Trang chính Thời sự Hà Nội: Sao Ch.ủ t.ịch xã Lệ Chi lại xưng ‘m.ày-t.ao’, x.úc ph.ạm PV?

Hà Nội: Sao Ch.ủ t.ịch xã Lệ Chi lại xưng ‘m.ày-t.ao’, x.úc ph.ạm PV?

18 min read
Comments Off on Hà Nội: Sao Ch.ủ t.ịch xã Lệ Chi lại xưng ‘m.ày-t.ao’, x.úc ph.ạm PV?
0
126

Chủ tịch UBND xã Lệ Chi (Gia Lâm, Hà Nội), ông Nguyễn Văn Lưu xưng hô “m.ày, t.ao”, t.ừ ch.ối phóng viên đến liên hệ và gằn giọng … “t.ao kh.ông tiếp th.ằng phóng viên đầu trọc”…

Như đã phản ánh về việc ông Hoàng Minh Tiến (t.ập th.ể trường May, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) có đơn t.ố c.áo chính quyền xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm x.âm ph.ạm gia cư b.ất h.ợp ph.áp, có d.ấu h.iệu v.i ph.ạm ph.áp l.uật.

Nhằm làm rõ nội dung t.ố c.áo, PV đã nhiều lần liên hệ với UBND xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm nhưng đến nay ông Nguyễn Văn Lưu, Ch.ủ t.ịch UBND xã Lệ Chi dù đã từng lên tiếng hứa sẽ cung cấp th.ông tin để minh bạch sự việc về đơn t.ố c.áo của c.ông dân Hoàng Minh Tiến và đến nay đã gần 01 tháng trôi qua nhưng l.ãnh đ.ạo xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm lại có d.ấu h.iệu “n.é tr.ánh” báo chí, kh.ông cung cấp th.ông tin.

Công dân Hoàng Minh Tiến (xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm) t.ố c.áo UBND xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm x.âm ph.ạm chỗ ở trái ph.áp l.uật?

Trong khi đó, c.ông dân Hoàng Minh Tiến lại tiếp tục có phản ánh về việc chính quyền xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm có d.ấu h.iệu lạm quyền, lập khống biên bản đo đạc, kiểm đếm… khi “h.ô b.iến” khu đất liền kề của hộ dân sinh sống bên c.ạnh vào biên bản kiểm tra, đo đạc để ban hành quyết định xử ph.ạt v.i ph.ạm hành chính số 2941/QĐ-XPVPHC ngày 23/4/2019 do UBND huyện Gia Lâm ban hành.

Trong đơn, ông Hoàng Minh Tiến cho biết: “Gia đình tôi là hộ đặc biệt khó khăn, mảnh đất này là ch.ốn n.ương thân duy nhất và mưu sinh cho phần đời còn lại của tôi nhưng vừa rồi, chính quyền xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm lại tiến hành cắт rào, x.âm ph.ạm chỗ ở khi chưa được sự đồng ý của gia đình để tiến hành đo đạc, kiểm đếm. Họ tiến hành đ.o đ.ạc cả diện tích đất của người hàng xóm bên cạnh khu đất ở của gia đình để đưa vào trong b.iên b.ản đo đạc và l.ập kh.ống diện tích đất từ 200 m2 lên… 700 m2 rồi ra một biên b.ản x.ử ph.ạt yêu cầu tôi hoàn trả lại 691 m2. Tôi đã làm đơn để yêu cầu làm rõ có hay kh.ông việc chính quyền xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm lạm quyền, thiếu minh b.ạch trong c.ông tá.c đo đạc, kiểm đếm!?”.

Để minh bạch sự việc, ngày 30/5, phóng viên đã đến trụ sở UBND xã Lệ Chi để cung cấp và liên hệ sự việc sau gần 01 tháng kh.ông được hồi âm.

Tại đây, PV đã gặp ông Nguyễn Văn Lưu, Ch.ủ t.ịch UBND xã Lệ Chi, tuy nhiên kh.ông để phóng viên tự giới thiệu, ông Lưu đã lớn tiếng hỏi “M.ày là th.ằng nào!?”. Trước câu nói thiếu văn hoá, kh.ông ch.uẩn m.ực của vị Chủ tịch, PV đã đề nghị ông Lưu có ph.át ng.ôn đúng ch.uẩn m.ực với cương vị Ch.ủ t.ịch, l.ãnh đ.ạo xã.

Ông Nguyễn Văn Lưu – Chủ tịch UBND xã Lệ Chi ph.át ngôn “m.ày t.ao” khi tiếp x.úc với c.ông dân.

Tuy vậy, ông Lưu vẫn tiếp tục lớn tiếng: “Thế m.ày là th.ằng nào? Tao chưa gặp m.ày bao giờ”. Sau đó, khi biết PV đã từng đến liên hệ nhưng gần 1 tháng phía UBND xã Lệ Chi kh.ông hồi âm, có d.ấu h.iệu “né tránh” báo chí, ông Lưu lại tiếp tục gằn giọng lớn tiếng “thế m.ày ngồi xuống ghế kia đợi”. Tuy nhiên khi ông Lưu liếc mắt nhìn PV thì vị Chủ tịch bất ngờ lớn tiếng gằn giọng: “Mày đi ra chỗ khá.c, t.ao kh.ông tiếp th.ằng phóng viên đầu trọc”.

Trước phát ngôn x.úc ph.ạm, kh.ông ch.uẩn m.ực, PV đề nghị vị ch.ủ t.ịch UBND xã Lệ Chi làm rõ và dựa trên luật định, quy định nào khi phát ngôn thì ông Nguyễn Văn Lưu kh.ông trả lời được mà chỉ x.ua tay thá.ch thức: “Tt.ao kh.ông tiếp những th.ằng phóng viên đầu trọc” và t.ừ ch.ối làm việc.

Thậm chí khi PV đề nghị vị Chủ tịch UBND xã tiếp nhận th.ông tin c.ông dân Hoàng Minh Tiến phản ánh, ông Lưu cũng t.ừ ch.ối tiếp nhận và cho rằng “Mày cho thì t.ao xin chứ t.ao kh.ông tiếp nhận th.ông tin gì ở đây hết”.

Được biết, trước đó, nhiều lần ông Nguyễn Văn Lưu  Chủ tịch UBND xã Lệ Chi đã có ph.át ngôn “m.ày t.ao” khi người dân đến kiến nghị.

Chưa cần nói đến năng lực, trình độ giải quyết c.ông việc mà chỉ nói đến thái độ của vị Chủ tịch UBND xã Lệ Chi với c.ông dân, cơ quan b.áo chí đã thấy có vấn đề… Phải chăng, người “làm quan” như ông Lưu tự cho mình cái quyền trịch thượng, coi thường phóng viên báo chí, c.ông dân, đi ngược lại với những quy tắc ứng xử của người cán bộ, Đảng viên!?

Chúng tôi sẽ tiếp tục th.ông tin.

Theo Khoản 2, Điều 8, Quyết đ.ịnh 03/2007/QĐ – BNV ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, c.ông chức, viên chức, làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương do Bộ Nội vụ ban hành, qu.y đ.ịnh: “Trong giao tiếp tại c.ông sở và với c.ông dân, cán bộ, c.ông chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh. Khi giao dịch trực tiếp, hoặc bằng văn bản hành chính hoặc qua cá.c phương tiện th.ông tin (điện thoại, thư tín, qua mạng…) phải bảo đảm th.ông tin trao đổi đúng nội dung c.ông việc mà cơ quan, đơn vị, t.ổ ch.ức và c.ông dân cần hướng dẫn, trả lời”.

Điều 19 của Bộ quy tắc này qu.y đ.ịnh: Cán bộ, c.ông chức, viên chức v.i ph.ạm cá.c qu.y đ.ịnh tại Quy t.ắc này thì tuỳ theo mức độ v.i ph.ạm sẽ bị x.ử l.ý trá.ch nhiệm theo quy định của ph.áp l.uật hoặc bị tr.uy c.ứu trá.ch nhiệm h.ình s.ự.

Bình An

Nguồn http://giadinhvaphapluat.vn/ha-noi-saochu-tich-xa-le-chi-lai-xung-may-t.ao-xuc-pham-pv-p67149.html

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

ng.ười ph.ụ n.ữ b.óp v.ùng k.ín CA: l.àm r.õ h.ành đ.ộng

Trong v.ụ ng.ười ph.ụ n.ữ b.óp chỗ hiểm của cá.n bộ CA, CA quận cho biết sẽ l.àm r.õ hành …