẻ Thủ đô.

Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt n.am (E’VN) cho biết, trong kế hoạch tiền lương năm 2020 của tập đoàn có nội dung “dự kiến mức lương bình quân của ng.ười quản lý tại E’VN năm 2020 theo đề xuất tăng 37% so với mức th.ực h.iện năm 2019 trong khi mức tiền lương bình quân của ng.ười lao đ.ộng tại c.ô.ng ty M.ẹ E’VN kế hoạch năm 2020 tăng khoảng 4% so với mức th.ực h.iện năm 2019”.

Theo E’VN cho biết, đây chỉ là nội dung dự thảo b.an đ.ầu chứ kh.ô.ng phải phương á.n kế hoạch được E’VN th.ô.ng qua để b.áo c.áo cá.c cấp có th.ẩm qu.yền x.e.m x.ét.

Tại thời điểm đó, trên cơ sở kết quả th.ực h.iện cá.c chỉ tiêu, nhiệm v.ụ sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2020, E’VN cho biết đã xây dựng kế hoạch tiền lương th.eo qu.y đ.ịnh tại Th.ô.ng tư 26, 27/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao đ.ộng Thương binh và x.ã h.ội.

Theo đó, tiền lương của ng.ười lao đ.ộng th.ực h.iện theo hướng dẫn tại Th.ô.ng tư 26/2016/TT-BLĐTBXH gắn với chỉ tiêu năng suất lao đ.ộng, lợi nhuận kế hoạch năm 2020 so với th.ực h.iện năm 2019. Tiền lương của ng.ười quản lý c.ô.ng ty M.ẹ – E’VN được x.á.c định theo hướng dẫn tại Th.ô.ng tư 27/2016/TT-BLĐTBXH gắn với lợi nhuận kế hoạch của c.ô.ng ty M.ẹ.

c.ăn c.ứ vào chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020 của c.ô.ng ty M.ẹ E’VN được giao, năng suất lao đ.ộng tăng so với th.ực h.iện năm 2019 nên mức lương bình quân kế hoạch của ng.ười quản lý được x.á.c định c.ăn c.ứ điểm c khoản 2 Điều 10 Th.ô.ng tư 27: c.ô.ng ty có năng suất lao đ.ộng bình quân kh.ô.ng giảm và lợi nhuận kế hoạch cao hơn lợi nhuận của năm trước liền kề thì mức tiền lương kế hoạch được x.á.c định trên cơ sở mức lương cơ bản và hệ số điều chỉnh tăng thêm (Kđc) t.ối đa bằng 1,0 lần mức lương cơ bản.

Tuy nhiên sau khi x.e.m x.ét, E’VN ch.o th.ấy cần rà soát l.ại để xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2020 trên cơ sở cập nhật cá.c yếu t.ố khá.ch quan ả.nh h.ưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh, cân đối tài chính của tập đoàn.

Trên cơ sở đ.áин giá, phân tích và cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính quý I/2020, E’VN đã xây dựng kế hoạch tiền lương mới, phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Cụ thể, E’VN đã điều chỉnh Kđc = 0,5 thay cho Kđc =1 như đã nêu trong phương á.n cũ để xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương của ng.ười quản lý năm 2020 trên t.inh th.ần t.iếp t.ục duy trì hệ số điều chỉnh tăng thêm của ng.ười quản lý c.ô.ng ty M.ẹ là 0,5 lần (Kđc = 0,5) như đã th.ực h.iện trong cá.c năm qua.

Với hệ số Kđc = 0,5, quỹ tiền lương kế hoạch của ng.ười quản lý c.ô.ng ty M.ẹ – E’VN năm 2020 là 8.064 triệu đồng, tương ứng với mức tiền lương bình quân là 48,432 triệu đồng/ng.ười/thá.ng, tương đương tăng 2,67% so với th.ực h.iện năm 2019.

Trước đó, như chúng tôi đã th.ô.ng tin, thá.ng 3/2020, E’VN đã có Tờ trình quỹ tiền lương th.ực h.iện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của ng.ười lao đ.ộng và ng.ười quản lý c.ô.ng ty M.ẹ để Hội đồng th.ành v.iên th.ô.ng qua.

Theo đó, trong năm 2020, E’VN m.uốn tăng mạnh lương cho ng.ười quản lý. Theo đó, kế hoạch quỹ tiền lương của ng.ười quản lý tại E’VN năm 2020 dự kiến ở mức 10,752 tỷ đồng (14 ng.ười). Kế hoạch mức lương bình quân của ng.ười quản lý tại E’VN năm 2020 theo đề xuất sẽ ở mức 64,577 triệu đồng/ng.ười/thá.ng, tăng 37% so với mức th.ực h.iện năm 2019 là 47,173 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của ph0’ng viên, nếu kế hoạch trên được chấp thuận, ng.ười được hưởng lương cao nhất tại E’VN tất nhiên là ô.ng Dương Quang Thành – ch.ủ t.ịch Hội đồng th.ành v.iên, kế hoạch hưởng lương năm 2020 sẽ là 864 triệu đồng, cao hơn nhiều so với mức lương th.ực h.iện năm 2019 (630,5 triệu đồng).

Tiếp theo là ô.ng Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc E’VN, theo kế hoạch năm 2020, ô.ng này sẽ nh.ận mức lương dự kiến là 840 triệu đồng, cao hơn 227 triệu đồng so với mức th.ực h.iện năm 2019 (613 triệu đồng).

Trong khi cá.c l.ãnh đ.ạo được kế hoạch tăng lượng mạnh thì ng.ười lao đ.ộng chỉ tăng ở mức nhẹ. Cụ thể, mức tiền lương bình quân th.ực h.iện của ng.ười lao đ.ộng tại c.ô.ng ty M.ẹ E’VN năm 2019 là 23.105 triệu đồng/ng.ười/thá.ng; trong khi kế hoạch năm 2020 cũng chỉ tăng lên mức 24.046 triệu đồng/ng.ười/thá.ng, tương đương tăng khoảng 4% so với mức th.ực h.iện năm 2019.

Sau khi chúng tôi th.ô.ng tin, dư luận đã b.ày tỏ sự phản đối về kế hoạch lương năm 2020 của E’VN. Nhiều ý kiến cho rằng, kế hoạch tăng lương cho l.ãnh đ.ạo E’VN là quá cao trong b.ối cảnh hiện nay.

phapluat.tuoitrethudo

Nguồn: .https://tinnongnews.com/du-luan-phan-doi-evn-dieu-chinh-muc-du-kien-tang-luong-lanh-dao.html?

Load More In Kinh doanh
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Cộng đồng quốc tế bất ngờ trước điện thoại 5G ‘make in Vietnam’

Hàng loạt báo quốc tế và người tiêu dùng yêu thích công nghệ đã chia sẻ sự hào hứng trước …