Trang chính Giáo dục Mới: Sẽ kh.ô.ng còn bằng đại học chính quy, tại chức, từ xa

Mới: Sẽ kh.ô.ng còn bằng đại học chính quy, tại chức, từ xa

12 min read
Comments Off on Mới: Sẽ kh.ô.ng còn bằng đại học chính quy, tại chức, từ xa
0
196

Để bảo đảm thống nhất với Luật Giáo d.ục đại học sửa đổi, Bộ Giáo d.ục và Đào tạo vừa c.ô.ng b.ố lấy ý kiến dự thảo Th.ô.ng tư về nội dung chính ghi trên văn bằng giáo d.ục đại học, trong đó, sẽ kh.ô.ng ghi hệ đào tạo.

Kh.ô.ng ghi hình thức đào tạo trên bằng đại học

Văn bằng giáo d.ục đại học thuộc hệ thống giáo d.ục quốc dân b.ao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng t.iến s.ĩ và văn bằng tương đương (khoản 1 Điều 38 Luật Giáo d.ục đại học năm 2012 sửa đổi 2018).

Theo đó, từ ngày 01/7/2019, kh.ô.ng phân biệt văn bằng đại học theo hình thức đào tạo (trước đây văn bằng đại học được cấp cho ng.ười học sau khi t.ốt ngh.iệp một trình độ đào tạo theo một hình thức đào tạo).

bằng đại học kh.ô.ng ghi hệ đào tạoMới: Bằng đại học kh.ô.ng ghi hệ đào tạo (Ảnh minh họa)

Hiện nay, mẫu bằng t.ốt ngh.iệp đại học được qu.y đ.ịnh tại Th.ô.ng tư số 19/2011/TT-BGDĐT, trong đó, Phụ lục b.an h.ành kèm theo Th.ô.ng tư này hướng dẫn tại mục (9) của bằng đại học phải ghi hình thức đào tạo: “Chính quy” hoặc một trong cá.c hình thức “Vừa làm vừa học”, “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn”.

Để phù hợp với Luật Giáo d.ục đại học, Điều 2 dự thảo Th.ô.ng tư mới, kh.ô.ng qu.y đ.ịnh việc ghi hình thức đào tạo trên văn bằng giáo d.ục đại học (gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng t.iến s.ĩ, bằng t.iến s.ĩ danh dự) mà chỉ ghi trình độ đào tạo: Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng t.iến s.ĩ.

Ngoài cá.c nội dung chính phải có trên văn bằng đại học, cơ sở giáo d.ục đại học được bổ sung cá.c nội dung khá.c ghi trên văn bằng giáo d.ục đại học phù hợp với qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.Gọi chung bằng đại học là bằng cử nhân

mẫu bằng đại học

Mẫu bằng đại học hiện nay có ghi hình thức đào tạo (Ảnh minh họa)

Theo điểm a khoản 2 Điều 2 Th.ô.ng tư 19/2011/TT-BGDĐT, phía dưới tên cơ sở giáo d.ục của bằng t.ốt ngh.iệp đại học sẽ ghi:

– Đối với ngành kỹ thuật ghi “BẰNG KỸ SƯ”.

– Đối với ngành kiến trúc ghi “BẰNG KIẾN TRÚC SƯ”.

– Đối với ngành y ghi “BẰNG BÁC SĨ” hoặc “BẰNG CỬ NHÂN”.

– Đối với ngành D.ược ghi “BẰNG DƯỢC SĨ” hoặc “BẰNG CỬ NHÂN”.

– Đối với cá.c ngành kh.oa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế ghi “BẰNG CỬ NHÂN”.

– Đối với cá.c ngành còn l.ại ghi “BẰNG TỐT ngh.iỆP ĐẠI HỌC”

Còn theo dự thảo mới qu.y đ.ịnh, ghi tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng thạc sĩ. Theo đó, bằng t.ốt ngh.iệp đại học sẽ được gọi chung là bằng cử nhân, kh.ô.ng còn ghi theo ngành học như hiện nay (bằng kỹ sư, bằng kiến trúc sư, bằng bá.c sĩ…).

Ngoài những nội dung trên, cơ sở giáo d.ục đại học được bổ sung cá.c nội dung khá.c ghi trên văn bằng giáo d.ục ĐH phù hợp với qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.

Nếu dự thảo này được th.ô.ng qua, trên bằng t.ốt ngh.iệp đại học sẽ kh.ô.ng còn ghi xếp loại và phân biệt xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá, trung bình n.ữa.

Dự thảo đang được đăng tải lấy ý kiến góp ý trên website của Bộ Giáo d.ục và Đào tạo đến hết ngày 03/12/2019.

Nếu được th.ô.ng qua, Th.ô.ng tư này sẽ thay thế cá.c Th.ô.ng tư 23/2009/TT-BGDĐT về mẫu bằng thạc sĩ, Th.ô.ng tư 24/2009/TT-BGDĐT về mẫu bằng t.iến s.ĩ; Th.ô.ng tư 19/2011/TT-BGDĐT về mẫu bằng t.ốt ngh.iệp đại học; Th.ô.ng tư 20/2011/TT-BGDĐT về mẫu bằng t.iến s.ĩ danh dự.

Theo luật việt n.am

Load More In Giáo dục
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

GĐ Phân hiệu Kon Tum – ĐH Đà Nẵng bị tố gạ gẫm thô bỉ nữ nhân viên: “Lúc đó s.ay x.ỉn nên chỉ nh.ắn cho vui”

Như chúng tôi đã đưa tin, mới đây, trên mạng xã hội FB bất ngờ xuất hiện th.ông tin t.ố c.…