Trang chính Pháp luật H.oàn c.ảnh đ.á.ng th.ương của ng.ười v.ợ mới sinh b.ị ch.ồng c.ứ.a c.ổ ở Quảng n.am

H.oàn c.ảnh đ.á.ng th.ương của ng.ười v.ợ mới sinh b.ị ch.ồng c.ứ.a c.ổ ở Quảng n.am

7 min read
Comments Off on H.oàn c.ảnh đ.á.ng th.ương của ng.ười v.ợ mới sinh b.ị ch.ồng c.ứ.a c.ổ ở Quảng n.am
0
151

Sau sinh, ch.ị A. được g.ia đ.ình ch.ồng đ.ưa v.ề ch.ăm s.óc. Tuy nhiên, giữa m.ẹ ch.ồng nàng dâu x.ảy ra m.âu thu.ẫn nên ch.ị bồng c.on về nhà ch.a r.uột. Sau đó 18 ngày thì x.ảy r.a b.i k.ịch.

hiều 9/8, đại diện b.ệnh v.iện Đa kh.oa tỉnh Quảng n.am cho biết, ca ph.ẫu th.uật cho anh Trần Anh Q., (20 t.uổi) và v.ợ là Nguyễn Thị A. (19 t.uổi) đã thành c.ô.ng. Hiện, cả 2 đã qua c.ơn ng.uy kị.ch.

H.iện tr.ường v.ụ việc

Tại b.ệnh v.iện, ng.ười thân cho biết, hoàn cảnh của ch.ị A. rất b.ất h.ạnh. Ngày ch.ị còn nhỏ, m.ẹ sinh đôi, băng h.uyết và qu.a đ.ời. Từ đó, ch.a của ch.ị gà tr.ống nuôi 3 ng.ười c.on. ng.ười c.ô ru.ột thấy h.oàn c.ảnh của anh trai quá bi đ.át nên qu.yết đ.ịnh kh.ô.ng lấy ch.ồng, ở vậy nuôi 3 đứa ch.áu.

Cá.ch đây khoảng 2 năm, anh Q. và ch.ị A. nảy s.inh t.ình c.ảm. Cả 2 yêu nhau được khoảng 1 năm thì t.ổ ch.ức đ.ám hỏi. b.ốn thá.ng sau, thá.ng 10/2018, họ được 2 g.ia đ.ình t.ổ ch.ức đ.ám cưới.

Sau khi kết h.ôn, anh Q. mở tiệm nhô.m kính tại địa phương và sống tại nhà ch.a v.ợ. Riêng ch.a v.ợ đi làm ăn xa.

Cá.ch đây 2 thá.ng, ch.ị A. hạ sinh 1 b.é trai kh.áu k.hỉnh. Do m.ất m.ẹ từ nhỏ, để thuận tiện trong việc nuôi ch.áu nên g.ia đ.ình bên nội đưa m.ẹ c.on ch.ị A. về ch.ăm s.óc.

Trong khoảng thời gian sau sinh, giữa ch.ị A. và m.ẹ ch.ồng nảy s.inh m.âu thu.ẫn. Cá.ch đây gần 20 ngày, ch.ị A. bồng c.on về nhà ch.a r.uột để ở.

Vào chiều 8/8, anh Q. đi nh.ậu về, n.ảy s.inh mâ.u thu.ẫn với v.ợ. Anh bảo, sẽ bồng c.on về nhà ch.a m.ẹ r.uột. Hai ng.ười c.ãi v.ã kh.iến ch.ị A. ng.ất x.ỉu phải nhờ đến sự c.an th.iệp của c.á.n bộ y tế.

ch.ị A. được đưa đi cấp c.ứu

Đến 9/8, khi đang ăn sá.ng, giữa 2 v.ợ ch.ồng l.ại t.iếp t.ục x.ảy r.a m.âu thu.ẫn. Trong lúc t.ức gi.ận, anh Q. dùng d.ao cứ.a c.ổ v.ợ, r.ồi t.ự t.ử theo. Khi x.ảy r.a v.ụ việc, có 1 ng.ười thân c.an ng.ăn cũng b.ị anh Q. làm b.ị th.ương.

Được biết, đến nay, đứa c.on 2 thá.ng t.uổi của ch.ị A. đang được gửi cho ng.ười quen ở địa phương ch.ăm sóc.

Nguồn https://www.nguoiduatin.vn/hoan-canh-dang-thuong-cua-nguoi-vo-moi-sinh-bi-chong-cua-co-o-quang-n.am-a445050.html

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Buộc Chánh án qu.an h.ệ với nữ kế toán tại phòng làm việc ‘nhường’ ghế chủ tọa xử án h.iếp d.âm

Theo lịch, chiều ngày 13.12, ông Đinh Lâm Xướng, Chánh án TAND H.Minh Hóa, Quảng Bình R…