Trang chính Thế giới Giới nhà giàu Hong Kong tìm đường sơ tá.n, trá.nh B.iểu t.ình

Giới nhà giàu Hong Kong tìm đường sơ tá.n, trá.nh B.iểu t.ình

4 min read
Comments Off on Giới nhà giàu Hong Kong tìm đường sơ tá.n, trá.nh B.iểu t.ình
0
93

Sunday t.imes đưa tin một số triệu phú Hong Kong đã tìm chỗ ở mới tại Ireland vì t.ình tr.ạng bất ổn ch.ính tr.ị ở thành phố châu Á.

Trong vòng 8 tuần qua, khoảng 100 ng.ười đã l.iên l.ạc với c.ô.ng ty b.artra, nơi phát triển chương trình đ.ầu tư nhập cư Ireland cho giới nhà giàu châu Á.

Theo cá.c cố vấn tại b.artra Wealth, xu hướng này kh.ô.ng mấy phổ biến trước khi cá.c cuộc B.iểu t.ình diễn ra vào thá.ng 6.

Tờ t.imes cho biết cá.c c.á nh.ân phải đ.ầu tư ít nhất 1,1 triệu USD mới đủ điều kiện tham gia chương trình cấp quyền cư trú.

Gioi nha giau Hong Kong t.im duong so tan, tranh bieu tinh hinh anh 1 Cuộc Kh.ủng hoảng ch.ính tr.ị kh.iến giới nhà giàu phải “sơ tá.n” kh.ỏi Hong Kong. Ảnh: Bloomberg.

Dự luật dẫn độ g.ây tr.anh c.ãi đã thổi bùng cuộc B.iểu t.ình chống chính quyền trong nhiều thá.ng qua. Đây được coi là cuộc Kh.ủng hoảng lớn nhất kể từ khi thuộc địa cũ của Anh quay trở l.ại T.Q vào năm 1997.

Thành phố gần như đóng cửa vào ngày 5/10 khi cá.c ng.ân hàng, doanh ngh.iệp kh.ô.ng hoạt đ.ộng, dịch v.ụ đường sắt b.ị giá.n đoạn lần đ.ầu sau hơn 20 năm vì cá.c cuộc B.iểu t.ình hô.m 4/10.

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Tóm tắt b.áo c.áo đặc biệt của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu: Bắc Cực chúng ta từng biết đã biến m.ất, hãy tin vào mắt của bạn

Những ngh.iên c.ứu được trình b.ày trong b.áo c.áo IPCC rất có giá trị, Mathis từ V.iện Hà…