Trang chính Thời sự Giám đốc sở GD-ĐT x.in ngh.ỉ để ch.ữa b.ệnh: “Trá.nh chuyện này chuyện kia”?

Giám đốc sở GD-ĐT x.in ngh.ỉ để ch.ữa b.ệnh: “Trá.nh chuyện này chuyện kia”?

5 min read
Comments Off on Giám đốc sở GD-ĐT x.in ngh.ỉ để ch.ữa b.ệnh: “Trá.nh chuyện này chuyện kia”?
0
86

“Việc cá.c Giám đốc Sở GD-ĐT x.in ngh.ỉ ốm khi cơ qu.an ch.ức năng đang x.ử l.ý v.i ph.ạm như vậy rất có thể là do họ m.uốn trá.nh chuyện này chuyện kia khi phải đến c.ơ qu.an…

Giám đốc sở GD-ĐT x.in ngh.ỉ để ch.ữa b.ệnh: Trá.nh chuyện này chuyện kia? - Ảnh 1.

Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, b.ị đ.ề ngh.ị cá.ch chức – Ảnh: Báo Hòa Bình

… Đây cũng là t.âm l.ý chung của những ng.ười đang vướng vào s.ai ph.ạm, chứ làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế. Cá.n bộ đang vướng vào s.ai ph.ạm nếu xin đi nghỉ mát cũng kh.ô.ng được, x.in ngh.ỉ nhà có việc bận thì cũng chỉ nghỉ được 1-2 ngày thôi. Trong khi đó, ng.ười ốm thì có thể có sự châm chước hơn.

Phải cải cá.ch l.ại hệ thống quản lý cá.n bộ, từ hoạt đ.ộng thanh tra cũng phải cải tiến l.ại cho ngh.iêm chỉnh. Mọi hiện tượng, mọi lý do kh.ô.ng ngờ tới đều có thể x.ảy r.a, nếu c.ô.ng tá.c quản lý cá.n bộ chưa t.ốt thì khi x.ảy r.a sự việc phải b.ị đ.ộng ch.ạy theo mà kh.ô.ng thể ngăn được.

Hệ thống quản lý cá.n bộ của chúng ta còn nhiều lỗ hổng. Bởi vậy, việc tăng cường c.ô.ng tá.c quản lý cá.n bộ phải được đặt lên hàng đ.ầu”.

(PGS-TS NGUYỄN HỮU TRI, nguyên V.iện tr.ưởng V.iện Nghiên c.ứu Khoa học Hành chính, cho biết trên Báo Đất Việt ngày 24-8 về trường hợp giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La và Hoà Bình x.in ngh.ỉ ốm khi cơ qu.an ch.ức năng x.ử l.ý s.ai ph.ạm về gi.an l.ận điểm thi THPT quốc gia 2018)

Theo NLĐO

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Một bệnh nhân người Quảng Bình về từ Hàn Quốc, sốt cao nhưng kh.ông chịu khai báo

Một bện‌h nhân về từ Hàn Quốc, di chuyển nhiều nơi, cho đến khi ố‌m nặng mới vào cấp cứ‌u,…