Trang chính Pháp luật K.ết l.uận điều tr.a mới v.ụ container đ.â.m Innova đi l.ùi trên cao tốc

K.ết l.uận điều tr.a mới v.ụ container đ.â.m Innova đi l.ùi trên cao tốc

9 min read
Comments Off on K.ết l.uận điều tr.a mới v.ụ container đ.â.m Innova đi l.ùi trên cao tốc
0
101

Kết luận đ.iều tr.a mới chưa gi.ải qu.yết hết những yêu cầu trong kháng nghị hủ.y á.n của TAND Cấp cao. Tuy vậy, c.ơ qu.an đ.iều tr.a vẫn đề nghị tr.uy t.ố tài xế container đ.â.m Innova đi lùi trên c.ao t.ốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Ngày 26/6, C.ơ qu.an CSĐT CA thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã ban hành k.ết l.uận điều tr.a v.ụ á.n xe container đ.â.m Innova đi lùi trên ca.o t.ốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Kết luận đ.iều tr.a mới vụ container đ.â.m Innova đi lùi trên cao tốc - ảnh 1

Tài xế Lê Ngọc Hoàng tại ph.iên t.òa phúc thẩm.

Theo kết l.uận, c.ơ qu.an đ.iều tr.a tái kh.ẳng đ.ịnh, chiều 19/11/2016, b.ị c.áo Ngô Văn Sơn (ở Bắc Ninh) điều khiển xe Innova chở 10 người trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đã lùi xe về hướng Hà Nội nhằm đi ra n.út giao Yên Bình (huyện Sông Công).

Cùng lúc, tài xế Lê Ngọc Hoàng (trú Thái Bình) điều khiển ô tô k.éo rơ m.oóc ch.ở thép đi tới. Dù thấy xe của Sơn nhưng Hoàng kh.ông phanh ngay, muốn v.ượt lên tránh.

Tuy nhiên, do bên trái xe của Hoàng có xe khá.c đi tới nên tài xế này kh.ông thể điều khiển xe v.ượt lên. Kết quả, khi cá.ch xe Innova 10m, Hoàng mới ph.anh xe nên đã x.ảy r.a t.a.i n.ạ.n.

Trong v.ụ á.n, Sơn được x.á.c đ.ịnh điều khiển xe khi trong h.ơi th.ở có n.ồng đ.ộ c.ồ.n; ch.ở quá s.ố người cho ph.ép; lùi xe trên đường c.ấm lùi.

Tài xế Hoàng kh.ông gi.ảm t.ốc độ khi gặp b.iển b.áo n.g.uy h.i.ểm và xe phía trước có đ.èn c.ảnh b.áo nên v.i ph.ạm Khoản 1, Điều 5 Th.ông tư 91/2015 của Bộ GTVT và Điều 12 Luật Giao th.ông đường bộ.

Vì vậy, cơ qu.an điều tr.a đề ngh.ị VKSND cùng cấp tr.uy t.ố Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng về t.ội “V.i ph.ạm qu.y định về điều kh.iển ph.ương tiện giao th.ông đường bộ” theo Khoản 3 Điều 202 BLHS năm 1999 (khung hình ph.ạt t.ù từ 7 – 15 năm).

Kết luận đ.iều tr.a mới vụ container đ.â.m Innova đi lùi trên cao tốc - ảnh 2Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng tại phiên phúc thẩm của TAND tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó tại phiên ph.úc thẩm, TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên ph.ạt Sơn m.ức á.n 9 năm t.ù; Hoàng lĩnh m.ức á.n 6 năm t.ù cùng về t.ội danh trên. Ngay khi t.uyên á.n, Lê Ngọc Hoàng cùng hàng trăm lái xe th.eo d.õi phiên t.òa đã ph.ản đ.ối.

Ngày 21/11/2018, sau khi gia đình b.ị c.áo Hoàng kêu o.an, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã kh.áng ngh.ị hủ.y cá.c bản á.n để x.ét x.ử theo trình tự giám đ.ốc th.ẩm. Cuối tháng 11/2018, Ủy ban Th.ẩm ph.án của TAND Cấp cao đã ch.ấp nh.ận kh.áng ngh.ị.

Tuy nhiên, k.ết l.uận điều tr.a mới của C.ông a.n huyện Phổ Yên hiện nay chưa thể hiện những yêu cầu của kh.áng ngh.ị như x.a’ c định đ.iểm va ch.ạm đầu tiên giữa 2 xe; khi Hoàng nhấn c.ứng ph.anh, xe đầu k.éo di chuyển thêm được b.ao xa; t.ốc đ.ộ lùi của Innova, hướng lùi thẳng hay ch.ếch so với làn đường…

Theo: https://www.tienphong.vn/phap-luat/ket-luan-dieu-tra-moi-vu-container-dam-innova-di-lui-tren-cao-toc-1433460.tpo

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

V.ụ ô nh.iễm ng.uồn nước sô.ng Đà, t.iết l.ộ danh t.ính ng.ười bá.n dầu th.ải

ch.ủ t.ịch HĐQT c.ô.ng ty CP gốm sứ Thanh Hà (tỉnh Phú Thọ) Nguyễn Đức Truyền trưa nay cho…