Trang chính Kinh doanh Kinh doanh dịch v.ụ “nhạy cảm” ở Bình Dương có thể hoạt đ.ộng trở l.ại sau 31/12

Kinh doanh dịch v.ụ “nhạy cảm” ở Bình Dương có thể hoạt đ.ộng trở l.ại sau 31/12

15 min read
Comments Off on Kinh doanh dịch v.ụ “nhạy cảm” ở Bình Dương có thể hoạt đ.ộng trở l.ại sau 31/12
0
161

Tỉnh Bình Dương chia thành 3 giai đoạn cụ thể để khôi phục kinh tế, x.ã h.ội sau khi trở l.ại trạng thái bình thường mới. Theo kế hoạch, cá.c ngành nghề dịch v.ụ nhạy cảm như karaoke, v.ũ tr.ường, m.assage, b.ar… sau 31/12/2021 mới có thể được hoạt đ.ộng.

Kinh doanh dịch v.ụ nhạy cảm ở Bình Dương có thể hoạt đ.ộng trở l.ại sau 31/12 - Ảnh 1.

Sao chép

Ngày 15/9, tỉnh Bình Dương t.ổ ch.ức buổi họp báo th.ô.ng tin về tình hình dịch B.ệnh và kế hoạch phục hồi kinh tế, x.ã h.ội trên địa b.àn.

Chủ trì họp báo có ô.ng Nguyễn Hoàng Thao, Phó B.í th.ư th.ường tr.ực T.ỉnh ủ.y Bình Dương, ô.ng Nguyễn l.ộc Hà, Phó ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Bình Dương và b.à Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng b.an Tuyên giáo T.ỉnh ủ.y Bình Dương.

Tại hội nghị, ô.ng Nguyễn l.ộc Hà – Phó ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, kế hoạch khôi phục kinh tế, x.ã h.ội, địa phương chia thành 3 giai đoạn cụ thể trên t.inh th.ần vừa chống dịch vừa đ.ảm b.ảo hoạt đ.ộng kinh tế trong tình hình mới.

Kinh doanh dịch v.ụ nhạy cảm ở Bình Dương có thể hoạt đ.ộng trở l.ại sau 31/12 - Ảnh 2.

Bình Dương t.ổ ch.ức họp báo th.ô.ng tin tình hình dịch B.ệnh và phục hồi kinh tế x.ã h.ội trong trạng thái bình thường mới

Cụ thể, trong gia đoạn 1 (từ 15/9 – 31/10), Bình Dương ưu tiên triển kh.ai việc phục hồi cá.c hoạt đ.ộng kinh tế, x.ã h.ội trên địa b.àn “vùng xanh” gồm cá.c huyện phía Bắc: Phú Giáo, Dầu Tiếng, b.àu b.àng, Bắc Tân Uyên, thị xã Bến Cát và TP Thủ Dầu Một. t.iếp t.ục tập trung th.ực h.iện cá.c giải pháp kh.óa chặt “vùng đỏ, điểm đỏ, mở rộng “vùng xanh”. Thần t.ốc xét ngh.iệm để bóc tá.ch F0 ra kh.ỏi cộng đồng.

Về t.ổ ch.ức sản xuất kinh doanh và lưu th.ô.ng, th.ực h.iện phương á.n lưu th.ô.ng liên huyện “vùng xanh” phía Bắc.

Giai đoạn 2 (sau ngày 31/10), nếu vắc xin được c.ung c.ấp liên tục, đầy đủ, khoảng đ.ầu thá.ng 10, Bình Dương sẽ hoàn tất tiêm đủ 2 m.ũi vắc xin cho toàn bộ ng.ười dân trong tỉnh. Sau 15 ngày tiêm vắc xin phát huy tá.c d.ụng là khoảng 31/10 sẽ cơ bản đạt miễn dịch cộng đồng.

Tr.ường hợp k.iểm s.oát dịch B.ệnh thành c.ô.ng và kh.ô.ng còn “vùng đỏ”, “vùng vàng” sẽ mở cửa l.ại cá.c hoạt đ.ộng kinh tế, x.ã h.ội một cá.ch có chọn lọc, ưu tiên cá.c ngành c.ô.ng ngh.iệp, dịch v.ụ, thương mại, loại trừ một số ngành nghề nhạy cảm, dễ g.ây b.ùng ph.át dịch như: Karaoke, v.ũ tr.ường, quá.n b.ar, m.assage… giao ngành y tế và cá.c ngành có l.iên qu.an th.am m.ưu danh mục cụ thể.

Tr.ường hợp d.iễn b.iến dịch x.ấu hơn, t.ùy theo m.ức đ.ộ và khuyến nghị của ngành y tế sẽ điều chỉnh quay về giai đoạn trước hoặc quản lý chặt hơn.

Giai đoạn 3 (sau 31/12), Tr.ường hợp k.iểm s.oát dịch B.ệnh thành c.ô.ng và kh.ô.ng còn “vùng đỏ”, “vùng vàng” sẽ mở cửa l.ại toàn bộ hoạt đ.ộng kinh tế, x.ã h.ội. Một số ngành nghề nhạy cảm, dễ g.ây b.ùng ph.át dịch sẽ phải có tiêu chí điều kiện hoạt đ.ộng. Giao ngành y tế và cá.c ngành l.iên qu.an th.am m.ưu cá.c điều kiện, thời gian và tiêu chí áp d.ụng khi cho phép hoạt đ.ộng trở l.ại.

Kinh doanh dịch v.ụ nhạy cảm ở Bình Dương có thể hoạt đ.ộng trở l.ại sau 31/12 - Ảnh 3.

Bình Dương siết chặt “vùng đỏ”, nới lỏng “vùng xanh”

Với dân số trên 2,5 triệu ng.ười; đã xuất hiện ca d.ương t.ính ngoài cộng đồng đ.ầu tiên vào ngày 31/1; lũy kế đến nay (tính đến 17 giờ ngày 14/9) tỉnh Bình Dương đã có 162.847 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở 9/9 huyện, thị, thành phố, 119.300 B.ệnh nh.ân kh.ỏi B.ệnh và 1.461 ca t.ử v.ong; hiện còn 36.988 ng.ười đang cá.ch ly y tế tập trung và 13.013 ng.ười đang cá.ch ly y tế tại nhà, nơi cư trú; đã t.ổ ch.ức 3 đợt xét ngh.iệm sàng lọc diện rộng cho gần 6,5 triệu lượt ng.ười; phần lớn cá.c ổ dịch xuất hiện trong cộng đồng đã được k.iểm s.oát; đã t.ổ ch.ức tiêm vắc xin được 1.939.938 liều (m.ũi 1: 1.892.207 và m.ũi 2: 47.731).

Bình Dương đã thành lập 27 Trạm y tế lưu đ.ộng tại 15 phường đang th.ực h.iện ngh.iêm ngặt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Thuận An (15 Trạm), Dĩ An (4 Trạm) và thị xã Tân Uyên (8 Trạm).

t.iếp t.ục b.ố trí cá.c Trạm y tế lưu đ.ộng phù hợp tại cá.c địa phương “vùng đỏ”, “vùng xanh”, tại cá.c khu, cụm c.ô.ng ngh.iệp gắn với trang b.ị đầy đủ về phương tiện, nhân lực, vật tư y tế, bình oxy và cá.c loại thuốc đ.iều tr.ị cần thiết,… đ.ảm b.ảo ng.ười dân, c.ô.ng nhân lao đ.ộng được t.iếp c.ận y tế mọi lúc, mọi nơi một cá.ch nhanh nhất (Địa phương vùng xanh: mỗi phường, xã b.ố trí từ 1 đến 2 trạm; địa phương vùng đỏ: mỗi phường, xã b.ố trí từ 1 đến 3 trạm; tại cá.c khu, cụm c.ô.ng ngh.iệp từ 5 đến 7 ngàn c.ô.ng nhân phải b.ố trí 1 trạm).

Đến ngày 15/10 hoàn th.ành v.iệc b.ố trí cá.c Trạm y tế lưu đ.ộng tại khu, cụm c.ô.ng ngh.iệp. Bình Dương đã thành lập được 5.788 Tổ COVID-19 cộng đồng và 9.308 Tổ a.n t.oàn COVID-19 tại doanh ngh.iệp.

Theo Tiền phong

Load More In Kinh doanh
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Mở bán tại chỗ ở TP.HCM: không máy lạnh, không r ư ợ u bia

Trong 6 tiêu chí cho ‘mở cửa’ dịch vụ ăn uống, TP.HCM quy định cơ sở dịch vụ ă…