Trang chính Thời sự ‘k.ỷ l.uật hơn 70 cá.n bộ cao cấp, thật đ.au x.ót nhưng kh.ô.ng còn cá.ch nào khá.c’

‘k.ỷ l.uật hơn 70 cá.n bộ cao cấp, thật đ.au x.ót nhưng kh.ô.ng còn cá.ch nào khá.c’

9 min read
Comments Off on ‘k.ỷ l.uật hơn 70 cá.n bộ cao cấp, thật đ.au x.ót nhưng kh.ô.ng còn cá.ch nào khá.c’
0
184

“Thật đ.au x.ót, nhưng kh.ô.ng thể kh.ô.ng làm, kh.ô.ng có cá.ch nào khá.c! Đây là b.ài học s.âu sắc, b.ài học đắt giá cho tất cả chúng ta”, Tổng B.í th.ư nhấn mạnh.

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 BCH TƯ kh.óa 12 chiều nay, Tổng B.í th.ư, ch.ủ t.ịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau khi x.e.m x.ét cá.c tờ trình của Bộ ch.ính tr.ị, TƯ đã b.ầu bổ sung 4 ủy viên UB k.iểm tr.a TƯ nhằm tăng cường hơn n.ữa sức mạnh của c.ơ qu.an này.

TƯ cũng x.e.m x.ét th.i h.ành k.ỷ l.uật bằng hình thức kh.ai trừ ra kh.ỏi Đ.ảng đối với ô.ng Nguyễn Bắc Son, nguyên ủy viên TƯ khoá 10, nguyên Phó trưởng b.an Tuyên giáo TƯ và ô.ng Trương Minh Tuấn, ủy viên TƯ khoá 12, Phó trưởng b.an Tuyên giáo TƯ, nguyên B.í th.ư b.an cá.n sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Th.ô.ng tin và Truyền th.ô.ng.

Như vậy, kể từ đ.ầu nhiệm kỳ khoá 12 đến nay, BCH TƯ, Bộ ch.ính tr.ị, b.an B.í th.ư, UB k.iểm tr.a TƯ đã th.i h.ành k.ỷ l.uật hơn 70 cá.n bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý.

Trong đó có 1 ủy viên Bộ ch.ính tr.ị và 4 ủy viên TƯ khoá 12, 14  nguyên ủy viên TƯ, 1 nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, 5 Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng, 2 B.í th.ư Tỉnh uỷ, 5 nguyên B.í th.ư Tỉnh uỷ và 17 tướng lĩnh; một số cá.n bộ đã b.ị x.ử l.ý h.ình s.ự.

Ngoài ra, Bộ ch.ính tr.ị, b.an B.í th.ư cũng đã k.ỷ l.uật 7 t.ổ ch.ức đảng. Cụ thể là b.an cá.n sự đảng Bộ c.ô.ng Thương, b.an cá.n sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi Tr.ường, b.an cá.n sự đảng Bộ Th.ô.ng tin và Truyền th.ô.ng, b.an cá.n sự đảng Bộ Giao th.ô.ng vận tải, b.an Thường v.ụ Đ.ảng uỷ Ngoài nước, b.an Thường v.ụ Thành uỷ Đà Nẵng và b.an Thường v.ụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

“Thật đ.au x.ót, nhưng kh.ô.ng thể kh.ô.ng làm, kh.ô.ng có cá.ch nào khá.c! Tất cả là vì sự ngh.iệp chung của Đ.ảng, của đất nước, của nhân dân. Đây là b.ài học s.âu sắc, b.ài học đắt giá cho tất cả chúng ta”, Tổng B.í th.ư nhấn mạnh.

Tổng B.í th.ư, ch.ủ t.ịch nước đ.ề ngh.ị từng ủy viên TƯ và mỗi cá.n bộ, đ.ảng v.iên, c.ô.ng chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên nêu gương, tự soi, tự sửa, trá.nh xa những c.ám d.ỗ vật chất, tham vọng để kh.ô.ng đi vào v.ết xe đổ, g.ây ra những h.ậu qu.ả, tổn thất kh.ôn lường.

“Chúng ta đang tích cực chuẩn b.ị đại hội đảng bộ cá.c cấp tiến tới Đại hội 13 của Đ.ảng, phải k.iên qu.yết kh.ô.ng để lọt vào cấp uỷ những cá.n bộ v.i ph.ạm, thoái hoá, biến chất! Bất cứ Tr.ường hợp nào mà v.i ph.ạm k.ỷ l.uật, chúng ta phải x.ử l.ý ngh.iêm minh, làm ngh.iêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, k.ỷ l.uật của Đ.ảng, để lấy l.ại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”, Tổng B.í th.ư nói.

Thu Hằng

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Phát hiện nam tài xế t.ử v.ong trên vô lăng giữa ng.ã tư

Người dân khi tham gia giao th.ông ở nút giao Huỳnh Thúc Kháng – Láng Hạ bất ngờ phá…