Trang chính Thời sự K.iểm tr.a khu du lịch 233ha ở Hà Nội b.uộc th.áo d.ỡ 1 nhà vệ sinh

K.iểm tr.a khu du lịch 233ha ở Hà Nội b.uộc th.áo d.ỡ 1 nhà vệ sinh

23 min read
Comments Off on K.iểm tr.a khu du lịch 233ha ở Hà Nội b.uộc th.áo d.ỡ 1 nhà vệ sinh
0
156

Trong số 12 c.ông trình v.i ph.ạm, kh.ông nêu tại báo cáo của UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội), Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ 1 c.ông trình v.i ph.ạm, cá.c c.ông trình khá.c đề xuất giữ nguyên hiện trạng nếu phù hợp quy hoạch…

Xây mới, cải tạo nhiều c.ông trình kh.ông phép

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo gửi Thành ủy Hà Nội, UBND TP Hà Nội kết quả k.iểm tr.a, làm rõ th.ông tin báo chí nêu về xây dựng khu tâm linh trên đất rừng tại dự án Khu du lịch Thá.c Bạc – Suối Sao trên địa bàn 2 xã Yên Bình và Yên Trung (huyện Thạch Thất, Hà Nội) do Công ty CP Du lịch KOVA (Công ty KOVA – trước đây là Công ty CP Phú Bình) làm chủ đầu tư.

 Khu du lịch Thá.c Bạc – Suối Sao có diện tích 233ha do Công ty CP Du lịch KOVA làm chủ đầu tư.

Kết quả k.iểm tr.a của Đoàn Liên ngành cho thấy, nội dung ph.ản á.nh về việc Công ty KOVA triển khai đầu tư xây dựng có h.ành v.i v.i ph.ạm trong hoạt đ.ộng xây dựng và việc xây dựng cá.c c.ông trình có kiến trúc tâm linh là có cơ sở.

Theo báo cáo, Công ty KOVA đã cho xây mới, cải tạo sửa chữa 6 c.ông trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Trong đó, 3 c.ông trình xây mới gồm nhà cổng Ngọc Hoàng, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh; 3 c.ông trình cải tạo, sửa chữa gồm Đền Tứ Trấn, khu quầy 2 và tòa tháp.

Báo cáo cũng cho biết, 6 c.ông trình có h.ành v.i v.i ph.ạm của Công ty KOVA, ngay sau khi có ph.ản á.nh và chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND huyện Thạch Thất đã chỉ đạo cá.c phòng chuyên môn thuộc huyện, CA huyện, đội Quản lý TTXD Đô thị huyện và UBND cá.c xã Yên Trung, Yên Bình tiến hành r.à s.oát, k.iểm tr.a, lập biên bản v.i ph.ạm hành chính và ban h.ành quyết định áp d.ụng b.iện ph.áp kh.ắc ph.ục h.ậu qu.ả.

Danh mục cá.c c.ông trình Công ty KOVA đã xây mới, cải tạo s.ửa ch.ữa và cá.c c.ông trình kh.ông nêu tại báo cáo của UBND huyện Thạch Thất (Công trình nhà vệ sinh v.i ph.ạm vào ranh giới sử d.ụng đất thuộc giai đoạn 2 của dự án yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện tháo dỡ, khẩn trương kh.ắc ph.ục h.ậu qu.ả – Phần ô màu đỏ).

Tại báo cáo, Đoàn kiểm tra Liên ngành cũng ph.át h.iện 6 c.ông trình thuộc dự án Khu du lịch Thá.c Bạc – Suối Sao kh.ông nằm trong danh mục có thống kê của UBND huyện Thạch Thất gồm: 12 cung hoàng đạo; Khu nhà chờ, nhà để xe; Nhà chờ lục giá.c và nhà ven hồ; Đài trang trí giữa hồ nhân tạo; Sân cỏ, khán đài và nhà gỗ.

Việc này cho thấy c.ông tá.c rà soát cá.c c.ông trình xây dựng tại dự án Khu du lịch Thá.c Bạc – Suối Sao của UBND huyện Thạch Thất còn thiếu sót, kh.ông thống kê đầy đủ.

Buộc tháo dỡ 1 nhà vệ sinh

Từ kết qu.ả k.iểm tra trên, Đoàn kiểm tra Liên ngành cho rằng 6 c.ông trình có h.ành v.i v.i ph.ạm  đã được cá.c đơn vị chức năng kiểm tra, thiết lập biên bản v.i ph.ạm hành chính và ban hành quyết định áp d.ụng biện pháp khắc phục h.ậu qu.ả.

Còn 6 c.ông trình kh.ông nêu tại báo cáo của UBND huyện Thạch Thất là những c.ông trình có kết cấu đơn giản nhằm mục đích trang trí, kh.ông có kết cấu bao che, c.ông trình kết cấu gỗ phục vụ làm nhà kho, c.ông trình phục v.ụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, chủ đầu tư đã nhận thức s.ai ph.ạm, cam kết ngừng thi c.ông để khắc phục h.ậu qu.ả v.i ph.ạm, thiếu sót trong quá trình k.iểm k.ê, tổng hợp báo cáo Thành phố khi lập hồ sơ đề xuất ph.ê d.uyệt chủ trương đầu tư.

Công ty KOVA đã cho xây mới, cải tạo sửa chữa nhiều c.ông trình bề thế khi chưa được cơ quan có th.ẩm quyền cho phép.

Nêu về phương hướng x.ử l.ý theo Sở Xây dựng trong số 12 c.ông trình (6 c.ông trình có h.ành v.i v.i ph.ạm, 6 c.ông trình kh.ông nêu tại báo cáo) có 1 c.ông trình v.i ph.ạm vào ranh giới sử d.ụng đất thuộc giai đoạn 2 của dự án yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện tháo dỡ, khẩn trương khắc phục h.ậu qu.ả.

Cá.c c.ông trình còn lại Sở Xây dựng đề xuất UBND Thành phố xem xét việc khắc phục h.ậu qu.ả của chủ đầu tư thực hiện song song với quá trình thực hiện Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Hòa Lạc và quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc hướng dẫn chủ đầu tư lập.

Theo đó, trong trường hợp hiện trạng c.ông trình phù hợp với quy hoạch chung đô thị vệ tinh Hòa Lạc, Sở Xây dựng đề xuất UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét hướng dẫn Công ty KOVA cập nhật khi lập quy hoạch chi tiết 1/500 phù hợp với quy hoạch chung để có cơ sở triển khai cá.c thủ tục pháp lý dự án, giữ nguyên hiện trạng. Trường hợp kh.ông phù hợp quy hoạch, Công ty KOVA phải t.ổ ch.ức tháo dỡ cá.c c.ông trình, hạng mục c.ông trình kh.ông phù hợp.

1 c.ông trình v.i ph.ạm vào ranh giới sử d.ụng đất thuộc giai đoạn 2 của dự án yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện tháo dỡ, khẩn trương khắc phục h.ậu qu.ả là c.ông trình nhà vệ sinh diện tích 30,67m2, cao 3,3m.

Toàn cảnh Khu du lịch Thá.c Bạc – Suối Sao.

Trước đó, như VietNamNet phản ánh, dự án Khu du lịch Thá.c Bạc – Suối Sao do c.ông ty CP Du lịch KOVA làm chủ đầu tư, được cấp phép giai đoạn 1 từ năm 2002 từ thời điểm xã Yên Trung còn thuộc huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình).

Chủ đầu tư sau đó đã xin mở rộng quy mô dự án thêm 200ha, phần lớn thuộc đất lâm ngh.iệp và đất quốc phòng. Trước khi xã Yên Trung sáp nhập về Hà Nội 1 tháng, ngày 1/7/2008, UBND tỉnh Hòa Bình có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu du lịch Thá.c Bạc Suối Sao, với tổng diện tích 233ha tại 2 xã Yên Trung và Yên Bình.

Tuy nhiên, sau khi về Thủ đô, dự án phải tạm dừng thực hiện để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch xây dựng chung, quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc và cá.c quy hoạch chuyên ngành khá.c có liên quan…

Trong lúc cá.c cơ quan chức năng của Hà Nội chưa phê duyệt, c.ông ty KOVA đã tiến hành xây dựng c.ông trình kiên cố thuộc quần thể được giao.

Yêu cầu ngh.iêm túc rút kinh ngh.iệm

Nêu tại báo cáo, Sở Xây dựng yêu cầu UBND huyện Thạch Thất ngh.iêm túc rút kinh ngh.iệm trong c.ông tá.c rà soát, thống kê, lập danh mục c.ông trình, hạng mục c.ông trình; chấn chỉnh cá.c phòng ban chuyên môn thuộc huyện, Đội quản lý TTXD Đô thị huyện và UBND cấp xã trong c.ông tá.c quản lý đất đai và trật tự xây dựng.

Đồng thời, giao UBND huyện Thạch Thất chỉ đạo UBND cá.c xã Yên Trung, Yên Bình ngh.iêm túc rút kinh ngh.iệm về việc để xảy ra cá.c v.i ph.ạm theo thẩm quyền do kh.ông phát hiện, ngăn chặn kịp thời, kiến nghị x.ử l.ý cá.c sai phạm theo quy định.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/du-an/kiem-tra-khu-du-lich-233ha-o-ha-noi-buoc-thao-do-1-nha-ve-sinh-541156.html

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

ng.ười ph.ụ n.ữ b.óp v.ùng k.ín CA: l.àm r.õ h.ành đ.ộng

Trong v.ụ ng.ười ph.ụ n.ữ b.óp chỗ hiểm của cá.n bộ CA, CA quận cho biết sẽ l.àm r.õ hành …