Trang chính Thời sự Dùng bằng lái xe gi.ả có thể b.ị ph.ạ.t 7 năm t.ù

Dùng bằng lái xe gi.ả có thể b.ị ph.ạ.t 7 năm t.ù

8 min read
Comments Off on Dùng bằng lái xe gi.ả có thể b.ị ph.ạ.t 7 năm t.ù
0
120

Tôi b.ị CSGT dừng xe k.iểm tr.a r.ồi b.àn giao CA phường do giấy phép lái xe b.ị L.àm gi.ả. Luật hiện hành x.ử l.ý h.ành v.i này ra sao?

Trả lời th.ắc m.ắc của đ.ộc giả Nguyễn Thị Cẩm Vân (31 t.uổi, quê Hà Tĩnh), l.uật s.ư Hoàng Trọng Giáp – Giám đốc c.ô.ng ty luật Hoàng Sa, Đoàn l.uật s.ư Hà Nội – cho biết ng.ười có h.ành v.i sử d.ụng bằng lái xe giả có thể b.ị x.ử ph.ạt hành chính hoặc truy c.ứu trá.ch nhiệm h.ình s.ự.

Nếu tài xế kh.ô.ng biết đó là bằng lái giả thì theo Điều 21 Nghị định 46, ph.ạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với ng.ười điều khiển môtô, ôtô, máy k.éo và cá.c loại xe tương tự ôtô mà kh.ô.ng có giấy phép lái xe hoặc sử d.ụng giấy phép lái xe kh.ô.ng do c.ơ qu.an có th.ẩm qu.yền cấp, giấy phép lái xe b.ị t.ẩy x.óa.

ng.ười v.i ph.ạm còn b.ị t.ịch th.u giấy phép lái xe kh.ô.ng do c.ơ qu.an có th.ẩm qu.yền cấp, giấy phép lái xe b.ị t.ẩy x.óa.

Một bằng lái B2 b.ị L.àm gi.ả. Ảnh: H.L.

Tr.ường hợp tài xế cố ý làm hoặc sử d.ụng bằng giả để qua mắt cơ qu.an ch.ức năng, sẽ b.ị truy c.ứu trá.ch nhiệm h.ình s.ự về t.ội L.àm gi.ả c.on dấu, tài liệu của c.ơ qu.an, t.ổ ch.ức hoặc sử d.ụng c.on dấu hoặc tài liệu giả của c.ơ qu.an, t.ổ ch.ức, theo Điều 341 Bộ luật h.ình s.ự.

ng.ười ph.ạm t.ội này sẽ b.ị ph.ạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, b.ị ph.ạt c.ải t.ạo kh.ô.ng gi.am gi.ữ đến 3 năm hoặc ph.ạt t.ù từ 6 thá.ng đến 2 năm.

Nếu ph.ạm t.ội có t.ổ ch.ức; ph.ạm t.ội 2 lần trở lên; làm từ 2 c.on dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khá.c đến 5 c.on dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khá.c; sử d.ụng c.on dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khá.c th.ực h.iện t.ội ph.ạm ít ngh.iêm trọng hoặc t.ội ph.ạm ngh.iêm trọng; th.u l.ợi b.ất ch.ính từ 10 triệu đến dưới 50 triệu đồng; t.ái ph.ạm ng.uy h.iểm, sẽ b.ị ph.ạt t.ù từ 2 năm đến 5 năm.

Còn ng.ười ph.ạm t.ội làm 6 c.on dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khá.c trở lên; sử d.ụng c.on dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khá.c th.ực h.iện t.ội ph.ạm rất ngh.iêm trọng hoặc t.ội ph.ạm đặc biệt ngh.iêm trọng; th.u l.ợi b.ất ch.ính 50 triệu đồng trở lên, sẽ b.ị ph.ạt t.ù từ 3 năm đến 7 năm.

Theo Zing News

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Phát hiện nam tài xế t.ử v.ong trên vô lăng giữa ng.ã tư

Người dân khi tham gia giao th.ông ở nút giao Huỳnh Thúc Kháng – Láng Hạ bất ngờ phá…