Trang chính Thời sự Ngôi biệt phủ kh.ông ph.ép của Phó giám đ.ốc Công ty Điện lực, c.ư.ớ.p trắng lô đất 500 tỷ của nhà nước

Ngôi biệt phủ kh.ông ph.ép của Phó giám đ.ốc Công ty Điện lực, c.ư.ớ.p trắng lô đất 500 tỷ của nhà nước

21 min read
Comments Off on Ngôi biệt phủ kh.ông ph.ép của Phó giám đ.ốc Công ty Điện lực, c.ư.ớ.p trắng lô đất 500 tỷ của nhà nước
0
1,401

Một trong những c.ô.ng trình kh.ông phép đang là tâm điểm của dư luận người dân Phú Quốc là “ngôi biệt phủ” lấn hết con đường ph.ò.ng ch.á.y chữa ch.á.y đ.ộc đạo tới rừng ph.ò.ng hộ núi Điện Tiên. Đáng chú ý, chủ nhân của c.ô.ng trình này là gia đình ông Lê Hùng Dũng (anh vợ của ông Lê Minh Du – Phó giám đốc Công ty Điện lực Phú Quốc).

Từ thuê nhóm đ.ối t.ượng “h.ủ.y h.oại tài sản người khá.c”

Như báo BVPL đã ph.ản ánh, mặc dù ông Lê Minh Du ( Phó giám đốc Công ty Điện lực Phú Quốc) kh.ông xuất trình được giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với thửa đất số 29 rộng 2,5ha trên núi Điện Tiên, thị trấn Dương Đông nhưng tháng 6/2017, ông Du thuê nhóm đ.ối t.ượng đến đ.ậ.p ph.á, h.ủ.y h.o.ạ.i tài sản trên đất của người hàng xóm là bà Nguyễn Thị Như Cúc (trú tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc). C.ông an huyện Phú Quốc cũng tiến hành trưng cầu định giá tài sản. Tại Kết luận số 40/KL-HĐĐG của Hội đồng định giá tài sản x.á.c định “tài sản bị h.ủ.y h.o.ại” là tường rào trị giá trên 35 triệu đồng.

Tuy nhiên, ngày 07/08/2017, Cơ quan CSĐT CA huyện Phú Quốc ra th.ông báo: kh.ông kh.ở.i t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự! Lý do được cơ quan này đưa ra là vì Phòng TN&MT huyện Phú Quốc có Văn bản số 290/TNMT gửi cơ quan C.ông an với nội dung: x.á.c định hàng rào của nhà bà Cúc bị đ.ậ.p ph.á nằm trên đất của ông Lê Minh Du kê khai ?! Vậy, thực tế cái gọi là “thửa đất mà ông Lê Minh Du kê khai” là gì? Vì sao ông Du lại kê khai là đất của mình… u.ẩn kh.úc đã được Phóng viên (PV) x.á.c minh làm rõ.

UBND thị trấn Dương Đông x.á.c nhận, nguồn gốc thửa đất mà ông Du “tự kê khai” đến trước thời điểm năm 2012 vẫn là đất rừng phòng hộ. Ông Du cũng kh.ông xuất trình được bất cứ tài liệu gì chứng minh gia đình ông có liên quan đến thửa đất nêu trên. UBND thị trấn Dương Đông đã b.á.c b.ỏ cá.c đề nghị x.á.c nhận “quyền sở hữu, sử d.ụng” của ông Du đối với thửa đất nêu trên.

Giải thích cho việc vì sao lại có tên ông Du trên bản đồ số (bản đồ trên m.ạ.ng) lưu tại Phòng TN&MT huyện Phú Quốc, ông Trương Thành Tấn – Phó phòng TN&MT cho biết: năm 2012, khi Phòng TN&MT tiến hành đo đạc thì ông Du kê “khai hoang” thửa đất nêu trên nên Phòng TN&MT cũng chỉ ghi nhận để tiện th.eo d.õi. Còn nếu đất ông Du “khai hoang” thật thì phải được UBND thị trấn Dương Đông x.á.c nhận. Như vậy đã rõ, thực tế đây là thửa đất có nguồn gốc là đất rừng ph.òng h.ộ, là tài sản Nhà nước. Việc ông Du “nhận vơ” là đất của mình rồi thuê nhóm đ.ối t.ượng đến h.ủy h.oại tài sản của người khá.c là h.ành v.i v.i ph.ạm cần phải được x.ử lý ngh.i.ê.m minh. D.ư l.uận tại Phú Quốc cho rằng, UBND tỉnh Kiên Giang cần k.iểm tr.a, có b.iện ph.áp th.u h.ồi lại thửa đất nêu trên, tr.á.nh để t.ình tr.ạng tài sản Nhà nước có ng.u.y cơ lọt vào túi một số cá nhân. Theo đơn giá bất đ.ộng sản trên thị trường thì, 2,5ha đất tại núi Điện Tiên có giá khoảng 500 tỷ đồng.

Đến mắc đường điện cao thế cho c.ô.ng trình vi ph.ạm

Huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thời gian qua phát triển rất “n.ó.ng” nhằm đón đầu cơ hội của một đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Trước tình hình v.i ph.ạm xây dựng tràn lan trên địa bàn huyện đảo có ng.u.y c.ơ ph.á n.á.t quy h.oạch ph.át triển đảo. Mới đây, ông Lê Quốc Anh – Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng đoàn kiểm tra liên ng.ành – có tờ trình kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo UBND huyện Phú Quốc tăng cường c.ô.ng tá.c kiểm tra, x.ử lý theo quy định của pháp luật về trật tự xây dựng đối với cá.c c.ô.ng trình xây dựng v.i ph.ạm của cá.c hộ cá thể, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn huyện.

Nổi cộm trong cá.c c.ô.ng trình v.i ph.ạm là dự á.n khá.ch sạn 5 sao Seashells và “ngôi b.iệt phủ” tại núi Điện Tiên ở thị trấn Dương Đông.

Sau khi có chỉ đạo của qu.yết l.iệt của UBND tỉnh Kiên Giang thì chủ đầu tư dự á.n khá.ch sạn 5 sao Seashells đã tự nguyện ph.á d.ỡ tầng 9 (tầng v.i ph.ạm xây dựng) đưa dự á.n, đưa dự á.n trở về đúng 8 tầng như trong trong giấy phép xây dựng. Còn riêng đối với “ngôi biệt phủ” của gia đình ông Lê Hùng Dũng (anh vợ ông Du) xây dựng kh.ông phép trên núi Điện Tiên lại kh.ông bị UBND huyện Phú Quốc quyết l.i.ệt c.ư.ỡ.ng ch.ế ph.á d.ỡ, thậm chí c.ô.ng trình này vẫn đang được tiếp tục thi c.ô.ng, “th.á.ch th.ức” d.ư l.uận và ph.áp l.uật.

Đáng lưu ý, “ngôi biệt phủ” kh.ông phép này còn xây l.ấn hết đường dành cho xe cứu hộ, xe ph.ò.ng ch.á.y chữa ch.á.y cho rừng ph.òng h.ộ núi Điện Tiên.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Cộp- trưởng khu phố 7, thị trấn Dương Đông cho biết: “Trên đỉnh núi là rừng ph.òng h.ộ, phía dưới là một số hộ dân sinh sống mà c.ô.ng trình kh.ông phép ngang nhiên lấn hết đường c.ứu h.ộ nhưng kh.ông bị x.ử lý nên người dân chúng tôi rất b.ức x.úc”.

Theo đ.iều tr.a của PV được biết, từ tháng 5, UBND huyện Phú Quốc có Quy.ết đ.ịnh số 2105/QĐ-XPVPHC x.ử ph.ạt gia đình ông Lê Hùng Dũng về h.ành v.i “xây dựng c.ô.ng trình trên đất kh.ông được xây dựng”, y.êu cầu kh.ôi ph.ục hiện tr.ạng ban đầu.

Thế nhưng, dù có rất nhiều chỉ đạo của cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang nhưng kh.ông hiểu sao, đến nay c.ô.ng trình này lại tiếp tục xây dựng qu.y m.ô l.ớn hơn?

Điều khó hiểu hơn, trong lúc c.ô.ng trình v.i ph.ạm của gia đình ông Lê Hùng Dũng đang bị cơ quan Nhà nước yêu cầu dừng thi c.ô.ng, khôi phục hiện trạng ban đầu thì Cty Điện lực Phú Quốc (lúc này ông Lê Minh Du với vai trò Phó giám đốc) lại cho thi c.ô.ng hẳn một đường điện cao thế cấp điện riêng cho hoạt đ.ộng xây dựng “biệt phủ” kh.ông phép? Khó coi hơn là, cây c.ột điện dành riêng cho “ngôi b.iệt phủ” được ch.ôn giữa con đường dành cho việc c.ứu h.ộ r.ừng ph.òng h.ộ núi Điện Tiên?

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Cty Điện lực Phú Quốc sau khi nghe PV phản ánh đã hứa sẽ cho làm rõ xem ai trong đơn vị ông chỉ đạo mắc điện cho c.ô.ng trình v.i ph.ạm?

Theo Bảo vệ Pháp Luật

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất tăng mức thu xử lý nước thải 5%/năm

 – Theo đề xuất của Sở Xây dựng, đến năm 2024, người dân sử dụng một mét khối nước s…