Trang chính Thời sự Hà Nội: ng.ười ph.ụ n.ữ th.oát c..hết duy nhất trong v.ụ th.ả..m á.n ở Đan Phượng vẫn chưa biết c.on gái 14 thá.ng t.uổi cùng b.ố M.ẹ ch.ồng b.ị s..á.t h.ại

Hà Nội: ng.ười ph.ụ n.ữ th.oát c..hết duy nhất trong v.ụ th.ả..m á.n ở Đan Phượng vẫn chưa biết c.on gái 14 thá.ng t.uổi cùng b.ố M.ẹ ch.ồng b.ị s..á.t h.ại

14 min read
Comments Off on Hà Nội: ng.ười ph.ụ n.ữ th.oát c..hết duy nhất trong v.ụ th.ả..m á.n ở Đan Phượng vẫn chưa biết c.on gái 14 thá.ng t.uổi cùng b.ố M.ẹ ch.ồng b.ị s..á.t h.ại
0
161

Theo ô.ng Tr.ường, dù ch.ị Nhung đã tỉnh l.ại nhưng vẫn phải nằm phòng hồi sức c.ấp c.ứu. Hiện g.ia đ.ình vẫn gi.ấu ng.ười ph.ụ n.ữ này về việc c.on gái 14 thá.ng t.uổi cùng b.ố M.ẹ và ch.ị ch.ồng đã b.ị รáт нạ¡.

Suốt 10 ngày sau v.ụ th.ảm á.n x.ảy r.a tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội ch.ị Đỗ Thị Nhung (24 t.uổi, n.ạn nh.ân sống sót duy nhất) vẫn đang được đ.iều tr.ị tích cực tại b.ệnh v.iện 19-8.

k.ẻ g.ây á.n là Nguyễn Văn Đô.ng (SN 1966) hiện đã b.ị kh.ởi t.ố và b.ắt t.ạm gi.am. 4 n.ạn nh.ân b.ị Đô.ng รáт нạ¡ тử vσหg gồm: ô.ng Nguyễn Văn Hải (e.m tr.ai Đô.ng), b.à Doãn Thị Việt (v.ợ ô.ng Hải), ch.ị Nguyễn Thị Bắc (c.on gái ô.ng Hải) và ch.áu Nguyễn Huyền My (14 thá.ng t.uổi, ch.áu nội ô.ng Hải). n.ạn nh.ân duy nhất sống sót trong v.ụ th.ảm s.át này là ch.ị Đỗ Thị Nhung (c.on dâu ô.ng Hải).

ng.ười dân đ.au x.ót làm đ.ám t.ang cho cá.c n.ạn nh.ân.

l.ãnh đ.ạo b.ệnh v.iện 19-8 cho biết, cho đến thời điểm hiện tại ch.ị Nhung đã h.ồi t.ỉnh, cai được máy thở, kh.ô.ng còn ng.uy k.ịch đến t.ính m.ạng. Tuy nhiên trong thời gian tới vẫn cần phải được đ.iều tr.ị và th.eo d.õi vì b.ị đa ch.ấn th.ương.

Chia sẻ với chúng tôi, ô.ng Đỗ Văn Tr.ường (b.ố đẻ ch.ị Nhung) cho biết, dù đã tỉnh l.ại và nh.ận ra ng.ười thân nhưng c.on gái ô.ng vẫn đang nằm trong phòng hồi sức, hạn chế tiếp xúc với những ng.ười xung quanh.

Sau sự việc đ.au l.òng ch.ị Nhung vẫn tỏ ra hoảng s.ợ, bởi vậy những ng.ười tiếp xúc hạn chế nhắc l.ại chuyện cũ để ch.ị Nhung ổn định t.inh th.ần, t.iếp t.ục đ.iều tr.ị trong thời gian tới. Đến thời điểm hiện tại, g.ia đ.ình ô.ng Tr.ường vẫn gi.ấu c.on gái chuyện b.é Huyền My cùng b.ố M.ẹ và ch.ị gái ch.ồng của Nhung b.ị รáт нạ¡.

ch.ị Nhung vẫn chưa biết c.on gái b.ị รáт нạ¡.

“Nhung vẫn chưa nói chuyện được gì nhiều và chưa biết c.on m.ình đã тử vσหg, mọi ng.ười đến thăm vẫn nói ch.áu đang được b.à ngoại ch.ăm s.óc. Thậm chí, với b.ố M.ẹ ch.ồng và ng.ười ch.ị dâu đã тử vσหg chúng tôi vẫn nói với c.on rằng hiện mọi ng.ười đang được đ.iều tr.ị tại b.ệnh v.iện. Kh.ô.ng biết, sau này khi xuất V.iện về nhà, c.on tôi sẽ đối diện với sự thật này như thế nào”, ô.ng Tr.ường đ.au x.ót nói

Theo ô.ng Tr.ường, hô.m nay, bá.c sĩ kh.oa x.ương sẽ đến k.iểm tr.a. Hô.m đến c.ấp c.ứu cá.c bá.c sĩ mới chỉ nối g.ân, mạch m.áu…để n.ạn nh.ân kh.ô.ng b.ị viêm x.ương. Còn thời gian gian tới x.ử l.ý như thế nào thì cá.c bá.c sĩ sẽ th.ô.ng báo sau.

Anh Hiệp (áo xanh) đ.au đ.ớn khi m.ất 4 ng.ười thân.

m.ất đi cùng một lúc 4 ng.ười thân, anh Nguyễn Văn Hiệp (26 t.uổi, ch.ồng ch.ị Nhung) t.inh th.ần vẫn chưa ổn định. Vì thế, mỗi khi đến V.iện thăm v.ợ phải có ng.ười thân đưa đến một lúc r.ồi l.ại đ.ưa v.ề.

Trước th.ô.ng tin đ.ối t.ượng Nguyễn Văn Đô.ng đã được cơ qu.an ch.ức năng chỉ định l.uật s.ư tham gia b.ào ch.ữa khi r.a t.òa, ô.ng Đỗ Văn Tr.ường cho rằng đó là cá.c thủ tục của cơ qu.an ch.ức năng, còn k.ẻ g.ây t.ội á.c chắc ch.ắn phải ch.ịu sự trừng trị ngh.iêm minh của ph.áp l.uật. “Thời điểm hiện tại, điều tôi quan tâm nhất là c.on gái sớm h.ồi ph.ục, sớm ổn định t.inh th.ần để trở về cuộc sống, sinh hoạt bình thường”, ô.ng Tr.ường chia sẻ thêm.

Trước đó, th.ô.ng tin b.an đ.ầu từ UBND xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết, khoảng 7h30 sá.ng 1/9, Nguyễn Văn Đô.ng (SN 1966) đã mang d.ao x.ô.ng v.ào nhà e.m r.uột cнéм và tr.uy s.át. Những ng.ười b.ị Đô.ng cнéм 5 ng.ười trong g.ia đ.ình e.m r.uột. v.ụ việc kh.iến 4 n.ạn nh.ân тử vσหg, riêng ch.ị Nhung nhập V.iện c.ấp c.ứu trong t.ình tr.ạng ng.uy k.ịch.

Ngay trong ngày 1/9, c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a CA TP. Hà Nội đã kh.ởi t.ố, b.ắt t.ạm gi.am Nguyễn Văn Đô.ng về h.ành v.i g¡ếт ng.ười. Tại c.ơ qu.an đ.iều tr.a, Đô.ng th.ừa nh.ận h.ành v.i th.ảm s.át g.ia đ.ình e.m tr.ai. Đô.ng kh.ai, mục đích b.an đ.ầu chỉ cнéм cнếт b.à Việt và anh Hiệp, nhưng anh Hiệp kịp thời ch.ạy th.oát. Sau đó, do kh.ô.ng kiềm chế được bản thân nên đã cнéм tất cả 5 ng.ười g.ia đ.ình nhà e.m tr.ai. ng.uyên nh.ân x.ảy r.a sự việc do m.âu th.uẫn l.iên qu.an đến đất đai.

Định Nguyễn

Nguồn https://saostar.vn/xa-hoi/nguoi-phu-nu-thoat-chet-duy-nhat-trong-vu-tham-an-o-dan-phuong-van-chua-biet-con-gai-14-thang-tuoi-cung-bo-me-chong-bi-sat-hai-6021756.html

 

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng

Theo dự thảo, Bộ Tài chính đã nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 11 triệu đ…