Trang chính Thời sự Kh.ô.ng nhầm lẫn gì hết, đó là một cú đ.áหh, thẳng vào mặt

Kh.ô.ng nhầm lẫn gì hết, đó là một cú đ.áหh, thẳng vào mặt

10 min read
Comments Off on Kh.ô.ng nhầm lẫn gì hết, đó là một cú đ.áหh, thẳng vào mặt
0
727

v.ụ thượng úy c.ảnh s.át ném xúc xích, т.áт vào mặt nhân viên một trạm dừng nghỉ đang được giải thích là “do hai bên hiểu lầm”, đang được x.ử l.ý theo hướng “đã ngồi l.ại, đã x.in l.ỗi, đã gi.ải qu.yết xong”. Nhưng kh.ô.ng có nhầm lẫn gì hết, đó là một cú т.áт thẳng vào mặt một ng.ười vô t.ội.

Trong cái c.lip đang được chia sẻ với t.ốc độ ch.óng mặt kia, ng.ười đ.àn ô.ng rõ ràng đ.á ném chiếc xúc xích vào mặt n.ữ nh.ân v.iên. Rõ ràng đã vung tay – kh.ô.ng chút nương nhẹ – т.áт vào mặt một nhân viên khá.c.

Và nguyên do, chỉ là bởi 2 nhân viên trạm dừng nghỉ này đã đ.ề ngh.ị c.on trai anh ta thanh toá.n tiền chiếc xúc xích mà cậu b.é đã lấy.

Hiểu lầm gì ở đây?

Nóng giận, m.ất bình tĩnh, kh.ô.ng thể k.iểm s.oát h.ành v.i – để d.ẫn t.ới b.ạo l.ực – là vì lý do gì?

Hãy thử đặt câu hỏi, trước thanh thiên bạch nhật, có camera ghi hình và cả dư luận x.ã h.ội ch.ứng k.iến đó còn là hiểu lầm thì liệu nếu kh.ô.ng có chiếc camera, kh.ô.ng có đ.oạn c.lip thì sự thể sẽ là gì? t.ung trả l.ại chiếc xúc xích? Giơ tay vuốt má?- như b.ao sự việc khá.c.

Kết quả hình ảnh cho thượng uý CA t.át nhân viên"

h.ành v.i b.ạo l.ực của một c.á nh.ân trong cuộc sống kh.ô.ng đại diện cho hình ảnh ngành. Nhưng rõ ràng, đó là cá.ch kh.ô.ng thể t.ệ hơn, làm x.ấu, làm hư, làm ả.nh h.ưởng đến hình ảnh ngành CA mà biết b.ao hi sinh, và cả m.áu – có khi cũng kh.ô.ng đủ để đổi l.ại được.

Bởi trong h.ành v.i b.ạo l.ực mang t.ính ch.ất c.á nh.ân ngoài cuộc sống ấy, ng.ười ta thấy rất rõ yếu t.ố L.ạm d.ụng quyền lực.

Nhưng cũng cần phải nói, lý do vẫn còn tồn tại những cú xúc xích b.ay, những cái т.áт – thẳng vào mặt ng.ười khá.c, vẫn còn thói c.ôn đ.ồ trong cá.ch hành x.ử là bởi cá.ch x.ử l.ý của chúng ta chưa thể gọi là ngh.iêm, chưa kh.iến ng.ười dân tâm phục nể phục, chưa thực sự có tá.c d.ụng cảnh tỉnh, r.ăn đ.e, phòng ngừa những v.i ph.ạm tương tự.

Dân còn chưa quên đâu, v.ụ việc một n.ữ đại úy “đại náo sân b.ay”, ch.ửi bới th.ô t.ục, g.ây rối trị an nhưng r.ồi cũng chỉ b.ị đ.ề ngh.ị (chưa có qu.yết đ.ịnh chính thức) hạ  cấp!

Giữa thái độ phá.ch lối với ng.ười dân và cá.ch hành x.ử th.ô b.ạo trong đời sống thật ra có chung căn nguyên. Đó là việc L.ạm d.ụng quyền lực. Nó tất yếu n.ảy s.inh khi quyền lực kh.ô.ng được k.iểm s.oát. Và khi có lỗi, thì được x.ử l.ý nương nhẹ.

Hô.m qua, báo chí dẫn lời CA xã Tân Phú, Thái Nguyên, cho biết là “do hai bên hiểu lầm”, và v.ụ việc đang được x.ử l.ý theo hướng “đã ngồi l.ại, đã x.in l.ỗi, đã gi.ải qu.yết xong”. Nhưng kh.ô.ng có nhầm lẫn gì hết, đó là một cú т.áт thẳng vào mặt một c.ô.ng dân vô t.ội. Và nếu sự v.ụ này t.iếp t.ục ch.ìm x.uồng hay nương nhẹ thì trong tương lai kh.ô.ng gì đ.ảm b.ảo sẽ kh.ô.ng tái lặp cá.c v.ụ việc mà dân đang nhạo bá.ng là “b.ố đời”, là “M.ẹ thiên hạ”.

ANH ĐÀO/ https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/khong-nham-lan-gi-het-do-la-mot-cu-danh-thang-vao-mat-765457.ldo

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Người đăng tin Khu du lịch “Quỷ Núi” ph.ản c.ảm bị h.ành h.ung

 Người đăng ảnh kèm lời bình luận cho rằng Khu du lịch “Quỷ Núi” ph.ản c.ảm, kh.ông đúng v…