Trang chính Thời sự Một b.é g.ái b.ị đ.ỉa ch.ui vào â.m đ.ạo

Một b.é g.ái b.ị đ.ỉa ch.ui vào â.m đ.ạo

6 min read
Comments Off on Một b.é g.ái b.ị đ.ỉa ch.ui vào â.m đ.ạo
0
42

Sau khi xuống tắm tại ao nhà, b.é g.ái 8 t.uổi ở Phú Thọ b.ị đỉa chui vào â.m đ.ạo c.ắn chảy m.áu phải đi b.ệnh v.iện c.ấp c.ứu.

Trung tâm Y tế huyện Thanh Th.ủy (Phú Thọ) cho biết mới đây đã c.ấp c.ứu một b.ệnh nh.i 8 t.uổi b.ị chảy m.áu nhiều ở phần â.m đ.ạo. th.ăm kh.ám, bá.c sĩ ph.át h.iện một c.on đỉa chui s.âu trong â.m đ.ạo của b.é và bám c.ắn ở vị trí màng trinh.

Bá.c sĩ Trần Văn Biên, kh.oa Phụ sản, Trung tâm Y tế huyện Thanh Th.ủy x.á.c định đây là Tr.ường hợp kh.ó và tế nhị, ngoài việc cầm m.áu cần phải đ.ảm b.ảo kh.ô.ng làm t.ổn th.ương màng trinh của b.é. Sau hơn 3 giờ làm thủ thuật b.ắt đỉa, bá.c sĩ đã cầm m.áu hoàn toàn cho B.ệnh nh.ân.

Một b.é g.ái b.ị đỉa chui vào â.m đ.ạo

Kết quả xét ngh.iệm m.áu x.á.c định b.é b.ị thiếu m.áu, được truyền 350 ml hồng cầu. Sau khi gắp đỉa, hiện b.é đã hết chảy m.áu, t.ỉnh t.áo.

Bá.c sĩ Trần Văn Biên cho biết cá.ch đây vài thá.ng, kh.oa Ngoại b.ệnh v.iện đã c.ấp c.ứu một b.é trai b.ị đỉa chui vào m.ũi. “Đỉa có khả năng chui vào những khe hở rất nhỏ trong c.ơ th.ể ng.ười, bám vào hút m.áu cho đến khi no thì tự chui ra hoặc trú luôn bên trong”, bá.c sĩ nói. Hiện tượng B.ệnh nh.ân chảy m.áu liên tục sau đó là do khi hút m.áu, m.iệng đỉa tiết ra chất làm rối loạn đô.ng m.áu tại chỗ kh.iến m.áu kh.ô.ng thể đô.ng.

Bá.c sĩ Biên khuyến cáo g.ia đ.ình có c.on nhỏ cần chú ý đến việc ch.ăm s.óc và giáo d.ục kỹ năng cho tr.ẻ. Kh.ô.ng để tr.ẻ tắm sô.ng, suối và ao. tr.ẻ đi bơi nên m.ặc qu.ần áo bơi đúng quy cá.ch, đúng độ t.uổi, giúp khả năng vận đ.ộng t.ốt hơn, l.ại trá.nh cá.c loại vi sinh vật có h.ại xâm nhập vào c.ơ th.ể qua b.ộ ph.ận s.inh d.ục.

Theo Petrot.imes.vn

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Sài Gòn b.ị b.ao phủ một màu trắng đục bất thường: Chuyên gia thời tiết nói gì?

Những ngày qua, kh.ô.ng khí khu vực TP. HCM bỗng dưng biến đổi lạ thường, một màu trắng đụ…