Trang chính Cộng đồng mạng Hà Nội: Cưới 9 năm, ng.ười v.ợ lần lượt ch.ứng k.iến ch.ồng có 13 nh.ân t.ình, k.ẻ thứ b.a còn gh.en ngược

Hà Nội: Cưới 9 năm, ng.ười v.ợ lần lượt ch.ứng k.iến ch.ồng có 13 nh.ân t.ình, k.ẻ thứ b.a còn gh.en ngược

20 min read
Comments Off on Hà Nội: Cưới 9 năm, ng.ười v.ợ lần lượt ch.ứng k.iến ch.ồng có 13 nh.ân t.ình, k.ẻ thứ b.a còn gh.en ngược
0
178

Câu chuyện éo le đến mức kh.ó tin, khi ch.ồng từng ng.oại t.ình với 13 c.ô gái trong suốt 9 năm chung sống mà ng.ười v.ợ chia sẻ kh.iến dân m.ạng gi.ật m.ình.

Chung sống 9 năm, v.ợ qu.yết đ.ịnh từ bỏ khi ch.ồng c.ặp k.è đến c.ô nh.ân t.ình thứ… 13

Có lẽ c.ộng đồng m.ạng đã chẳng còn xa lạ gì với những câu chuyện ng.oại t.ình, gh.en tuô.ng trên m.ạng x.ã h.ội. Thế nhưng mỗi khi có ai đăng đàn nói về “c.on giáp thứ 13”, dân m.ạng l.ại được phen sôi sục.

Mới đây, dân tình l.ại t.iếp t.ục “d.ậy s.óng” với câu chuyện mà ch.ị Nguyễn Kim N. hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội chia sẻ.

Được biết, ch.ị N. lấy ch.ồng năm 20 t.uổi. Đến nay, v.ợ ch.ồng ch.ị có 9 năm chung sống, sinh được hai c.on đủ nếp tẻ vô cùng kháu khỉnh, đ.á.ng yêu.

Tuy nhiên, 9 năm qua, ch.ị Ng.ân chia sẻ chưa từng được tận h.ưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc khi liên tiếp phải ch.ứng k.iến ch.ồng ng.oại t.ình.

“Trong 9 năm qua, tôi đã phải ch.ịu nhiều á.p l.ực từ thể x.á.c cho đến t.inh th.ần, 9 năm chung sống với nhau thì tôi biết được sau l.ưng tôi ch.ồng tôi đã cặp với 12 đứa c.on gái và đứa lần này tôi b.ắt được c.lip và tin nh.ắn là đứa thứ 13.

Sau khi lấy ch.ồng được 3 năm, b.ố tôi m.ất, năm sau M.ẹ tôi cũng r.a đ.i. Cứ nghĩ ch.ồng sẽ vì thương v.ợ m.ất b.ố M.ẹ, một thân một m.ình kh.ô.ng còn ai r.uột th.ịt ở cạnh, thương c.on nhỏ thì sẽ dần từ bỏ th.ói tr.ăng hoa. Nhưng tôi đã nhầm, b.ản ch.ất vẫn là b.ản ch.ất…” – ch.ị Kim N. chia sẻ.

Nhiều lần tha thứ cho ch.ồng dù biết bản th.ân m.ù quá.ng vì m.uốn gìn giữ tổ ấm có đủ b.ố M.ẹ cho cá.c c.on, ch.ị Ng.ân hết lần này đến lần khá.c ‘nhắm mắt làm ngơ’, cho qua chuyện ch.ồng ra ngoài gái gú.

Câu chuyện của ng.ười v.ợ có ch.ồng “ngh.iện” ng.oại t.ình đang g.ây x.ôn x.ao cộng đồng m.ạng

Cuối cùng, ng.ười v.ợ qu.yết đ.ịnh t.ung hê tất cả mọi chuyện, dù biết “x.ấu chàng hổ ai”, vì kh.ô.ng thể ch.ịu đựng thêm sự ngô.ng cuồng của “c.on giáp thứ 13”.

“Suốt thời gian qua, ch.ồng tôi từng cặp kè với 12 c.ô nh.ân tình. Lần thứ 13 này là một kỳ tích, sau khi anh ta bỏ vào Sài Gòn với c.ô thứ 12.

Kết th.úc 12 mối tình, ch.ồng tôi quay về, v.ợ ch.ồng yên ấm hạnh phúc. Nhưng chưa được b.ao lâu, anh ta bỏ lên Lào Cai 4 ngày liền để đưa bạn gái thứ 13 đi ăn, đ.i ch.ơi, mặc b.a M.ẹ c.on tôi ở nhà, kh.ô.ng một cuộc điện thoại, kh.ô.ng tin nh.ắn.

Sau 4 hô.m về nhà, anh ta l.ao v.ào ô.m h.ôn tôi, nói anh th.ề anh hứa kh.ô.ng làm gì có l.ỗi với v.ợ đâu!

Tôi tạm tin, nhưng sau đó tin nh.ắn gi.ấu d.iếm sau l.ưng tôi và những cuộc gọi điện vẫn t.iếp t.ục diễn ra, tôi l.ại cố tình vờ như kh.ô.ng biết, vẫn kh.ô.ng nói gì…” – ch.ị Kim N. kể.

B.ồ nh.í l.ồng l.ộn c.ấm ng.ười tình kh.ô.ng được ô.m h.ôn, t.ình c.ảm với v.ợ

Theo ch.ị Kim N., nh.ân t.ình mới của ch.ồng là c.ô gái rất tr.ẻ, quê Lào Cai, có ng.oại h.ình dễ nhìn, g.ợi c.ảm.

Dù tr.ẻ t.uổi, nhưng c.ô gái có tên T.G luôn th.ể h.iện sự cáo già, tr.ơ tr.ẽn của m.ình khi liên tục tỏ thái độ gi.ả t.ạo, một mặt nói kh.ô.ng m.uốn xe.n vào hạnh phúc g.ia đ.ình ng.ười khá.c, mặt khá.c vẫn đi ăn, đ.i ch.ơi, thậm chí “lên gi.ường” với ng.ười t.ình đã có v.ợ và hai c.on.

Bồ tr.ẻ đăng những dòng tr.ạng th.ái th.ể h.iện sự b.uồn bã, đau kh.ổ vì ng.ười t.ình kh.ô.ng ch.ịu b.ỏ v.ợ bỏ c.on theo m.ình.

Kh.ô.ng thể t.iếp t.ục giữ bình tĩnh và im lặng trước sự trơ tráo của ng.ười ch.ồng ph.ản b.ội cùng k.ẻ thứ b.a “mặt dày”, ch.ị Kim N. qu.yết đ.ịnh đăng tải lên m.ạng x.ã h.ội toàn bộ sự việc cùng những tin nh.ắn, hình ảnh của cặp đôi này.

“Có một lần đ.i ch.ơi, ch.ồng tôi bảo hai v.ợ ch.ồng chụp tấm ảnh h.ôn nhau để anh làm hình nền điện thoại.

Tôi biết nh.ân tình ch.ồng th.eo d.õi FB m.ình nên cố ý đăng FB. Đúng như dự đoá.n, nó đã chụp ảnh màn hình gửi cho ch.ồng tôi với thái độ gh.e.n ngược, anh ta phải xuống s.ảnh chung cư gọi điện thanh minh, giải thích với nó.

Đêm hô.m đó anh vẫn ô.m tôi ngủ, tôi dò được m.ật kh.ẩu điện thoại, zalo…đọc hết những đoạn tin nh.ắn và nhiều hình ảnh gh.ê t.ởm, cả c.lip của họ.

Tôi nh.ắn tin, gửi ảnh và c.lip cho c.ô ta, nhưng nó vẫn kh.ô.ng s.ợ, vẫn c.ố tình gọi điện qua l.ại cho ch.ồng tôi r.ồi ch.ặn FB tôi, coi như ng.ười v.ợ này kh.ô.ng tồn tại”

“c.on giáp thứ 13” nh.õng nh.ẽo gh.en tuô.ng, c.ấm kh.ô.ng cho nhân tình được t.ình c.ảm với v.ợ kh.iến dân t.ình đi từ ng.ạc nhiên đến ph.ẫn n.ộ.

Cụ thể, trong cá.c đoạn Ch.at, k.ẻ thứ b.a liên tục chia sẻ sự bất mãn khi ch.ứng k.iến nh.ân t.ình và v.ợ chung sống t.ình c.ảm. Thậm chí, c.ô ta còn tuyên b.ố sẽ ch.ấm d.ứt tất cả:

“e.m x.in l.ỗi vì đã làm g.ia đ.ình anh lục đục, e.m sẽ kh.ô.ng b.ao giờ đ.ụng ch.ạm đến g.ia đ.ình anh n.ữa. Mỗi ngày phải ch.ứ.ng k.iến anh sống hạnh ph.úc bên v.ợ chắc e.m phát B.ệnh m.ất, kh.ô.ng thể ch.ịu đ.ựng n.ổi!…” – k.ẻ đ.ạo đ.ức giả trình b.ày.

Đọc xong câu chuyện trên, hội ch.ị e.m ph.ụ n.ữ kh.ô.ng kh.ỏi ch.ua x.ót và th.ương c.ảm cho c.ô v.ợ, đồng thời nhiều ng.ười cũng tỏ ra ng.ạc nhiên trước sức ch.ịu đ.ựng của ch.ị, khi đã 13 lần ch.ứng k.iến ch.ồng cặp bồ.

Nhân tình của ch.ồng còn “đào mỏ”, “mượn” tiền ch.ồng ch.ị Kim N. và nhõ.ng nh.ẽo khẳng định “sẽ gửi l.ại”

k.ẻ đ.á.ng ch.ỉ tr.ích nhất là ng.ười ch.ồng trơ trẽn, th.am l.am, khi liên tục hứa sẽ cưới nh.ân t.ình, mặt khá.c vẫn về nhà n.ịnh n.ọt v.ợ.

ch.ị Kim N. kể: “ch.ồng cầu xin tôi quay về, song song đó anh ta l.ại vẫn xin ng.ười tình t.iếp t.ục mối qu.คห н.ệ đó và đến ngày hô.m nay, khi anh ta l.ại lên trên Lào Cai với bồ, tôi qu.yết đ.ịnh kết th.úc tất cả mọi chuyện”

Hiện tại, ng.ười v.ợ chia sẻ ch.ị sẽ ch.ấm d.ứt với ch.ồng, làm M.ẹ đ.ơn thân, cố gắng sống tiếp bằng lý trí vì trái t.im đã cн.ếт từ lâu.

Ng.ân Hà

Nguồn https://baomoi.com/cuoi-9-nam-nguoi-vo-lan-luot-chung-kien-chong-co-13-nhan-tinh-ke-thu-ba-con-ghen-nguoc/c/32268847.epi

Load More In Cộng đồng mạng
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

c.lip: Bỏ l.ại khá.ch n.ữ ngơ ngá.c trên xe, tài xế xe ô.m c.ô.ng nghệ rút g.ậ.y 3 khúc lao xuống “c.à khịa” với tài xế ô tô sau khi s.uýt x.ảy ra v.a ch.ạ.m

Sau khi suýt x.ảy r.a va quệt trên đường phố, tài xế xe ô.m c.ô.ng nghệ kh.ô.ng ngần ng.ại…