Trang chính Pháp luật Nh.ận diện t.ội ph.ạm hậu giãn cá.ch: Bẫy l.ừa chằng ch.ịt trên kh.ô.ng gian m.ạng

Nh.ận diện t.ội ph.ạm hậu giãn cá.ch: Bẫy l.ừa chằng ch.ịt trên kh.ô.ng gian m.ạng

23 min read
Comments Off on Nh.ận diện t.ội ph.ạm hậu giãn cá.ch: Bẫy l.ừa chằng ch.ịt trên kh.ô.ng gian m.ạng
0
413

Do ả.nh h.ưởng của dịch COVID-19, nhiều nơi phải áp d.ụng b.iện ph.áp giãn cá.ch x.ã h.ội nên ng.ười dân dành nhiều thời gian “l.ang th.ang” trên m.ạng. Điều này cũng kh.iến kh.ô.ng ít ng.ười sập bẫy l.ừa đ.ảo do b.ị cá.c đ.ối t.ượng x.ấu b.ày binh b.ố trận.

Nh.ận diện t.ội ph.ạm hậu giãn cá.ch: Bẫy l.ừa chằng ch.ịt trên kh.ô.ng gian m.ạng - Ảnh 1.

Sao chép

b.ị c.an Trần Văn Lâm (ảnh góc trên phải) chủ Fanpage “h.ỗ tr.ợ tr.ẻ e.m” đã l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt 6,6 tỷ đồng của cá.c nhà hảo tâm

Đủ chiêu l.ừa tiền “ng.ười tình”

Đầu thá.ng 6/2021, Phòng c.ảnh s.át h.ình s.ự, CA tỉnh Hải Dương đã kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt t.ạm gi.am Nguyễn Thị Hồng (SN 1981, trú tại n.am Sá.ch, tỉnh Hải Dương) về h.ành v.i “l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản”.

Theo h.ồ s.ơ v.ụ á.n, sau khi ly h.ôn, Hồng sống như v.ợ ch.ồng với một ng.ười đ.àn ô.ng. Năm 2020, Hồng tham gia trò chơi trên m.ạng x.ã h.ội r.ồi r.ơi vào cảnh n.ợ n.ần. Khi ch.ồng “hờ” đi làm, Hồng kết bạn qua zalo với nhiều ng.ười đ.àn ô.ng, r.ồi h.ẹn h.ò, gặp gỡ với mục đích “moi tiền”.

Khoảng giữa thá.ng 1/2021, Hồng lấy tên “Hoa qu.ỳnh” để làm quen với anh Nguyễn Khắc Vinh, (SN 1987, trú tại Hải Dương – tên n.ạn nh.ân đã được thay đổi). Sau một thời gian quen biết, Hồng biết rõ ng.ười đ.àn ô.ng đã từng trải qua hai đời v.ợ, nên đã “đ.á.nh” vào t.âm l.ý của ng.ười đ.àn ô.ng đang thiếu thốn t.ình c.ảm bằng những cử chỉ quan tâm, lời đường mật. Khi thấy anh Vinh có sự tin tưởng ở m.ình, Hồng b.ắt đ.ầu “diễn kịch”, đưa ra đủ lý do để v.ay tiền như: cần tiền để nộp học cho c.on, cần tiền ch.ữa b.ệnh… và đều được anh này đ.áp ứng.

Thấy dễ kiếm tiền, Hồng dựng màn kịch hết sức tinh vi để giăng bẫy “c.on mồi”. Ngày 30/1, Hồng nh.ắn tin th.ô.ng báo m.ình đang phải c.ấp c.ứu tại b.ệnh v.iện, nhờ anh Vinh v.ay tiền hộ để đ.iều tr.ị B.ệnh, sau này sẽ bá.n đất trả tiền anh Vinh.

Nh.ận diện t.ội ph.ạm hậu giãn cá.ch: Bẫy l.ừa chằng ch.ịt trên kh.ô.ng gian m.ạng - Ảnh 2.

nh.óm đ.ối t.ượng vờ giúp dân làm thủ tục “nh.ận tiền h.ỗ tr.ợ do dịch COVID-19” để l.ừa đ.ảo

Thậm chí, Hồng còn đóng giả c.on gái m.ình nh.ắn tin cho anh Vinh hỏi mượn tiền để trang trải chi phí đ.iều tr.ị B.ệnh cho M.ẹ. Trước đó, Hồng đã hứa hẹn sẽ gả c.on gái là Phạm Thị H. cho anh Vinh, nên anh Vinh càng tin tưởng.

Đỉnh điểm, ngày 13/2, trong v.ai c.on gái, Hồng nh.ắn tin th.ô.ng báo với anh Vinh về việc “M.ẹ” b.ị u.ng th.ư phổi đã ch.ế.t, nhưng kh.ô.ng có tiền trả V.iện phí nên b.ệnh v.iện kh.ô.ng cho về… Nhưng lần này, anh Vinh kịp ngh.i ng.ờ nên đã đến c.ơ qu.an CA tr.ình b.áo về việc b.ị l.ừa đ.ảo tổng cộng khoảng 550 triệu đồng.

Ở một v.ụ á.n khá.c, qua m.ạng FB, b.à M.T.Q (trú tại huyện Krô.ng Nô, Đắk Nô.ng) kết bạn và làm quen với một ng.ười đ.àn ô.ng t.ự x.ưng ng.ười Mỹ đang đóng quân ở Afganistan tên là Sammichel. Một thời gian sau, ng.ười đ.àn ô.ng này nh.ắn tin ng.ỏ ý m.uốn gửi cho b.à Q. một món quà, trong đó có điện thoại Iphone, dây chuyền và tiền USD. Ngày 30/9 vừa qua, b.à Q. nh.ận cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, y.êu c.ầu b.à này chuyển cước phí v.ận ch.uyển để nh.ận số quà nêu trên. Nghĩ được nh.ận quà thật, b.à Q. đã ra ng.ân hàng chuyển 534 triệu đồng vào số tài khoản của ng.ười lạ.

Theo c.ơ qu.an đ.iều tr.a CA tỉnh Đắk Nô.ng, trong v.ụ á.n này có nhiều đ.ối t.ượng cùng th.ực h.iện h.ành v.i l.ừa đ.ảo, ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản của b.à Q. ng.ười thứ nhất lập tài khoản, kết nối với b.à Q. ng.ười thứ 2 dùng sim rá.c giả danh cá.n bộ của sân b.ay, hàng kh.ô.ng… trực tiếp gọi cho n.ạn nh.ân để lấy lòng tin. ng.ười thứ b.a đóng v.ai thu phí nh.ận quà của b.à Q…

l.ừa cả ng.ười nghèo và tr.ục l.ợi từ lòng hảo tâm

Trong b.ối cảnh kinh tế kh.ó kh.ăn do ả.nh h.ưởng bởi dịch B.ệnh COVID-19 b.ùng ph.át, nhiều t.ổ ch.ức, c.á nh.ân đã chung tay cùng với chính quyền cá.c cấp kêu gọi ủng hộ từ thiện. Những nghĩa cử cao đẹp của nhà hảo tâm được l.an tr.uyền trên cá.c phương tiện truyền th.ô.ng, m.ạng x.ã h.ội. Tuy nhiên, kh.ô.ng ít đ.ối t.ượng đã L.ợi d.ụng điều này để tr.ục l.ợi.

Điển hình, ngày 31/10, Phòng c.ảnh s.át h.ình s.ự (CSHS) – CA TP Hải Phòng đã kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt t.ạm gi.am Trần Văn Mạnh (SN 1996, trú quận Dương Kinh) để đ.iều tr.a về t.ội “l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản”, th.ô.ng qua việc kêu gọi từ thiện trên m.ạng x.ã h.ội.

Mạnh kh.ai, do bản thân gặp kh.ó kh.ăn, n.ợ n.ần nên đã lập nhiều tài khoản FB giả, sao chép cá.c b.ài viết kêu gọi ủng hộ từ thiện của ng.ười khá.c r.ồi chỉnh sửa, ghép th.ô.ng tin tài khoản ng.ân hàng vào b.ài viết để nh.ận tiền h.ỗ tr.ợ. Bằng th.ủ đ.oạn này, Mạnh đã kêu gọi từ thiện và ch.iếm đ.oạt khoảng 600 triệu đồng của cá.c nhà hảo tâm.

Với th.ủ đ.oạn tương tự, chủ fanpage “h.ỗ tr.ợ tr.ẻ e.m” do Trần Văn Lâm (23 t.uổi, quê Hà n.am) lập, điều hành đã kêu gọi được hàng nghìn ng.ười chuyển tổng số 6,6 tỷ đồng nhưng kh.ô.ng làm từ thiện mà ch.iếm đ.oạt.

Trao đổi với Tiền Phong, đại tá Lê Hồng Th.ắng – Trưởng phòng CSHS (CA TP Hải Phòng) nh.ận định, thấy nhiều ng.ười vận đ.ộng từ thiện được số tiền lớn, một số đ.ối t.ượng đã n.ổi lòng tham. Cùng với việc lập fanpage, sao chép b.ài viết, hình ảnh về những hoàn cảnh th.ương t.âm để kêu gọi quyên góp tiền h.ỗ tr.ợ, cá.c đ.ối t.ượng còn tạo h.àng l.oạt tài khoản để bình luận “mồi” và chia sẻ nhằm thu hút sự chú ý. Với th.ủ đ.oạn này, hàng nghìn ng.ười dùng m.ạng x.ã h.ội đã “mắc l.ừa” chuyển tiền.

“Một số ng.ười cho rằng, số tiền quyên góp giúp ng.ười nghèo chỉ vài chục, vài trăm nghìn đồng nên ít th.eo d.õi hoạt đ.ộng từ thiện có đúng hay kh.ô.ng. Thậm chí, có ng.ười khi biết b.ị l.ừa vẫn ng.ại đi t.ố giá.c nên việc đ.iều tr.a x.á.c minh cũng gặp nhiều kh.ó kh.ăn”, đại tá Lê Hồng Th.ắng nói.

Ngoài cá.c th.ủ đ.oạn trên, nắm được nhu cầu cần h.ỗ tr.ợ kinh tế của ng.ười có hoàn cảnh kh.ó kh.ăn, m.ất việc làm trong mùa dịch, một số đ.ối t.ượng tìm đến khu vực nô.ng th.ôn, vùng s.âu, vùng xa – nơi kh.ô.ng có điều kiện t.iếp c.ận th.ô.ng tin kịp thời, b.ịa ra việc “nh.ận tiền trợ cấp” để l.ừa đ.ảo.

Mới đây, CA tỉnh Thanh Hóa b.ắt gi.ữ 6 đ.ối t.ượng dùng ch.iêu tr.ò d.ụ d.ỗ những dân nghèo, nhiều trong số đó là ng.ười dân tộc thiểu số, mang giấy tờ t.ùy thân đến ng.ân hàng làm thủ tục “v.ay vốn ưu đãi”, “nh.ận tiền h.ỗ tr.ợ do ả.nh h.ưởng dịch B.ệnh COVID-19 từ nước ngoài”…

Nhưng thực chất họ đang b.ị cá.c đ.ối t.ượng tìm cá.ch lấy h.ồ s.ơ của họ làm hợp đồng v.ay vốn tại cá.c c.ô.ng ty tài chính để mua hàng trả góp. Khi nh.ận được hàng trả góp, cá.c đ.ối t.ượng mang bá.n lấy tiền chia nhau tiêu xài. Từ cuối thá.ng 4/2021 đến thá.ng 8/2021, cá.c đ.ối t.ượng trên đã d.ụ d.ỗ, đưa hàng trăm ng.ười tại hai huyện Thọ Xuân, Thường Xuân (Thanh Hóa) đi làm h.ồ s.ơ theo cá.ch như trên, ch.iếm đ.oạt số tiền gần 5 tỷ đồng.

l.uật s.ư Diệp Năng Bình (Đoàn l.uật s.ư TP.HCM) cho rằng, trước những “cạm bẫy” luôn rình rập trên m.ạng x.ã h.ội hiện nay, cơ qu.an ch.ức năng cần tuyên truyền s.âu, rộng; đồng thời, siết chặt quản lý m.ạng x.ã h.ội, có thể áp d.ụng việc đăng ký tài khoản c.á nh.ân theo danh tính CCCD để hạn chế tài khoản ảo.

Theo Tiền phong

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

tr.ùm đ.ường d.ây m.a t.úy xuyên quốc gia cố thủ trong nhà 4 tiếng khi b.ị CA vây ráp

Ảnh minh họa. Sao chép b.ị CA vây ráp xung quanh nhà, Tuấn đã cố thủ trong nhà hơn 4 giờ đ…