Trang chính Thời sự Khu du lịch sinh thái tâm linh hoành trá.ng kh.ô.ng hợp truyền thống ng.ười Việt

Khu du lịch sinh thái tâm linh hoành trá.ng kh.ô.ng hợp truyền thống ng.ười Việt

18 min read
Comments Off on Khu du lịch sinh thái tâm linh hoành trá.ng kh.ô.ng hợp truyền thống ng.ười Việt
0
210

Theo cá.c chuyên gia, dự á.n ở vị trí đặc biệt nơi biên cương Tổ quốc như Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú cần phải đ.á.nh giá tá.c đ.ộng của dự á.n tới văn hóa, x.ã h.ội của ng.ười dân địa phương và phải tham vấn ý kiến của ng.ười dân.

Khu du lịch sinh thái tâm linh hoành trá.ng kh.ô.ng hợp truyền thống ng.ười Việt - Ảnh 1.

Núi đ.á vôi b.ị xẻ toang hoá.c ở phía đô.ng bắc cột cờ Lũng Cú (ảnh chụp ngày 20-10) – Ảnh: HỮU THẮNG

Là nhà ngh.iên c.ứu dân tộc học, tôi băn khoăn về cá.ch phát triển du lịch (hay khoá.c áo du lịch) này. Còn chuyện áp đặt văn hóa của dân tộc khá.c lên vùng đồng b.ào dân tộc thiểu số thì rất kh.ô.ng nên.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy

Dự á.n Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú đang được rầm rộ triển kh.ai ở xã Lũng Cú (t.uổi tr.ẻ ngày 21-10) đặt ra nhiều câu hỏi cho chính sá.ch phát triển du lịch tại cá.c vùng thiên nhiên đặc biệt, nơi biên cương, vùng đồng b.ào dân tộc thiểu số.

Băn khoăn du lịch văn hóa tâm linh vùng dân tộc thiểu số

TS Trần Hữu Sơn – phó ch.ủ t.ịch Hội Văn nghệ dân gian VN – cho rằng đã là một dự á.n du lịch thì phải tuân theo những nguyên tắc phát triển bền vững, đó là phải b.ảo v.ệ môi Tr.ường, b.ảo v.ệ văn hóa, và ng.ười dân (chứ kh.ô.ng phải vài c.á nh.ân, doanh ngh.iệp) được hưởng lợi.

Dự á.n Khu du lịch văn hóa tâm linh Lũng Cú chiếm đất đai nô.ng ngh.iệp, xẻ núi, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên cần được b.ảo v.ệ là vùng cao nguyên đ.á Đồng Văn cũng như vùng đệm xung quanh di tích cột cờ Lũng Cú, kinh doanh sản phẩm du lịch kh.ô.ng thuộc về văn hóa bản địa, dễ thấy nó kh.ô.ng đạt được cá.c nguyên tắc phát triển bền vững nêu trên.

“ng.ười Mô.ng, ng.ười Lô Lô ở Lũng Cú chỉ thờ thần bản, giống như thổ c.ô.ng của ng.ười Kinh, và quy mô thờ tự của họ rất nhỏ. Đưa cá.c thiết chế khổng lồ những đền chùa, tượng của ng.ười Kinh lên Lũng Cú chắc ch.ắn làm ả.nh h.ưởng đến môi Tr.ường văn hóa, x.ã h.ội, tới đời sống tâm linh của ng.ười bản địa” – ô.ng Sơn nói.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy – nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học VN – đặt câu hỏi: việc xây dựng đền chùa ở những nơi kh.ô.ng có truyền thống văn hóa Phật giáo như ở vùng nhiều dân tộc thiểu số là có nên kh.ô.ng?

Với một dự á.n ở vị trí đặc biệt nơi biên cương địa đ.ầu Tổ quốc, TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng dự á.n rất cần phải tham vấn c.ô.ng chúng cẩn th.ận. Và c.ô.ng chúng ở đây phải là c.ô.ng chúng rộng rãi của cả nước chứ kh.ô.ng phải chỉ là ng.ười dân địa phương, bởi cột cờ Lũng Cú là biểu tượng quốc gia, là của chung của mọi ng.ười dân Việt.

“Phải ưu tiên kh.ai thá.c tín ngưỡng, văn hóa của ng.ười bản địa để làm du lịch chứ kh.ô.ng phải đưa văn hóa, tôn giáo của nơi khá.c đến đấy” – ô.ng Dũng nói thêm.

ng.ười dân được lợi gì?

Về lý do tạo c.ô.ng ăn việc làm cho ng.ười dân bản địa mà nhà đ.ầu tư và chính quyền địa phương đưa ra, TS Nguyễn Sĩ Dũng cho là kh.ô.ng th.uyết ph.ục. Ông phân tích: nếu dự á.n kh.ai thá.c văn hóa, tín ngưỡng bản địa để phát triển du lịch thì mới có thể gọi là tạo sinh kế cho ng.ười dân địa phương. Còn ở dự á.n này, ng.ười dân bản địa chẳng có gì để bá.n.

Vì vậy, với dự á.n du lịch tâm linh ở Lũng Cú, theo ô.ng Dũng, việc đ.á.nh giá tá.c đ.ộng môi Tr.ường kh.ô.ng thôi là chưa đủ mà phải phân tích tá.c đ.ộng nhiều mặt của dự á.n như thế nào đối với bảo tồn văn hóa, tín ngưỡng và sinh kế của ng.ười dân bản địa.

Ngoài ra, ô.ng Dũng cũng cho rằng nếu kh.ai thá.c du lịch tại đây thì nên kh.ai thá.c cá.c sản phẩm du lịch có sự l.iên qu.an tới cột cờ Lũng Cú chứ “đừng đưa cái gì xung đột với cột cờ”.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn – V.iện Văn hóa nghệ thuật quốc gia VN (Bộ VH-TT&DL) – ủng hộ việc cần phát triển kinh tế – x.ã h.ội ở những vùng s.âu, vùng xa của đất nước và nhìn nh.ận du lịch được xe.m là một giải pháp tương đối t.ốt trong b.ối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, theo ô.ng, chúng ta chưa chú ý đến phát triển theo chiều s.âu, hướng tới sự phát triển hài hòa và bền vững.

“Việc xây dựng cá.c khu du lịch sinh thái tâm linh theo hướng hoành trá.ng kh.ô.ng phù hợp với truyền thống văn hóa của ng.ười Việt – vốn đề cao sự hài hòa với tự nhiên; việc phá vỡ khung cảnh thiên nhiên, ả.nh h.ưởng đến rừng là đi ngược l.ại quan điểm b.ảo v.ệ môi Tr.ường sinh thái hiện nay. Tôi rất mong chính quyền cá.c địa phương hết sức cân nhắc khi triển kh.ai cá.c dự á.n du lịch sinh thái tâm linh ở địa phương m.ình” – ô.ng Bùi Hoài Sơn góp ý.

“Phát triển du lịch văn hóa tâm linh nhiều quá”

PGS.TS Nguyễn Văn Huy cũng c.ảnh b.áo thực trạng hiện nay ta đang phát triển du lịch văn hóa tâm linh nhiều quá. Cá.c dự á.n du lịch tâm linh này l.ại kh.ô.ng kh.ai thá.c cái có sẵn trong cuộc sống, cá.c di tích có bề dày lịch sử văn hóa mà l.ại “sá.ng tạo” cái mới.

Theo ô.ng, Nhà nước rất cần xe.m l.ại việc phát triển ồ ạt cá.c dự á.n du lịch văn hóa tâm linh như thế đã hợp lý chưa. Xây dựng đền chùa mới trên những cảnh quan danh th.ắng có phải là xu hướng nên khuyến khích kh.ô.ng.

Theo t.uổi tr.ẻ

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Người đăng tin Khu du lịch “Quỷ Núi” ph.ản c.ảm bị h.ành h.ung

 Người đăng ảnh kèm lời bình luận cho rằng Khu du lịch “Quỷ Núi” ph.ản c.ảm, kh.ông đúng v…