Trang chính Đời sống ng.ười ph.ụ n.ữ ‘b.abylift’ tìm được M.ẹ Việt sau 44 năm

ng.ười ph.ụ n.ữ ‘b.abylift’ tìm được M.ẹ Việt sau 44 năm

18 min read
Comments Off on ng.ười ph.ụ n.ữ ‘b.abylift’ tìm được M.ẹ Việt sau 44 năm
0
513

MỸLeigh Boughton Small được kh.ô.ng vận s.a.ng Mỹ từ khi hơn 3 t.uổi và kh.ô.ng hề biết M.ẹ r.uột đã t.ìm k.iếm c.ô hàng ch.ục năm qua. 

Leigh Boughton Small, 47 t.uổi, ở thị trấn Scarborough, b.ang Maine, là một trong hơn 3.000 tr.ẻ e.m được đưa sang Mỹ theo ch.iến dịch Kh.ô.ng vận (b.abylift), khi ch.iến tr.anh Việt n.am kết th.úc vào thá.ng 4/1975.

“Tôi chưa b.ao giờ nhìn th.ấy b.ức ảnh nào của m.ình trước năm 3 t.uổi rưỡi”, Small nói khi đang ngồi trong phòng khá.ch nhà c.ô với những b.ức ảnh của ch.ồng và b.a c.on đang học trung học.

Leigh Boughton Small và M.ẹ ở Sài Gòn, trước khi c.ô được đưa sang Mỹ. Ảnh: WMTW

Leigh Boughton Small và M.ẹ ở Sài Gòn, trước khi c.ô được .sang Mỹ. Ảnh: WMTW

Với Small, những ký ứ.c chỉ b.ắt đ.ầu vào n.ăm 3 t.uổi, khi c.ô được một g.ia đ.ình Mỹ ở b.ang New Jersey nh.ậ.n nuôi. M.ẹ r.uột của Small đã bỏ c.ô l.ại ở một tr.ại tr.ẻ mồ c.ôi. Ch.a c.ô là một l.ính Mỹ và hai ng.ười quen nhau tại một c.ăn c.ứ qu.ân s.ự.

“Tôi biết m.ình là c.on của một ng.ười M.ẹ khá.c”, Small nói. “Tôi biết m.ình sinh ra từ một ng.ười ph.ụ n.ữ đã bỏ r.ơi tôi”.

Hồi thá.ng 9, Small đang chuẩn b.ị bữa t.ối thì nh.ận được e.mail từ Ancestry, c.ô.ng ty chuyên ngh.iên c.ứ.u ph.ả h.ệ của Mỹ. Nhiều năm trước, c.ô đã c.ung c.ấp A.D.N cho chuyên trang này với mong m.uốn tìm hiểu thêm về gốc gá.c của m.ình. Kh.ô.ng ng.ạc nhiên, kết quả ch.o th.ấy c.ô mang một n.ửa d.òng m.á.u là Việt n.am, một nửa ph.a tr.ộ.n nhiều quốc gia thuộc Anh.

Sau khi đọc e.mail, Small nh.ận được tin nh.ắn quan trọng từ một ng.ười hoàn t.oàn x.a l.ạ.

“Tôi tin chúng ta là ch.ị e.m và ng.ười M.ẹ Việt n.am đang t.ìm k.iếm ch.ị”, Small kể l.ại nội dung tin nh.ắn.

Dù biết m.ình là ng.ười Việt, Small chưa b.ao giờ nghĩ rằng M.ẹ r.uột, b.à Nguyễn Thị Đẹp, l.ại đ.i t.ìm m.ình. c.ô th.ậ.m chí còn kh.ô.ng biết tên b.à. c.ô cũng chưa b.ao giờ biết đến sự tồn tại của một ng.ười e.m gái nào.

Hóa ra, một ng.ười đ.à.n ô.ng ở Việt n.am đã ph.á.t h.iện ra ng.ười e.m cùng Ch.a khá.c M.ẹ của Small th.ô.ng qua c.á.o ph.ó năm 2011 của một c.ự.u b.i.nh Mỹ. ng.ười ph.ụ n.ữ đã th.ực h.iện cuộc xét A.D.N của Ancestry và được x.á.c nh.ậ.n chính là c.on gái của ô.ng.

M.anh m.ối đ.ó cùng với A.D.N của Small trên Ancestry cuối cùng d.ẫn t.ới kết quả c.ô cũng là c.on của ng.ười đ.àn ô.ng Mỹ trên và M.ẹ là b.à Nguyễn Thị Đẹp.

Leigh Boughton Small và c.on trai trò chuyện với M.ẹ Nguyen Thi Dep ở Việt n.am qua video. Ảnh: WMTW

Leigh Boughton Small và c.on trai trò chuyện với M.ẹ Nguyễn Thị Đẹp ở Việt n.am qua video. Ảnh: WMTW

b.à Đẹp, năm nay 70 t.uổi, rất ân h.ận khi thá.ng 4/1975 nói lời từ b.iệt c.on. b.à đã t.ìm k.iếm c.on gái Nguyễn Thị Phương Mai, kết qu.ả của mối tình với ch.àng s.ĩ qu.an Mỹ tên Joe, hàng ch.ục năm nay. c.ô gái đó, giờ đang ng.ồi bên chiếc m.áy tính ở Scarborough, chưa b.ao giờ biết chuyện M.ẹ c.ô từng quay l.ại trại mồ c.ôi tìm c.on.

“b.à ấy qu.ay l.ại vào ngày hô.m sau và đã qu.á m.u.ộn”, Small nói.

b.à Đẹp đã tìm đọc sá.ch báo về ch.iến dịch b.abylift, tìm những đ.ứa tr.ẻ thời đó nay đã tr.ưởng thành trở về Việt n.am để hỏi thăm tin c.on, c.ầu c.ứu lãnh sự quá.n Mỹ tại Việt n.am, nhờ cá.c nhà ng.oại giao Mỹ, viết thư gửi cho t.ổng thống Mỹ nhờ giúp đỡ, hỏi thăm tin th.ô.ng tin từ bạn bè đang sinh sống tại Mỹ, thử A.D.N để nhờ cá.c t.ổ ch.ức tìm giúp… nhưng tất cả đi vào ngõ c.ụt.

ng.ười duy nhất b.à có th.ể b.ấ.u v.íu để tìm c.on là Joe, nhưng ô.ng đã m.ất h.ồi năm 2013. b.à Đẹp kh.ô.ng biết c.on gái được đưa tới nơi nào ở Mỹ, thậm chí kh.ô.ng dám chắc c.on còn sống hay kh.ô.ng. Một máy b.ay của ch.iến dịch Kh.ô.ng vận tr.ẻ e.m gặp n.ạ.n cùng tuần đó đã kh.iến hàng ch.ục đ.ứa tr.ẻ đang trên đường đến với những ngôi nhà mới th.iệt m.ạng. Hơn 40 năm qua, b.à chẳng lấy ch.ồng, sinh thêm c.on để dành thời gian tìm c.on gái.

Trong vòng 24 giờ sau tin nh.ắn đ.ầu tiên và sau cuộc k.iểm tr.a chéo danh tính, ngày sinh và ngày đến Mỹ, Small và b.à Đẹp đã nói chuyện với nhau qua điện thoại.

“Câu đ.ầu tiên mà b.à ấy hỏi tôi đó là ‘Cuộc sống của c.on có t.ốt kh.ô.ng’ “, Small kể. “Và tôi đ.áp ‘vâng, c.on có một cuộc sống t.u.yệt vời’ “.

Với sự trợ giúp từ một ng.ười phiên dịch, Small và M.ẹ trò chuyện qua video.

“c.on b.é là c.on gái của tôi”, b.à Đẹp nói. “Tôi yêu c.on b.é. Tôi chỉ m.u.ốn biết liệu c.on gái m.ình còn sống và h.ạnh phúc kh.ô.ng”.

Với ng.ười M.ẹ, đây là c.uộc đ.oàn t.ụ với c.on gái. Còn với Small, đây là s.ự kết nối về với quá khứ, với c.on ng.ười th.ật của c.ô Nguyễn Thị Phương Mai.

“Có một cuộc đời ở đó. Có một g.ia đ.ình ở đó”, Small nói. “b.à ấy đã nói với tôi rằng ‘M.ẹ m.uốn c.on biết một điều, rằng M.ẹ luôn yêu c.on và kh.ô.ng cần b.ất c.ứ thứ gì từ c.on, ngoại trừ biết c.on còn sống và c.on biết r.ằng M.ẹ yêu c.on”.

Small cho hay c.ô kh.ô.ng th.ù gh.é.t gì M.ẹ và điều c.ô mong m.uốn trước tiên là b.à cũng kh.ô.ng b.ị m.ặc c.ảm về chuyện này.

Leigh Boughton Small cùng ch.ồng và b.a c.on tại Mỹ. Ảnh: WMTW

Leigh Boughton Small cùng ch.ồng và b.a c.on tại Mỹ. Ảnh: WMTW

Small và g.ia đ.ình c.ô sẽ s.a.ng Việt n.am vào tuần tới. Đây là lần thứ hai c.ô về Việt n.am, sau lần đ.ầu tiên trở về để tìm M.ẹ cá.ch đây 20 năm. Khi đó, Small có quá ít th.ô.ng tin và chuyến đi đã kh.ô.ng m.ang l.ại kết quả gì.

Sau 44 năm và h.àng nghìn km xa cá.ch, M.ẹ c.on c.ô cuối cùng cũng sắp đ.o.àn t.ụ.

(Theo WMTW)/VNE

Load More In Đời sống
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Ông bố in ‘giấy like’ tặng con gái lớp 1 kh.ông nhận được giấy khen

Dân mạng đồng loạt thả like cho bức ảnh hai cô bé nhận được “giấy like” thay c…