Trang chính Pháp luật Ngày mai x.ét x.ử v.ụ Nguyễn Hữu Linh dâ.m ô b.é g.ái trong thang máy

Ngày mai x.ét x.ử v.ụ Nguyễn Hữu Linh dâ.m ô b.é g.ái trong thang máy

8 min read
Comments Off on Ngày mai x.ét x.ử v.ụ Nguyễn Hữu Linh dâ.m ô b.é g.ái trong thang máy
0
106

Giữ v.ai trò chủ tọa trong ph.iên t.òa này là th.ẩm ph.á.n Nguyễn Thị Thanh Thảo – phó chá.nh á.n TAND quận 4. Người b.ào ch.ữa cho b.ị c.áo Linh là l.uật s.ư Trần Bá Học (Đoàn l.uật s.ư TP HCM).

Ông Nguyễn Hữu Linh tại ph.iên t.òa ngày 25/6

Ngày mai, 23/8, TAND quận 4 sẽ mở ph.iên t.òa x.ét x.ử b.ị c.áo Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó viện trưởng V.iện KSND TP Đà Nẵng về t.ội D.âm ô đối với ng.ười dưới 16 t.uổi, theo khoản 1 Điều 146 Bộ luật H.ình s.ự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với kh.ung h.ình ph.ạt từ 6 thá.ng đến 3 năm t.ù.

B.ị c.áo Nguyễn Hữu Linh b.ị c.áo b.uộc đã có h.ành v.i ph.ản c.ảm, ô.m hô.n 3 lần b.é g.ái 8 t.uổi trong thang máy tại chung cư Galaxy 9, quận 4 (TP HCM).

V.ụ á.n này từng được đưa ra x.ét x.ử 1 lần vào ngày 25/6, do phó chá.nh á.n TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam làm chủ tọa.

Sau gần 2 giờ x.ét x.ử, HĐXX cho rằng, cá.c tài liệu, ch.ứng c.ứ có trong h.ồ s.ơ v.ụ á.n chưa đủ chứng minh hành v.i ph.ạm t.ội của Nguyễn Hữu Linh nên trả h.ồ s.ơ đ.iều tr.a bổ sung, l.àm r.õ b.àn tay trái của ô.ng Linh ch.ạm v.ào b.ộ ph.ận nào ở phần trước thân thể b.é g.ái.

Ngày 22/7, phòng Kỹ thuật h.ình s.ự CA TP HCM có kết quả gi.ám đ.ịnh bổ sung theo y.êu c.ầu của TAND quận 4.

Theo đó, phòng Kỹ thuật h.ình s.ự CA TP HCM k.ết l.uận gi.ám đ.ịnh bổ sung số 1215/KLGĐ-TT với nội dung: “Kh.ô.ng đủ cơ sở k.ết l.uận gi.ám đ.ịnh trong khoảng thời gian từ 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây b.àn tay trái của ô.ng Nguyễn Hữu Linh có ch.ạm v.ào phần c.ơ th.ể phía trước thân ng.ười của b.é g.ái hay kh.ô.ng”.

Ng.uyên nh.ân của việc kh.ô.ng đủ cơ sở k.ết l.uận gi.ám đ.ịnh là do hình ảnh khuất kh.ỏi tầm quan sát camera.

Dù kh.ô.ng x.á.c định được b.àn tay trái của ô.ng Linh ch.ạm v.ào b.ộ ph.ận nào ở phần trước c.ơ th.ể ch.áu b.é, nhưng c.ơ qu.an t.ố t.ụng quận 4 t.iếp t.ục đ.ề ngh.ị tr.uy t.ố, đ.ề ngh.ị x.ét x.ử Nguyễn Hữu Linh với t.ội d.anh b.an đ.ầu.

Ph.iên t.òa ngày mai cũng sẽ được x.ử kín, do th.ẩm ph.á.n Nguyễn Thị Thanh Thảo – phó chá.nh á.n TAND quận 4, làm chủ tọa. Người b.ào ch.ữa cho b.ị c.áo Nguyễn Hữu Linh là l.uật s.ư Trần Bá Học (Đoàn l.uật s.ư TP HCM).

Nguồn https://b.aophapluat.vn/phap-dinh/ngay-mai-xet-xu-vu-nguyen-huu-linh-dam-o-be-gai-trong-thang-may-467499.html

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

V.ụ mua b.á.n tr.inh n.ữ s.inh THCS ở Hà Nội: b.ắt gi.ữ một cá.n bộ th.ú y

Th.ông tin mới nhất về đường dây mua b.án tr.inh nữ sinh ở Ba Vì (TP.Hà Nội), một cán bộ t…