Trang chính Thời sự Lập đoàn k.iểm tr.a v.ụ “n.ữ điều dưỡng được Giám đốc ưu ái”

Lập đoàn k.iểm tr.a v.ụ “n.ữ điều dưỡng được Giám đốc ưu ái”

16 min read
Comments Off on Lập đoàn k.iểm tr.a v.ụ “n.ữ điều dưỡng được Giám đốc ưu ái”
0
94

Trình độ trung cấp và chỉ mới được tuyển d.ụng theo diện hợp đồng nhưng một điều dưỡng viên liên tục được giám đốc “cân nhắc”, “ưu ái” giao nhiệm v.ụ phụ trá.ch nhiều phòng, kh.oa khá.c nhau. Trong khi đó, tại cá.c phòng kh.oa này có nhiều bá.c sỹ, chuyên viên nằm trong biên chế, có trình độ chuyên môn cao…

Đó là Tr.ường hợp của điều dưỡng viên Trương Huyền Trang (29 t.uổi), hiện đang phụ trách Phòng Kế hoạch – ngh.iệp vụ – Điều dưỡng của Trung tâm y tế huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nô.ng.

Theo tìm hiểu của ph.óng viên, ngày 12-1-2012, b.à Trang được S.ở Y t.ế tỉnh Đắk Nô.ng ký hợp đồng làm việc có thời hạn tại b.ệnh v.iện Đa kh.oa huyện Đắk R’lấp với trình độ điều dưỡng trung cấp.

Theo đó, S.ở Y t.ế Đắk Nô.ng giao nhiệm v.ụ cho Bệnh viện Đa kh.oa huyện Đắk R’lấp ký hợp đồng lao đ.ộng, phân c.ô.ng nhiệm v.ụ cho điều dưỡng Trang trong thời gian chờ thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức. Sau khi được chấp thuận, b.à Trang được điều về c.ô.ng tá.c tại Phòng Kế hoạch tổng hợp và Vật tư – Thiết bị y tế của b.ệnh v.iện Đa kh.oa huyện Đắk R’lấp.

Ngày 5-4-2017, dù đang là nhân viên hợp đồng nhưng b.à Trang đã được ô.ng Phạm Khá.nh t.ùng, Giám đốc b.ệnh v.iện Đa kh.oa huyện Đắk R’lấp ký Quyết định số 57 giao b.à Trang phụ trách thủ kho tại b.ệnh v.iện. Đến ngày 18-10-2017, điều dưỡng Trang t.iếp t.ục được ô.ng t.ùng ký Quyết định số 242 giao phụ trách kh.oa Điều dưỡng.

n.ữ điều dưỡng Trương Huyền Trang

Hơn 8 tháng sau, b.à Trang l.ại được ô.ng t.ùng t.iếp t.ục ký quyết định giao cho phụ trách Phòng Kế hoạch – Tổng hợp và Vật tư – Thiết b.ị y tế của Trung tâm Y tế huyện.

Đến ngày 1-11-2018, b.à Trang (lúc này đã có bằng cử nhân điều dưỡng-PV), l.ại được ô.ng Tùng ký quyết định giao phụ trách Phòng Kế hoạch – ngh.iệp vụ – Điều dưỡng.

Theo nội dung của qu.yết đ.ịnh ch.o th.ấy: “b.à Trương Huyền Trang chịu sự chỉ đạo trực tiếp của b.an Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt đ.ộng của Phòng Kế hoạch – ngh.iệp vụ – Điều dưỡng và ch.ịu trá.ch nhiệm trước Giám đốc và ph.áp l.uật”.

Cho đến ngày 3-9-2019, điều dưỡng Trương Huyền Trang mới chính thức được Sở Y tế tỉnh Đắk Nô.ng r.a qu.yết đ.ịnh tuyển dụng vào viên chức Nhà nước. Như vậy, trong suốt những năm qua, điều dưỡng Trang chỉ là nhân viên hợp đồng nhưng luôn được ô.ng giám đốc “ưu ái” giao cá.c nhiệm v.ụ chủ chốt tại b.ệnh v.iện Đa kh.oa huyện Đắk R’lấp. Việc làm này đã kh.iến nhiều bá.c sỹ, chuyên viên có trình độ, ngh.iệp v.ụ hết sức bất bình.

Trao đổi với ph.óng viên, ô.ng Phạm Khánh Tùng cho rằng, chỉ giao cho điều dưỡng Trang phụ trách cá.c kh.oa, phòng chứ kh.ô.ng phải bổ nhiệm chức v.ụ gì. “Phụ trách thì kh.ô.ng thể bổ nhiệm, kh.ô.ng có chức vụ gì hết. Giao phụ trách giống như người hợp đồng lao động”, ô.ng Tùng lý giải.

Theo lý giải của ô.ng t.ùng thì điều dưỡng Trang khi được giao phụ trá.ch có nghĩa là kh.ô.ng có chức v.ụ gì. Thế nhưng, trong các quyết định giao phụ trá.ch l.ại có phần nội dung cho phép điều dưỡng Trang được hưởng phụ cấp chức v.ụ, cụ thể là: “Tiền lương, các kh.oản phụ cấp, chế độ theo quy định hiện hành”.

Khi được chúng tôi đề cập đến việc các phòng, kh.oa do điều dưỡng Trang làm “phụ trá.ch” trong thời gian qua có nhiều người nằm trong biên chế và có trình độ cao, có thâm niên c.ô.ng tá.c, tại sao l.ại kh.ô.ng giao nhiệm v.ụ quản lý thì ô.ng t.ùng cho rằng: “Trong thời điểm điều dưỡng Trang được giao phụ trá.ch có người từng là trưởng kh.oa, có b.ác sỹ chuyên kh.oa… nhưng chuyên môn, năng lực kh.ô.ng làm được. Có những người đã vào biên chế và làm lãnh đạo nhưng kh.ô.ng làm được. Trong khi đó, điều dưỡng Trang là ng.ười có “năng lực””.

Đe.m vấn đề trên trao đổi với ô.ng Đoàn Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nô.ng cho biết: “Tôi chưa nắm được th.ô.ng tin cụ thể vụ việc ở Bệnh viện Đa kh.oa huyện Đắk R’lấp. Tuy nhiên, theo quy định thì anh phải là viên chức, tức đã được tuyển dụng vào trong hệ thống nhà nước mới được xe.m xét đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm. Có thể các đ.ơn vị sự ngh.iệp có quy chế nào đó. Tuy nhiên, quy chế cũng kh.ô.ng được trái quy định hiện hành của nhà nước”.

Trong khi đó, b.à Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc S.ở Y t.ế Đắk Nô.ng cho biết thêm, sau khi ph.át h.iện s.ai ph.ạm Sở đã cho th.u h.ồi cá.c qu.yết đ.ịnh phân c.ô.ng đối với b.à Trang. “Sở đang lập đoàn xuống k.iểm tr.a, chấn chỉnh c.ô.ng tá.c cá.n bộ tại đ.ơn v.ị này. Sau đó, tuỳ m.ức đ.ộ s.ai ph.ạm đến đâu x.ử l.ý đến đó”, b.à Hương nói.

Văn Thành

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Nh.ổ 10 r.ă.ng trong 2 ngày, b.ệ.nh nh.â.n ch.ế.t, nha sĩ b.ị đình chỉ

Kh.ô.ng thực hành đúng qu.y tr.ình kh.ám ch.ữa b.ệ.nh, một nha sĩ ở Anh đã b.ị đình chỉ vì…