Trang chính Đời sống Ngành Y sau 40 năm giải ph.óng: B.ệnh nh.ân xin… về ch ế t vì kh.ô.ng đủ sức chi trả thuốc, BHYT t.ừ ch.ối thanh toá.n

Ngành Y sau 40 năm giải ph.óng: B.ệnh nh.ân xin… về ch ế t vì kh.ô.ng đủ sức chi trả thuốc, BHYT t.ừ ch.ối thanh toá.n

19 min read
Comments Off on Ngành Y sau 40 năm giải ph.óng: B.ệnh nh.ân xin… về ch ế t vì kh.ô.ng đủ sức chi trả thuốc, BHYT t.ừ ch.ối thanh toá.n
0
338

Có B.ệnh nh.ân b.ị bạch hầu biến chứng viêm cơ t.im, g.ia đ.ình k.iên qu.yết xin về vì chi phí đ.iều tr.ị quá t.ốn kém. Khi vừa ra đến c.ổng V.iện, e.m b.é đã r.ơi vào rối loạn nhịp, t ử v o ng. Nay b.ệnh nh.i 4 t.uổi g.ia đ.ình cũng… trắng tay, hối bá.c sĩ cho về vì kh.ô.ng thể gá.nh n.ổi chi phí đ.iều tr.ị.Thuốc đắt tiền b.ị bảo hiểm t.ừ ch.ối thanh toá.n

Thực trạng trên đang x.ảy r.a tại b.ệnh v.iện b.ệnh nh.iệt Đới, TPHCM là tuyến cuối tiếp nh.ận và đ.iều tr.ị cá.c loại B.ệnh truyền nh.iễm tại khu vực phía n.am. Trong số 4 ca B.ệnh được chuyển đến đ.iều tr.ị B.ệnh bạch hầu thời gian gần đây thì có 1 ca t.ử v.ong, 3 Tr.ường hợp khá.c là b.ệnh nh.i cùng ngụ tại buôn Ekia, xã Ia Rsai, huyện Krô.ng Pa, Gia Lai.

Trước khi cá.c b.é nhập V.iện, tại buôn Ekia đã có 3 ng.ười t.ử v.ong ngh.i mắc B.ệnh bạch hầu.

Sau nhiều tuần đ.iều tr.ị tích cực, t.ình tr.ạng S.ức kh.ỏe của 2 tr.ẻ bình phục t.ốt nên được xuất V.iện. Ngày 6/11 còn 1 b.ệnh nh.i đang phải t.iếp t.ục th.eo d.õi, đ.iều tr.ị là b.é Kpă H’Rớt (4 t.uổi) với chẩn đoá.n mắc bạch hầu có biến chứng viêm cơ t.im, rối loạn nhịp.

Tuy nhiên, nhiều ngày qua Ch.a M.ẹ của b.é liên tục y.êu c.ầu bá.c sĩ phải cho b.ệnh nh.i xuất V.iện vì chi phí quá t.ốn kém, g.ia đ.ình nghèo, kh.ô.ng đủ sức chi trả.

Phân tích chuyên môn của BS Phan Tứ Quý, Trưởng kh.oa c.ấp c.ứu Hồi sức Tích cực Chống đ.ộc tr.ẻ e.m, khi ng.ười b.ệnh có b.iểu h.iện ngh.i ng.ờ hoặc được chẩn đoá.n x.á.c định mắc bạch hầu thì cần phải sử d.ụng thuốc khá.ng đ.ộc t.ố bạch hầu kết hợp với khá.ng sinh. “Những ca B.ệnh n.ặng, có biến chứng việc đ.iều tr.ị phải kết hợp với cá.c giải pháp chuyên môn khá.c, chi phí rất t.ốn kém với mức trung bình từ 40 đến 70 triệu đồng”, BS Quý cho biết..

Khoảng 5 năm trở l.ại đây, B.ệnh bạch hầu chủ yếu xuất hiện tại những vùng dân tộc thiểu số ở những vùng còn rất kh.ó kh.ăn. Tuy nhiên, nhiều năm qua thuốc khá.ng đ.ộc t.ố bạch hầu trong nước đã ngưng sản xuất, nguồn hàng chủ yếu phải nhập từ nước ngoài với chi phí hơn 2 triệu đồng mỗi lọ.

Một Tr.ường hợp B.ệnh bình thường cũng phải sử d.ụng khoảng 10 lọ thuốc, ca B.ệnh n.ặng việc sử d.ụng thuốc khá.ng đ.ộc t.ố bạch hầu cần nhiều hơn. Chi phí trung bình cho loại thuốc này trong quá trình đ.iều tr.ị của ng.ười b.ệnh t.ốn từ 20 đến 30 triệu đồng, chiếm khoảng 1/2 trong tổng chi phí đ.iều tr.ị của B.ệnh nh.ân. Tuy nhiên, loại thuốc khá.ng đ.ộc t.ố bạch hầu hiện kh.ô.ng được Bảo hiểm Y tế chi trả nên ng.ười b.ệnh phải tự thanh toá.n.

ng.uyên nh.ân của t.ình tr.ạng trên là do qu.y đ.ịnh thuốc nằm trong danh mục bảo hiểm phải th.ô.ng qua đấu thầu tập trung. Nhưng trên thực tế nhu cầu thuốc khá.ng bạch hầu quá ít, thuốc có thời hạn sử d.ụng t.ử 12 đến 24 thá.ng, những năm kh.ô.ng có ca B.ệnh cá.c b.ệnh v.iện gần như kh.ô.ng dùng tới. Vì vậy, dù b.ệnh v.iện mời thầu nhưng kh.ô.ng có đ.ơn v.ị tham gia dự thầu.

2 năm nay khi có dịch B.ệnh x.ảy r.a, nguồn thuốc th.ô.ng qua đấu thầu kh.ô.ng có sẵn nên phía b.ệnh v.iện phải mua trực tiếp (kh.ô.ng qua đấu thầu) để c.ứu ch.ữa b.ệnh nhân. Vì lý do này Bảo hiểm Y tế t.ừ ch.ối thanh toá.n tiền thuốc khá.ng đ.ộc t.ố bạch hầu cho ng.ười b.ệnh.

ng.ười b.ệnh bỏ đ.iều tr.ị sẽ m.ất m.ạng hoặc phát tá.n dịch b.é Kpă H’Rớt b.ị bạch hầu biến chứng viêm cơ t.im, rối loạn nhịp nhưng g.ia đ.ình đang xin về vì chi phí đ.iều tr.ị quá t.ốn kém

BS Phan Tứ Quý chia sẻ: “Cùng thời điểm này năm trước, dù chúng tôi đã hết lời giải thích, c.an ng.ăn nhưng g.ia đ.ình của một ca B.ệnh bạch hầu đã y.êu c.ầu cho xuất V.iện vì hết tiền đ.iều tr.ị, vừa r.ời kh.ỏi c.ổng b.ệnh v.iện b.ệnh nh.i đã r.ơi vào rối loạn nhịp, t.ử v.ong.

t.ình tr.ạng tương tự đang đe d.ọa sự sống của b.ệnh nh.i Kpă H’Rớt, ch.áu b.ị bạch hầu biến chứng viêm cơ t.im, rối loạn nhịp nếu kh.ô.ng được th.eo d.õi, đ.iều tr.ị sẽ kh.ó trá.nh kh.ỏi ng.uy c.ơ t.ử v.ong. Tuy nhiên, nhiều ngày qua Ch.a M.ẹ của b.é đã liên tục đ.òi đưa c.on về vì g.ia đ.ình kh.ô.ng có tiền”.

Từ thực tế đ.iều tr.ị, BS Tứ Quý cho hay: “Bạch hầu là B.ệnh có thuốc đ.iều tr.ị đặc hiệu nên có thể đ.iều tr.ị hiệu quả. Khá.ng đ.ộc t.ố bạch hầu là thuốc qu.yết đ.ịnh thành c.ô.ng trong đ.iều tr.ị, được sử d.ụng phù hợp với chỉ định và tuân thủ theo phá.c đồ đ.iều tr.ị của Bộ Y tế.

B.ệnh nh.ân có bảo hiểm y tế thì có quyền được sử d.ụng thuốc, được hưởng quyền lợi bảo hiểm th.eo qu.y đ.ịnh, c.ơ qu.an Bảo hiểm x.ã h.ội và cá.c bên l.iên qu.an cần sớm tháo gỡ vướng mắc để ng.ười b.ệnh có bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi của họ”.

Ở góc độ chuyên môn, BS Tứ Quý cho rằng, khi có dịch B.ệnh x.ảy r.a ngoài việc kh.oanh v.ùng, cá.ch ly, chủng ngừa thì đ.iều tr.ị là giải pháp cấp bá.ch để hạn chế t.ối đa ng.uy c.ơ t.ử v.ong cho ng.ười b.ệnh, từ đó ch.ấm d.ứt nguồn lây B.ệnh.

Tr.ường hợp B.ệnh nh.ân xuất V.iện khi chưa kh.ỏi B.ệnh sẽ trở thành nguồn lây B.ệnh ng.uy h.iểm cho cộng đồng. Do đó, ngay cả khi Bảo hiểm Y tế kh.ô.ng thanh toá.n thuốc khá.ng bạch hầu cho ng.ười b.ệnh vì lý do b.ệnh v.iện mua thuốc kh.ô.ng th.ô.ng qua đấu thầu tập trung thì việc chi trả bảo hiểm y tế hoặc h.ỗ tr.ợ chi phí đ.iều tr.ị cho ng.ười mắc B.ệnh bạch hầu cần phải triển kh.ai theo phương á.n chống dịch để trá.nh ng.uy c.ơ dịch lây lan, b.ùng ph.át trên diện rộng.

Theo Dân Trí

Load More In Đời sống
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Ông bố in ‘giấy like’ tặng con gái lớp 1 kh.ông nhận được giấy khen

Dân mạng đồng loạt thả like cho bức ảnh hai cô bé nhận được “giấy like” thay c…