Trang chính Giải trí Nên biết anh là ca sĩ chứ kh.ô.ng phải c.ô.ng lý ‘c.ôn đ.ồ’

Nên biết anh là ca sĩ chứ kh.ô.ng phải c.ô.ng lý ‘c.ôn đ.ồ’

17 min read
Comments Off on Nên biết anh là ca sĩ chứ kh.ô.ng phải c.ô.ng lý ‘c.ôn đ.ồ’
0
268

b.ức x.úc trước h.ành v.i của ng.ười Ch.a b.ạo h.ành c.on, Đàm Vĩnh Hưng treo thưởng 20 triệu đồng cho ng.ười “dạy dỗ” ô.ng b.ố tr.ẻ b.ạo h.ành c.on trai. Vấn đề đặt ra ở đây Đàm Vĩnh Hưng lấy tư cách gì kêu gọi c.ộng đ.ồng đ.á.nh người đàn ô.ng này?  Hành vi xúi giục người khác h.ành x.ử c.ô.n đ.ồ theo kiểu “lu.ật r.ừng” của anh là b.iểu h.iện của v.ô ph.áp.

75513537_1689666874499835_2088428345896206336_n

Đàm Vĩnh Hưng, cái tên vừa được cộng đ.ồng m.ạ.ng t.un.g h.ô, cũng đồng thời b.ị ch.ỉ tr.ích m.ạnh m.ẽ trong những ngày qua vừa có h.ành v.i b.iểu h.iện rõ nhất cho cái gọi là “l.ạ.m quyền”, v.ô ph.áp.

Cụ thể, trước sự gh.en tuô.ng mù quá.ng và cá.ch dạy c.on theo hướng b.ạo l.ự.c của ô.ng b.ố trong c.lip, cư dân m.ạng đã v.ô cùng ph.ẫn n.ộ. Đàm Vĩnh Hưng cũng kh.ô.ng thể kh.ô.ng lên tiếng khi xe.m được h.à.nh v.i s.ai tr.ái, b.ạo l.ực của ng.ười đ.àn ô.ng này qua đ.oạn c.lip. n.am ca sĩ cho rằng, ô.ng b.ố tr.ẻ là một trong những k.ẻ v.ô l.ương t.â.m, đ.ộc á.c, m.áu lạnh, cần phải cá.ch l.y, l.oại trừ kh.ỏi x.ã h.ội trước khi h.ắn b.ị ph.áp l.uật trừng trị.

Đá.ng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng tuyên b.ố sẽ tặng gi.ải thưởng trị giá 20 triệu đồng cho ai t.á.t vào mặt ng.ười đ.àn ô.ng trong c.lip liên t.ục giống như cá.ch ng.ười này đ.á.nh cậu c.on trai. Điều kiện Đàm Vĩnh Hưng đưa ra cho ng.ười được 20 triệu đồng là phải quay c.lip và gửi về cho m.ình.

Đàm Vĩnh Hưng nói đùa hay thật, chỉ anh mới biết. Nhưng trang c.á nh.ân với hơn 1 triệu ng.ười th.eo d.õi của Đàm Vĩnh Hưng đã thực sự phát huy tá.c d.ụng. Ngày 17/10, hàng chục d.â.n m.ạ.ng đã tìm đến dãy trọ – nơi ng.ười đ.àn ô.ng r.a t.ay t.át c.on nhỏ bô.m b.ốp trong lúc s.ay x.ỉn để ch.ất v.ấn, thậm chí h.ành h.ung xả giận. Chưa có x.á.c minh rằng nh.óm ng.ười tìm đến đ.á.nh đ.ập liên t.ục ô.ng b.ố kia có phải b.ị kích đ.ộng từ lời kêu gọi của Đàm Vĩnh Hưng hay kh.ô.ng, nhưng đó là cá.ch hành x.ử v.ô ph.á.p, đ.á.ng b.ị x.ử l.ý kh.ô.ng kém gì ô.ng b.ố đ.á.nh c.on kia.

Đây là một ví d.ụ khá đắt chứng minh quyền lực, ả.nh h.ưởng của ngôi sao là có thật. Ngôi sao cũng cảm xúc, tư duy… như đại đa số. Sự khá.c biệt là khả năng tập hợp, và trong Tr.ường hợp này còn sai kh.iến được quần chúng d.ẫn t.ới vật chất hóa cảm xúc thành hành đ.ộng. Một ngôi sao khá.c cũng vừa vận d.ụng quyền lực của m.ình là Ngô Thanh Vân khi c.ô đưa ra một số phát ngôn kh.ô.ng chính thức trên trang c.á nh.ân có ý xui ng.ười hâm mộ “t.ấn c.ô.ng”, “x.óa s.ổ” trang c.á nh.ân của Kacey Musgraves – n.ữ ca sĩ nhạc đồng quê từng đoạt vài giải Grammy ng.ười Mỹ. Ca sĩ Phương Thanh từng b.ị ch.ỉ tr.ích khi kêu gọi đ.á.m đô.ng kh.ô.ng ăn thịt lợn. Hành đ.ộng này được chính cộng đồng m.ạng “sửa l.ưng” cho rằng n.ữ ca sĩ chưa hiểu th.ấ.u đ.áo về toàn bộ sự việc đã v.ội k.ết l.uận, h.ô h.à.o đ.ám đô.ng làm theo ý.

Sau nhiều lần h.ô hà..o đ.ám đô.ng h.à.nh x.ử tiêu cực trên m.ạng x.ã h.ội, h.à.nh đ.ộng duy nhất của ng.ười n.ổi tiếng là g.ỡ, xoá trạng thái mà chưa một lần b.ị x.ử ph.ạ.t. Có thể, với việc dễ dàng đưa ra lời kêu gọi, dễ dàng phủi b.ay trá.ch nhiệm với cộng đồng, với những điều m.ình nói ra nên lâu dần, ng.ười n.ổi tiếng cho m.ình c.ái qu.yền… thích gì nói nấy.

Nhà văn Hoàng Hà chia sẻ : “Là một ng.ười nghệ sĩ, có nhiều khá.n giả, fan nên mọi việc cần tiết chế, nhất là việc kích đ.ộng b.ạo l.ực. Cứ có b.ức x.úc là kêu gọi b.ạo h.ành thì luật pháp sẽ như thế nào? Kh.ô.ng chỉ Đàm Vĩnh Hưng mà nhiều ng.ười nghệ sĩ tr.ẻ cũng cần xe.m l.ại m.ình, kh.ô.ng nên một chút là kêu gọi t.ẩ.y Ch.ay, đ.ấm đ.á. Nếu họ làm sai thì cũng có l.uật ph.áp x.ử l.ý”.

x.ã h.ội lên á.n đối với những h.ành v.i b.ạo h.ành tr.ẻ e.m là cần thiết. Tuy nhiên, lên á.n bằng cá.ch nào cho phù hợp và đúng ch.uẩn m.ực đ.ạo đ.ức, phù hợp qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật thì cần cân nhắc. Trong Tr.ường hợp cụ thể này, l.uật s.ư cho rằng FB Đàm Vĩnh Hưng đã đăng lời lẽ kích đ.ộng, xúi giục ng.ười khá.c th.ực h.iện những h.ành v.i x.â.m ph.ạm đến danh dự, sức khoẻ của ng.ười Ch.a b.ạo h.à.nh kia là trái ph.áp l.uật. Nếu những ng.ười vì nghe theo s.ự k.í.ch đ.ộng mà g.ây th.ương t.ích cho ng.ười Ch.a b.ạo h.ành kia thì có thể b.ị truy c.ứu trá.ch nhiệm h.ình s.ự. Và ng.ười đăng tải, treo giải thưởng cũng có thể b.ị truy c.ứu trá.ch nhiệm với v.ai trò đ.ồng ph.ạ.m.

Điểm b, khoản 2, Điều 16 Luật a.n n.inh m.ạng năm 2018 ngh.iêm câm: Kêu gọi, vận đ.ộng, x.úi gi.ục, đe d.ọa, l.ôi k.éo tụ tập đô.ng ng.ười g.ây rối ổ.n định về a.n n.i.nh, tr.ật t.ự. Đá.ng t.iếc, nhiều ng.ười còn cho đó là tự do ng.ôn lu.ận. ng.ười n.ổi tiếng, nếu kh.ô.ng tự g.á.nh trên m.ình v.ai trò, trá.ch nhiệm cơ bản của một ng.ười có sức ả.nh h.ưởng đến x.ã h.ội, là nói và làm điều đúng thì t.ốt nhất, xin đ.ừng làm gì cả.

Theo Canhco.net

Load More In Giải trí
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Trấn Thành phải tường trình cho 10 nhãn hàng về tin ‘bay lắc’, bị cắt hợp đồng quảng cao, thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng

Như đã th.ông tin từ trước đó, hô.m nay Trấn Thành đã có buổi gặp mặt và làm việc trực tiế…