Trang chính Giáo dục Hàng trăm SV ĐH Điện lực b.ị ngh.i được n.âng điểm, cấp khống bằng tốt ngh.iệp

Hàng trăm SV ĐH Điện lực b.ị ngh.i được n.âng điểm, cấp khống bằng tốt ngh.iệp

25 min read
Comments Off on Hàng trăm SV ĐH Điện lực b.ị ngh.i được n.âng điểm, cấp khống bằng tốt ngh.iệp
0
219

Trong khi những t.ố c.áo về đ.ường d.ây c.an th.iệp nhằm n.âng đ.iểm thi kết thúc học phần còn chưa được gi.ải qu.yết, mới đây, Trường ĐH Điện lực lại “dính” vào một ngh.i vấn khá.c l.iên qu.an đến cấp bằng. Lần này, cá.c b.ằng ch.ứng chỉ ra ngh.i vấn ông Trương Huy Hoàng – Hiệu trưởng nhà trường, đã ký c.ông nhận tốt ngh.iệp cho nhiều trường hợp kh.ông đủ tiêu ch.uẩn.


Hàng loạt b.ê b.ối đang b.ủa v.ây lên Đại học Điện lực. Ảnh: LN-ĐT.

L.ùm x.ùm đ.ường d.ây nâng điểm

Thá.ng 7.2019, Báo Lao Động tiếp nhận th.ông tin t.ố c.áo cùng nhiều b.ằng ch.ứng về t.ình tr.ạng s.ai tr.ái một cá.ch có hệ thống trong c.ông tá.c đào tạo tại khoa Điều khiển và Tự đ.ộng hóa, là khoa lớn và n.ổi tiếng bậc nhất của Trường Đại học Điện l.ực (số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).

Theo đó, hàng trăm bài thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2018 – 2019 của sinh viên Khoa Điều khiển và Tự đ.ộng h.óa đ.ều chứa cá.c ký hiệu lạ. Sau đó, những bài thi này đều đ.ồng l.oạt được n.âng điểm một cá.ch khó hiểu.

Đơn t.ố c.á.o cho thấy, hàng trăm bài thi k.ết th.úc học phần đã b.ị c.an th.iệp tr.ái ph.ép. Ảnh: LN-ĐT.

Cụ thể, theo đơn t.ố c.áo, có ít nhất 13 túi bài thi b.ị ph.át h.iện t.ình tr.ạng sinh viên cố tình dùng cá.c cá.ch thức khá.c nhau để đ.á.nh dấu, viết lên cá.c ký hiệu lạ như sử d.ụng đồng thời một số cụm từ in hoa, phía dưới chữ “BÀI LÀM” bao gồm: “BÀI THI MÔN: DTCS”, “C1″, C2”, “LTĐKTĐ2-3TC”… Hoặc thậm chí là chép lại toàn bộ nội dung đề thi vào mặt đầu tiên của trang giấy để nh.ận d.ạng – một h.ành đ.ộng hiếm khi x.ảy r.a với cá.ch thi cử theo k.iểu ph.át cho mỗi người một đề hiện nay.

Những túi bài này thuộc cá.c môn: Truyền đ.ộng điện, Điện c.ông ngh.iệp, Điện c.ông suất, Lý thuyết và điều kh.iển tự đ.ộng,…

Theo t.ố c.áo, có ít nhất 3 giảng viên thuộc khoa Điều khiển và Tự đ.ộng hóa đã tham gia vào đ.ường d.ây “nâng điểm” này. Những người này đã cố tình hướng dẫn sinh viên cá.ch thức viết ký hiệu vào bài thi rồi sau đó từ những đặc điểm nh.ận d.ạng dị thường, đã c.an th.iệp th.ô b.ạo vào quá trình ch.ấm thi h.òng n.âng điểm kh.ống cho sinh viên.

Hai trong số rất nhiều bài thi có d.ấu h.iệu lạ và ngh.i được n.âng điểm. Ảnh: LN-ĐT.

Chỉ tính riêng trong 1 túi bài thi của môn Lý th.uyết điều khiển tự đ.ộng 2, đã ghi nhận tới 34 trường hợp được nâng ít nhất từ 0,5 tới 5 điểm. Như trường hợp số phá.ch 601149 được n.âng từ 3 điểm lên 7 điểm, số phá.ch 601154 được n.âng từ 1 điểm lên 6 điểm,…

“Tập thể cá.n bộ giảng viên chúng tôi mong muốn cá.c cá nhân, t.ập th.ể có liên quan đến v.ụ việc phải b.ị x.ử l.ý một cá.ch ngh.iêm minh. Đồng thời trả lại sự trong sạch, c.ông bằng cho môi trường giáo d.ục tại Trường ĐH Điện Lực” – nguồn t.ố c.áo nêu quan điểm.

Vậy nhưng theo tìm hiểu của PV, mặc dù v.ụ việc đã l.ùm x.ùm và n.ổi tiếng khắp toàn trường suốt từ thá.ng 2.2019 nhưng cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa một cá nh.ân nào tại khoa Điều khiển và Tự đ.ộng hóa phải chịu trá.ch nh.iệm.

Chỉ có riêng trường h.ợp ông Vũ Văn Định – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo ch.ất l.ượng, là đơn vị chịu trá.ch nhiệm bảo quản cá.c bài thi, thì phải làm giải trình và sau đó kh.ông được tái b.ổ nh.iệm vì b.ị cho là đã để những người t.ố c.áo sao ch.ụp lại cá.c bài thi b.ị s.ửa đ.iểm.

Kh.ông tr.úng tuyển, vẫn t.ốt ngh.iệp?

Ngoài những l.ùm x.ùm liên quan việc nâng điểm học phần cho sinh viên, PV Báo Lao Động còn tiếp nhận thêm th.ông tin về ngh.i vấn ông Trương Huy Hoàng – Hiệu trưởng Đại học Điện lực đã ký cấp bằng tốt ngh.iệp cho nhiều sinh viên kh.ông đạt chuẩn trong đợt ra trường hồi thá.ng 3.2019.

Những sinh viên này chủ yếu th.uộc khóa D9 (vào trường năm 2014) và một số thuộc khóa D8 (vào trường năm 2013) nhưng thiếu một loạt cá.c điều kiện như: Kh.ông có quyết định đào tạo, điểm thi dưới điểm trúng tuyển hay thậm chí kh.ông có cả điểm thi đầu vào nhưng vẫn được theo học và ra trường “tr.ót l.ọt”.

Được biết có bản danh sá.ch hơn 100 trường hợp được cho là thiếu đ.iều kiện nhưng vẫn được c.ấp b.ằng tốt ngh.iệp.

Trực tiếp tra c.ứu trên cá.c cơ sở dữ liệu còn l.ưu tr.ữ, PV cũng ghi nhận rất nhiều trường hợp có tên trong danh sá.ch tốt ngh.iệp nhưng kh.ông hề có tên trong danh sá.ch trúng tuyển.

Quyết định thành lập Tổ rà soát xét tốt ngh.iệp của Đại học Điện lực. Ảnh: LN-ĐT.

Vấn đề ở chỗ, bản th.ân ông Trương Huy Hoàng có lẽ do đã lường được việc này nên trước thời điểm xét tốt ngh.iệp, đã qu.yết đ.ịnh thành lập Tổ rà soát gồm 6 cá.n bộ để kiểm tra lại t.oàn bộ quá trình học tập của gần 1.000 sinh viên.

Trao đổi với PV, một nhân sự thuộc Tổ rà soát năm 2019 x.á.c nhận th.ông tin nêu trên. Theo người này, từ 2 năm trở lại đây, một năm 2 lần, trường ĐH Điện lực đều tiến hành rà soát cá.c sinh viên đến thời điểm tốt ngh.iệp.

Mỗi lần như vậy, Tổ đều ph.át h.iện nhiều trường hợp thiếu điều kiện, chủ yếu tập trung ở nh.óm vấn đề về điểm đầu vào thấp hơn điểm xét tuyển.

Trao đổi với phóng viên, TS Trương Nam Hưng – Phó Hiệu trưởng Phụ trá.ch đào tạo Đại học Điện lực th.ừa nh.ận đang có những ồn ào xung quanh việc tốt ngh.iệp của sinh viên vào thá.ng 3 vừa qua.

Ông Hưng cho biết, trước đó, vào ngày 12.2.2019, Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng đã cho th.ành l.ập Tổ rà soát hồ sơ x.ét c.ông nhận tốt ngh.iệp Đại học khóa D9 Hệ kỹ sư, gồm 6 cá.n b.ộ. Tuy nhiên, kết quả r.à s.oát kh.ông được c.ông bố c.ông khai trong toàn thể cá.n bộ, giảng viên nhà trường.

PV rất kh.ó kh.ăn để có th.ể trao đổi tr.ực tiếp với ông Trương Huy Hoàng. Ảnh: LN-ĐT.

Để làm rõ th.ông tin liên qu.an đến những b.ê b.ối đang diễn ra tại Đại học Điện lực, PV đã nhiều lần đ.ặt lịch làm việc với ông Trương Huy Hoàng – Hiệu trưởng. Tuy nhiên, đến th.ời điểm này, ông Hoàng vẫn chưa có bất cứ hồi âm nào.

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, tại buổi x.ét tốt ngh.iệp diễn ra vào ngày 8.3.2019, đại diện tổ rà s.oát b.áo c.áo có hàng loạt cá.c trường hợp sinh viên thiếu điều kiện.

Tuy nhiên, ông Trương Huy Hoàng vẫn ký qu.yết đ.ịnh cho những trường hợp này được tốt ngh.iệp bình thường.

“Khi đó đã có những kiến nghị cần phải xem xét lại nhưng thầy Hoàng nói đây là “hợp đồng d.ân s.ự” giữa nhà trường với người dân, rằng sinh viên đã đóng tiền và học tại trường mấy năm rồi kh.ông thể kh.ông cho ra được” – nguồn tin cho biết.

Cũng liên quan đến những b.ê b.ối trong đ.ào t.ạo tại ĐH Điện lực, được biết, Cơ quan CSĐT CA quận Bắc Từ Liêm đang th.ụ l.ý v.ụ việc có d.ấu h.iệu l.ừa đ.ảo, ch.iếm đ.oạt tài sản th.ông qua việc ch.ạy điểm môn học và thi tốt ngh.iệp.

Theo đó, chị Đ.T.H.G. (SN 1997) và chị L.T.Th. (SN 1997) đã tố giá.c h.ành v.i của Hoàng Văn Nghị (sinh viên lớp D9H1) và Trịnh Minh Tuấn (giáo viên khoa Kỹ thuật điện) đã nh.ận tiền để xin đ.iểm qua môn và th.i tốt ngh.iệp ra trường cho 28 sinh viên tại Đại học Đ.iện l.ực.

Hiện ông Trịnh Minh Tuấn đã có đơn xin thôi việc.

Load More In Giáo dục
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

GĐ Phân hiệu Kon Tum – ĐH Đà Nẵng bị tố gạ gẫm thô bỉ nữ nhân viên: “Lúc đó s.ay x.ỉn nên chỉ nh.ắn cho vui”

Như chúng tôi đã đưa tin, mới đây, trên mạng xã hội FB bất ngờ xuất hiện th.ông tin t.ố c.…