Trang chính Pháp luật Nguyên giám đốc Sở Tài chính TP HCM bỏ tr.ốn: Nhiều điều kh.ó hiểu

Nguyên giám đốc Sở Tài chính TP HCM bỏ tr.ốn: Nhiều điều kh.ó hiểu

6 min read
Comments Off on Nguyên giám đốc Sở Tài chính TP HCM bỏ tr.ốn: Nhiều điều kh.ó hiểu
0
98

Tr.ường hợp nguyên giám đốc Sở Tài chính TP HCM b.ỏ tr.ốn sau khi đã có qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an là rất đ.á.ng trá.ch, cần phải x.e.m x.ét trá.ch nhiệm của cá.c c.ơ qu.an l.iên qu.an.

Nguyên giám đốc Sở Tài chính TP HCM b.ỏ tr.ốn: Nhiều điều kh.ó hiểu - Ảnh 1.

“Cần phải x.e.m x.ét trá.ch nhiệm, trước hết thuộc về cá.c c.ơ qu.an ch.ịu trá.ch nhiệm đ.iều tr.a, kh.ởi t.ố v.ụ á.n. Chính quyền địa phương cũng phải ch.ịu trá.ch nhiệm trong việc này.

Trong thời gian qua, nhiều t.ội ph.ạm có l.iên qu.an tới cá.c v.ụ á.n kinh tế lớn, g.ây thất th.oát, thiệt h.ại ngh.iêm trọng cho nền kinh tế nhưng sau khi b.ị kh.ởi t.ố thì đều b.ỏ tr.ốn kh.ỏi n.ơi c.ư tr.ú hoặc bỏ ra nước ngoài. Với t.ính ch.ất ngh.iêm trọng của cá.c v.ụ việc, đã lập cá.c ch.uyên á.n đặc biệt. Về nguyên tắc, cá.c đ.ối t.ượng phải được th.eo d.õi chặt chẽ, thường xuyên, liên tục. Thế nhưng, cá.c đ.ối t.ượng s.ai ph.ạm vẫn có thể b.ỏ tr.ốn. Đây là điều rất kh.ó hiểu… Đồng thời, dư luận cũng đặt câu hỏi về việc để l.ộ b.í m.ật, để l.ộ th.ô.ng tin, tiếp tay cho t.ội ph.ạm b.ỏ tr.ốn.

Đây đều là những đ.ối t.ượng có khả năng kinh tế vững, có nhiều tiền, thậm chí hầu hết đều có nhà cửa, g.ia đ.ình định cư ở nước ngoài r.ồi mà l.ại kh.ô.ng có b.iện ph.áp đ.ề ph.òng, để cá.c đ.ối t.ượng b.ỏ tr.ốn r.ồi phải đi tr.uy n.ã, b.ắt về. Đây là điểm rất kh.ó hiểu khá.c. Đá.ng trá.ch là sau h.àng l.oạt những v.ụ việc như vậy, cử tri cả nước b.ức x.úc, đại biểu Quốc hội ch.ất v.ấn nhưng tới nay t.ình tr.ạng tương t.ự v.ẫn x.ảy r.a với Tr.ường hợp của nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP HCM – Đào Thị Hương Lan”.

(Đại biểu Quốc hội LƯU BÌNH NHƯỠNG cho biết trên Báo Đất Việt ngày 10-9).

Theo NLĐO

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Bé gái 12 tuổi nói dối khiến bạn trai bị b.ắt

Dù mới dưới 13 tuổi nhưng bé gái lại nói mình 24 tuổi và qu.an h.ệ t.ình d.ục với bạn trai…