Trang chính Cộng đồng mạng Người đ.àn ô.ng qu.yết đ.ịnh rời bỏ l.ực l.ượng c.ảnh s.át, tham gia biểu tình và đối mặt với đồng ngh.iệp cũ của chính m.ình

Người đ.àn ô.ng qu.yết đ.ịnh rời bỏ l.ực l.ượng c.ảnh s.át, tham gia biểu tình và đối mặt với đồng ngh.iệp cũ của chính m.ình

7 min read
Comments Off on Người đ.àn ô.ng qu.yết đ.ịnh rời bỏ l.ực l.ượng c.ảnh s.át, tham gia biểu tình và đối mặt với đồng ngh.iệp cũ của chính m.ình
0
223

Người đ.àn ô.ng này đã rời c.ảnh s.át Hồng Kô.ng để tham gia biểu tình thay vào đó…

“Tôi m.uốn c.on gái tôi lớn lên và sống ở một nơi a.n t.oàn và tự do hơn. Tôi kh.ô.ng m.uốn Hồng Kô.ng trở thành đại lục.”

By Kenneth Tan ngày 21 thá.ng 6 năm 2019

Khi cá.c b.áo c.áo về b.ạo l.ực siết chặt Hồng Kô.ng vào t.ối ngày 12 thá.ng 6 khi c.ảnh s.át tìm cá.ch phá vỡ đ.ám đô.ng ng.ười biểu tình chống dẫn độ bằng hơi cay, đ.ạn cao su và vòi rồng, Ricky Chui Yat Sing, 38 t.uổi vẫn đang làm việc tại tr.ụ s.ở c.ảnh s.át Hồng Kô.ng.

Khi trở về nhà vào sá.ng hô.m sau lúc 10 giờ sá.ng sau khi làm việc qua đêm, anh kh.ô.ng thể ngủ được. Anh qu.yết đ.ịnh rời bỏ l.ực l.ượng c.ảnh s.át, tham gia biểu tình và đối mặt với đồng ngh.iệp cũ của chính m.ình.

Tôi kh.ô.ng thể phục v.ụ l.ực l.ượng c.ảnh s.át n.ữa, anh chàng ng.ười Hồng Kô.ng 38 t.uổi sinh ra và lớn lên nói với Vice News. Tôi m.uốn c.on gái m.ình lớn lên và sống ở một nơi a.n t.oàn và tự do hơn. Tôi kh.ô.ng m.uốn Hồng Kô.ng trở thành đại lục.

Cá.c nhà hoạt đ.ộng đang y.êu c.ầu chính phủ phải hạch toá.n đầy đủ sự t.àn b.ạo của c.ảnh s.át đã được giải ph.óng trên thành phố và thành lập một ủy b.an đ.iều tr.a đ.ộc lập về việc sử d.ụng l.ực l.ượng c.ảnh s.át trong cá.c cuộc biểu tình.

********************************

This man quit the Hong Kong police to join protestors instead”I want my daughter to grow up and live in a safer and freer place. I don’t want Hong Kong to become the mainland.”

by Kenneth Tan June 21, 2019

When reports of violence gripped Hong Kong on the evening of June 12 as the police sought to break up the crowds of anti-extradition protestors with tear gas, rubber bullets and water cannons, 38-year-old Ricky Chui Yat Sing was still working at the Hong Kong police headquarters.

Upon returning home the next morning at 10am after working overnight, he couldn’t sleep at all. He decided to quit the police force, join the protestors and face up to his own ex-colleagues.

“I couldn’t be serving the police force anymore,” the 38-year-old born and bred Hongkonger told Vice News. “I want my daughter to grow up and live in a safer and freer place. I don’t want Hong Kong to become the mainland.”

Activists are demanding that the government give a full accounting of the police brutality that was unleashed on the city and set up an independent investiation committee on the use of police force in the protests.

Load More In Cộng đồng mạng
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Lại thêm 1 nam thanh niên khoe trốn cách ly sau khi về từ vùng ‘tâm dịch’ Hàn Quốc

Cơ quan chức năng huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa yêu cầu 1 nam thanh niên khoe “trốn được cách…