Trang chính Pháp luật kh.ởi t.ố cựu nhân viên sân b.ay l.ừa đ.ảo 12 tỉ đồng

kh.ởi t.ố cựu nhân viên sân b.ay l.ừa đ.ảo 12 tỉ đồng

8 min read
Comments Off on kh.ởi t.ố cựu nhân viên sân b.ay l.ừa đ.ảo 12 tỉ đồng
0
102

Đ.ối t.ượng Phạm Hồng Hải n.ổ về việc có cá.c mối qu.an h.ệ với l.ãnh đ.ạo cấp cao của tỉnh và cá.c c.ơ qu.an b.ảo v.ệ ph.áp l.uật, r.ồi ch.iếm đ.oạt 12 tỉ đồng.

Ngày 13- 9, Đ.ại t.á Phạm Văn Toàn – Phó Trưởng Phòng CSHS CA tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết đã r.a qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt t.ạm gi.am đối với Phạm Hồng Hải ( 49 t.uổi trú tại 81 đường Sóng Hồng, thị xã Hương Th.ủy ) về h.ành v.i l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản. Được biết, Hải từng làm việc tại c.ô.ng ty c.ổ phần Dịch v.ụ Hàng kh.ô.ng sân b.ay Đà Nẵng và làm việc tại sân b.ay Phú b.ài. Cá.ch đây 1 thá.ng, Hải đã ngh.ỉ v.iệc.

qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt t.ạm gi.am đối với Phạm Hồng Hải

Trước đó, CA Thừa Thiên- Huế đã phá thành c.ô.ng ch.uyên á.n mua bá.n hóa đ.ơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do kh.ai thá.c, mua bá.n tr.ái ph.ép của Doanh ngh.iệp tư nhân Tuyết Liêm và c.ô.ng ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu – TP Huế. c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a CA TP. Huế r.a qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an Nguyễn Thanh Liêm và 8 b.ị c.an l.iên qu.an mua bá.n tr.ái ph.ép nhiều hóa đ.ơn, chứng từ cho cá.c c.ô.ng ty, doanh ngh.iệp… trên địa b.àn với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng.

qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt t.ạm gi.am đối với Phạm Hồng Hải

L.ợi d.ụng việc này và cá.c mối qu.an h.ệ quen biết từ trước với b.ị c.an Nguyễn Thanh Liêm, đ.ối t.ượng Phạm Hồng Hải thường xuyên “n.ổ” về việc có cá.c mối qu.an h.ệ với l.ãnh đ.ạo cấp cao của tỉnh và cá.c c.ơ qu.an b.ảo v.ệ ph.áp l.uật. Bằng th.ủ đ.oạn này, Hải đã nhiều lần được v.ợ ch.ồng Tuyết và Liêm tin tưởng đưa cho tổng số tiền trên 12 tỉ đồng. Trong đó, trước khi b.ị b.ắt, Liêm đưa cho Hải 3,5 tỉ đồng; sau khi Liêm b.ị b.ắt, b.à Tuyết (v.ợ Liêm) t.iếp t.ục đưa cho Hải số tiền 5,6 tỉ đồng và 130 ngìn USD. Sau khi ch.iếm đ.oạt số tiền trên, Hải đ.ưa v.ào ng.ân hàng gửi.

Hiện c.ơ qu.an đ.iều tr.a CA Thừa Thiên- Huế đã th.u gi.ữ hơn 11 tỉ đồng, đang t.iếp t.ục đ.iều tr.a để x.ử l.ý th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.

Theo ng.ười Lao Động

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Bé gái 12 tuổi nói dối khiến bạn trai bị b.ắt

Dù mới dưới 13 tuổi nhưng bé gái lại nói mình 24 tuổi và qu.an h.ệ t.ình d.ục với bạn trai…