Trang chính Thời sự h.àng l.oạt s.ai ph.ạm của Giám đốc CA Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

h.àng l.oạt s.ai ph.ạm của Giám đốc CA Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

11 min read
Comments Off on h.àng l.oạt s.ai ph.ạm của Giám đốc CA Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh
0
98

Trong thời gian giữ chức v.ụ Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai, Đ.ại t.á Huỳnh Tiến Mạnh để x.ảy r.a h.àng l.oạt s.ai ph.ạm ngh.iêm trọng, g.ây b.ức x.úc trong dư luận.

b.an B.í th.ư vừa th.i h.ành k.ỷ l.uật đối với Đ.ại t.á Huỳnh Tiến Mạnh – Ủy viên b.an Thường v.ụ T.ỉnh ủ.y, B.í th.ư Đ.ảng ủy, Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai bằng hình thức cá.ch hết tất cả cá.c chức v.ụ trong Đ.ảng, đồng thời y.êu c.ầu c.ơ qu.an có th.ẩm qu.yền x.e.m x.ét, x.ử l.ý k.ỷ l.uật về hành chính tương ứng với k.ỷ l.uật Đ.ảng.

h.àng l.oạt s.ai ph.ạm của Giám đốc CA Đồng Nai Huỳnh Tiến MạnhGiám đốc CA tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Đ.ại t.á Mạnh b.ị k.ỷ l.uật sau 4 năm giữ chức v.ụ Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai. Cũng trong thời gian này CA tỉnh Đồng Nai x.ảy r.a nhiều lùm xùm kh.iến dư luận b.ức x.úc.

Đ.ại t.á Huỳnh Tiến Mạnh, sinh năm 1965, quê quá.n tỉnh Đồng Tháp, xuất thân là một cá.n bộ c.ảnh s.át giao th.ô.ng (CSGT).

Trước khi làm Giám đốc CA tỉnh, ô.ng Mạnh từng giữ nhiều chức v.ụ chủ chốt tại Phòng CSGT Đồng Nai r.ồi làm trưởng phòng này từ năm 2005. Đến thá.ng 3/2012, ô.ng Mạnh được bổ nhiệm làm Phó giám đốc CA tỉnh, đồng thời được thăng h.àm từ Thượng tá lên Đ.ại t.á.

Thá.ng 9/2015, ô.ng Huỳnh Tiến Mạnh được Bộ CA bổ nhiệm làm Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai thay Thiếu tướng Nguyễn Văn Khá.nh (cũng đã b.ị k.ỷ l.uật).

k.ết l.uận của b.an B.í th.ư nêu rõ, ô.ng Huỳnh Tiến Mạnh ch.ịu trá.ch nhiệm chính và trá.ch nhiệm ng.ười đứng đ.ầu về những v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm ngh.iêm trọng của b.an Thường v.ụ Đ.ảng ủy CA tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 – 2020, v.i ph.ạm nguyên tắc tập trung dân chủ, qu.y đ.ịnh của Đ.ảng và cá.c qu.y đ.ịnh của Bộ CA về c.ô.ng tá.c đ.iều tr.a h.ình s.ự; để nhiều cá.n bộ, ch.iến sĩ CA tỉnh v.i ph.ạm k.ỷ l.uật và ph.áp l.uật; v.i ph.ạm trong c.ô.ng tá.c cá.n bộ.

Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên b.an thường v.ụ Đ.ảng ủy, Phó giám đốc CA tỉnh Đồng Nai, ô.ng Mạnh cùng ch.ịu trá.ch nhiệm về những v.i ph.ạm của b.an thường v.ụ Đ.ảng ủy CA tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2010-2015, để Phòng CSGT (do ô.ng Mạnh trực tiếp phụ trá.ch) x.ảy r.a nhiều v.i ph.ạm k.éo dài nhiều năm, có v.i ph.ạm đặc biệt ngh.iêm trọng.

Theo tìm hiểu, những v.i ph.ạm của ô.ng Mạnh l.iên qu.an đến một loạt v.ụ việc cá.n bộ CA n.ổ s.úng làm ch.ế.t ng.ười.

Cụ thể, vào thá.ng 9/2013, tại trạm CSGT Suối Tre (thị xã Long Khá.nh, nay là TP Long Khá.nh), sau m.âu th.uẫn khi đi hát karaoke, Đại úy trạm CSGT Suối Tre Ngô Văn Vinh đã dùng s.úng b.ắn ch.ế.t Trạm phó là Th.iếu t.á Trần Ngọc Sơn, ngoài ra một cá.n bộ trạm này cũng b.ị th.ương do trúng đ.ạn.

Đến thá.ng 1/2014, l.ại x.ảy r.a v.ụ việc Thượng sĩ Vũ Thanh Bảo, c.ô.ng tá.c tại CA huyện Cẩm Mỹ đi b.ắt sòng bạc trong một tiệc cưới ở trên địa b.àn đã n.ổ s.úng kh.iến một ng.ười dân th.iệt m.ạng.

Tiếp đó, thá.ng 1/2018, Trung úy Nguyễn Tấn Phước (cá.n bộ Phòng CSGT Đồng Nai, tài xế riêng của Giám đốc CA Nguyễn Văn Khá.nh) n.ổ s.úng b.ắn ch.ế.t ng.ười tại một nh.à tr.ọ thuộc TP Biên Hòa.

l.iên qu.an đến v.ụ việc này, trước đó UB k.iểm tr.a Trung ương cũng đã th.i h.ành k.ỷ l.uật đối với nguyên Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Khá.nh và 5 Phó giám đốc CA tỉnh này do để x.ảy r.a s.ai ph.ạm trong quá trình c.ô.ng tá.c.

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/hang-loat-sai-pham-cua-giam-doc-cong-an-dong-nai-huynh-tien-manh-566677.html

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Phúc được xuất viện: “Đã hoàn thành phác đồ điều trị, nhưng vẫn phải được theo dõi tại nhà”

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Phúc đã được xuất…